BBTE honlap | Elérhetőség | Hírek | Kapcsolatok | Impresszum Ro | En | De
Cimsor
 

Kezdőlap » Felvételi » Nappali tagozatra

 
indexkep Elérhetőség:
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Református Tanárképző Kar

400174, Kolozsvár
Horea út 7., III. e.
Tel: +40264590723
email: rt at rt.ubbcluj.ro
     
  Felvételi nappali tagozatra  

 

A Református Tanárképző Kar felvételi vizsgát hirdet a 2012–2013-as tanévre.

A meghirdetett helyek száma a következőképpen oszlik el:

Református valláspedagógia: 20 ingyenes, 10 tandíjköteles hely;
Református teológia szociális munka: 20 ingyenes, 10 tandíjköteles hely,
Zenepedagógia: 20 ingyenes, 10 tandíjköteles hely,

A felvételi vizsga menete
A felvételi jegy a következőkből áll:

1. Az érettségi általános jegye a valláspedagógia és a teológia szociális munka szak esetében a felvételi jegy 3/4-ét, a zenepedagógia szak esetében az 1/2-ét képezi.

2. A zenepedagógia szak esetében a zenei ismereteket felmérő vizsga jegye a felvételi jegy 1/2-ét képezi.

4. A valláspedagógia és teológia szociális munka szakra felvételizők esetében – a jelölt választása szerint – a felvételi jegy 1/4-ét képezi a következő:

• vagy az érettségi vizsga vallási tárgyának jegye (református kollégiumot végzettek esetében);
• vagy az érettségi vizsga román nyelv és irodalom tárgyának jegye;
• vagy az érettségi vizsga magyar nyelv és irodalom tárgyának jegye;
• vagy az érettségi vizsga humán szaktárgyának jegye.

5. A Zenepedagógia szakra felvételizők zenei adottságokat (zenei hallás és énekhang) felmérő vizsgán vesznek részt. Ez a vizsga kizáró jellegű.

A felvételi vizsga menete:

2012. március 1. – július 10. – postai iratkozás.
2012. július 16–27.
(hétköznapokon) – személyes iratkozás a Kar titkárságán.
2012. július 30., 9 óra– zenepedagógia szakosok vizsgája.
2012. július 30. (16 óra után) – eredményhirdetés.
2012. július 30–31. – beiratkozás első évre.

A felvételire való beiratkozás módja

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

•  beiratkozási lap;
•  a személyi igazolvány egyszerű másolata;
•  az érettségi oklevél és az anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) egyszerű másolata;
•  a beiratkozási díj kifizetésérol szóló nyugta vagy postai szelvény;
•  a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);
•  lelkészi ajánlólevél, melynek tartalmaznia kell a lelkész ajánlását, és adatokat a jelölt kereszteléséről és konfirmációjáról (ideje, anyakönyvi szám).

Eredményhirdetés

A felvételi eredményeit 2012. július 30-án e-mailen közöljük a felvételizővel, illetve megtekinthető lesz a Kar hirdetőtábláján és a Kar internetes honlapján.

Beiratkozás első évre

A sikeresen felvételiző diák 2012. július 3031. között személyesen hozza el a Dékáni Hivatalba az első évre való beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat tartalmazó iratcsomóját. Ezzel tulajdonképpen elfoglalja a sikeres felvételi vizsgával megszerzett helyét. Aki nem hozza be a szükséges eredeti iratokat a határidő lejárta előtt, elveszíti a helyet.

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

•  Az érettségi oklevél eredetije (amennyiben költségtérítéses helyre jut be, jó a hiteles másolat is);
•  A középiskola tanulmányi eredményeit igazoló anyakönyvi kivonat (foaie matricola) eredetije (amennyiben költségtérítéses helyre jut be, jó a hiteles másolat is);
•  A születési bizonyítvány közjegyzőileg hitelesített másolata;
•  Orvosi igazolás, feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas
•  Egyetemi tanulmányokat igazoló hivatalos okirat (azok számára, akik párhuzamosan akarnak két egyetemet végezni)
•  Licencdiploma vagy igazolás (azok számára, akik már elvégeztek egy egyetemet).
•  Kézzel írt önéletrajz.
• 3 db. 3x4-es fotó.

A beiratkozásnak ez a szakasza egyben az első tanulmányi évre történő beiratkozás is.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, ugyanekkor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi díjszabás:

Az előiratkozási díj 30 lej, amit minden jelentkezőnek ki kell fizetnie attól függetlenül, hogy márciusban vagy júliusban iratkozik-e be.

A felvételi díjak a következők:
Egy szakra való felvételi esetén 70 lej;
Két vagy több szakra való felvételi esetén 80 lej;

Mindkét összeget postán lehet kifizetni a következő bankszámlára:
Facultatea de Teologie Reformată
RO76TREZ216504601X007224
Cod fiscal: 4305849
A nyugta hátára rá kell írni: Taxă de admitere.

További információk

A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
– a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy emailen.
– az esperesi hivataloknál
– református kollégiumok titkárságain

A felvételi űrlap letölthető innen:

Word formátum: urlap1213.doc
PDF formátum: urlap1213.pdf

A beiratkozási iratcsomót a következő címre kérjük postázni:

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ – DECANAT
400174 Cluj-Napoca
Str. Horea, nr. 7. et. III.
Tel\Fax: 0264–590–723

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

 
© BBTE RTK 2009
BBTE honlap | Elérhetőség | Hírek | Kapcsolatok | Impresszum
Ro | En | De