BBTE honlap | Elérhetőség 
 

Kezdőlap » Zenepedagógia szakirány » Felvételi - Zenepedagógia

 
       
Felvételi      
Képzés
Tanárok
Ösztöndíjak
Kórusunk
Kiadványaink
Rendezvényeink
Diákélet
Képgaléria
Elérhetőség              
   
       
               
             
  ALAPKÉPZÉS

A BBTE Református Tanárképző Kar ZENEPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2017–2017-es tanévre minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

A meghirdetett helyek száma:

Zenepedagógia: 15 ingyenes hely.

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy a Zenepedagógia szakra felvételizők esetében az alábbi részjegyek általánosa:

1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 50%-át képezi.

2. A zenei ismereteket felmérő vizsga jegye a végső jegy 50%-át képezi.

! Figyelem: A Zenepedagógia szakra felvételizők zenei adottságokat (zenei hallást és ritmusérzéket) felmérő képességpróbán vesznek részt, ami kizáró jellegű.

A felvételi vizsga menete (Július 2017):

2017. július 17–24. (hétköznapokon) – személyes iratkozás a Kar titkárságán
2017. július 25., 10 óra (219 - 220. terem) – zenepedagógia szakosok KÉPESSÉGFELMÉRÉSE
2017. július 26-27. – eredményhirdetés

A felvételi vizsga menete (Szeptember 2017):

2017. szeptember 6-18 (hétköznapokon) 9–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
2017. szeptember 19. 10 óra (219 - 220 terem) – felvételi
2017. szeptember 19. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
2017. szeptember 20. – Végső eredményhírdetés

A felvételire való beiratkozás módja:

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

• beiratkozási űrlap;
• a személyi igazolvány egyszerű másolata;
• az érettségi oklevél egyszerű másolata;
• a beiratkozási díj kifizetésérol szóló nyugta vagy postai szelvény;
• a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Eredményhirdetés

A felvételi eredményeit 2017. július 25-én kifüggesztjük a kar titkársági hirdetőtábláján, illetve a Kar honlapján.

Beiratkozás első évre

A sikeresen felvételiző diák 2017. július 25-26 között személyesen hozza el a Dékáni Hivatalba az első évre való beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat tartalmazó iratcsomóját. Ezzel tulajdonképpen elfoglalja a sikeres felvételi vizsgával megszerzett helyét. Aki nem hozza be a szükséges eredeti iratokat a határidő lejárta előtt, elveszíti a helyet.

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

• Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
• A középiskola tanulmányi eredményeit igazoló anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
• A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
• Orvosi igazolás - feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
• Egyetemi tanulmányokat igazoló hivatalos okirat (azok számára, akik párhuzamosan akarnak két egyetemet végezni);
• Licencdiploma vagy igazolás (azok számára, akik már elvégeztek egy egyetemet).
• Kézzel írt önéletrajz;
• 3 db. 3x4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be (2200 lej/ tanév), ugyanekkor kifizeti az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi díjszabás:

Az iratkozási díj 30 lej (minden jelentkezőnek ki kell fizetnie attól függetlenül, hogy márciusban, júliusban vagy szeptemberben iratkozik be).

A felvételi díj 70 lej; (két/több kari szakra való felvételi esetén összesen 80 lej)

Mindkét összeget postán lehet kifizetni a következő bankszámlára:
Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849
A nyugta hátára rá kell írni: Taxă de admitere.

