Site UBB | Contact | Ştiri | Linkuri utile | Colofon Hu | En | De
cimsor
 

Ro » Strategie

 
indexkep Contact:

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Teologie Reformată

400174, Cluj-Napoca
str. Horea, nr. 7., et. III.
Tel: +40264590723
email: rt at rt.ubbcluj.ro

 
 
     
 

Planul Strategic şi Operaţional al Facultăţii de Teologie Reformată

 

Planul Strategic al Facultăţii de Teologie Reformată defineşte perspectivele de dezvoltare ale instituţiei pentru perioada 2008–2011, ţinând cont de dinamica schimbărilor sociale şi rolul teologiei într-o societate modernă, mereu schimbătoare, privind răspunderea ei de a da răspunsuri adecvate, redefinirea valorilor epocii postmoderne şi de necesitatea asumării noilor exigenţe  europene în materie de educaţie şi cercetare şi, deopotrivă, de necesitatea cultivării valorilor cultivate de UBB: excelenţă, tradiţie, multiculturalism şi dialog intercultural, inovare şi dinamism.
Documentul fundamental care a stă la baza întocmirii Planului Strategic este Programul strategic al UBB 2007–2011 – O universitate performantă şi competitivă (UBB Info 29 octombrie 2007), la care se adaugă reglementările instituţionale în vigoare privind Strategia de dezvoltare a resurselor umane la UBB, Cercetarea ştiinţifică la UBB, Competitivitatea la UBB, Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii la UBB, Programul UBB 500, Recrutarea studenţilor pe plan naţional la UBB, Cooperarea UBB cu economia şi administraţia locală şi regională.
Un aport important au adus ideile şi propunerile cadrelor didactice cu privire la dezvoltarea instituţională în cadrul dezbaterilor în catedre şi al Consiliului Profesoral al facultăţii.
În elaborarea planului strategic al facultăţii au fost avute în vedere scopurile strategice, obiectivele şi strategiile specifice pornindu-se de la premisa că indicatorii vor fi deduşi din documentului de bază al UBB, respectiv aplicaţi în cadrul evaluării gradului de îndeplinire a planurilor operaţionale.

 
 
© BBTE RTK 2009
Site UBB | Contact | Ştiri | Linkuri utile | Colofon
Hu | En | De