A felvételi űrlap letölthető innen:

PDF formátumban: FELVÉTELI BEIRATKOZÁSI ŰRLAP

További információk beszerezhetők:

– a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen (lásd: Elérhetőség menüpont).
– a Zenepedagógia szakirány címzetes tanárainál (lásd: Tanárok menüpont - E-mail címek)

A beiratkozási iratcsomót a következő címre kérjük postázni:

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ – DECANAT
400174 Cluj-Napoca
Str. Horea, nr. 7. et. II./ 224
Tel\Fax: 0264–590–723

Az egyetem és a kar felvételi szabályzatáról ITT olvashatsz

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

 
 
 
MESTERI KÉPZÉS
 

A BBTE Református Tanárképző Kar ZENEPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2017–2017-es tanére minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

Teológia – Zene – Nevelés (4 félév):

Helyek száma: 15 ingyees hely
Tanulmányi idő: 4 félév, 2017. október – 2018. július
Végzettség: magiszteri oklevél (ami előfeltétel többek között a líceumi oktatáshoz és a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

Kötelező tárgyak (minden kari szakirány számára):
– Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
– A zenei kifejezőeszközök retorikája és jelentéstana
– A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
– Pedagógiai és katekétikai stratégiák
– Modern művészetelméletek a zenében
– A bibliai nyelvek szemantikája

Választható tárgyak (Zenepedagógia szakirány):

– A zenei műfaj és forma fejlődése a zenetörténet főbb korszakaiban
– Gregorián vezénylés
– A hangszeres és vokális előadás (interpretáció) stilisztikája
– A zenei műfaj és forma fejlődése a zenetörténet főbb korszakaiban
– Hangszeres és vokális művek vezénylése
– Protestáns egyházi énekek az írott forrásokban és a szájhagyományban
– Előadásmódok a vokális magyar népzenében

A felvételi vizsga menete szaktól függetlenül.

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzoje egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

Ez a kutatási terv 2017. július 25-ig illetve szeptember 10-ig e-mailen elküldendő a következő címre:
- Zenepedagógia szakirányra felvételizőknek:gabriela(pont) coca(pont)66(kukac)gmail(pont)com

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

A kutatási terv értékelésének kritériumai:
1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

– a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
– az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

A vizsga időpontja:

2017. július 25., 10 óra – kutatási terv bemutatása

2017. szeptember 12., 10 óra – kutatási terv bemutatása

Beiratkozás időpontjai:

2017. július 18–22. (hétköznapokon) – felvételire való beiratkozás

2017. július 25., 10 óra – kutatási terv bemutatása,

– 2017. július 25. – eredményhirdetés

2017. július 26–27. – beiratkozás első évre

 

2017. szeptember 5–9. (hétköznapokon) 9–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán

2017. szeptember 12., 10 óra – kutatási terv bemutatása.

– 2017. szeptember 13. – eredményhirdetés.

2017. szeptember 13–14. – beiratkozás első évre.

Felvételi díj és tandíj:

– A felvételi díj összege 100 RON (azaz 30 iratkozási és 70 felvételi díj), ezt az összeget a dékáni hivatalban kell majd kifizetni.

– A magiszteri kurzus tandíja évi 2500 lej (ezt négy részletben kell majd kifizetni az érintetteknek). A tandíj az Európai Unió bármely országából érkező állampolgár számára azonos.

A felvételire való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

• beiratkozási űrlap;
• a személyi igazolvány egyszerű másolata;
• a licencoklevél (vagy igazolás), és az anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) egyszerű másolata;
• a beiratkozási díj kifizetésérol szóló nyugta vagy postai szelvény;
• a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

– Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
– A licencdiploma eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
– A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
– Idegen nyelvvizsga bizonylata;
– Kézzel írt önéletrajz;
– Személyi igazolvány egyszerű másolata;
– 4 db. 3x4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, a tanfolyamra való beiratko-záskor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi űrlap letölthető innen:

PDF formátumban: FELVÉTELI BEIRATKOZÁSI ŰRLAP

További információk:

A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
– a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen (lásd: Elérhetőség menüpont).
– a Zenepedagógia szakirány címzetes tanárainál (lásd: Tanárok menüpont - E-mail címek)

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

 
 
 
Felvételi szabályzat:
 
 
- a BBTE Református Tanárképző karának felvételi szabályzata ITT olvasható
 
 
© BBTE RTK 2012
BBTE honlap | Elérhetőség