BBTE honlap | Elérhetőség | Impresszum Ro | En
 

Kezdőlap » Valláspedagógia szakirány » Képzés

   
Felvételi   Tudnivalók Képzési tantervek Szillabusok    
Képzés            
Tanárok          
Ösztöndíjak  
Kiadványaink Felvételi tudnivalók
Rendezvényeink

A Református Tanárképző Kar felvételit hirdet doktori tanfolyamra pásztori pszichológia, valláspedagógia, biblika és egyháztörténelem tárgykörében.

Felvételire jelentkezhetnek azok az egyetemi végzettséggel rendelkező hallgatók, akik a bolognai rendszer bevezetése előtt licencvizsgáztak, továbbá azok a hallgatók, akik a bolognai rendszerű licencvizsgát követően elvégezték a mesteri tanfolyamot. Utóbbi hallgatók részére a mesteri tanfolyamon való részvétel felvételi kritérium.

Helyek száma:

- a helyek számát a minisztériumi jóváhagyás után közöljük.

Tanulmányi idő:

– nappali tagozaton 3 év

Végzettség: doktori oklevél

Felvételi vizsga

1. A vizsga lefolyása:

- írásbeli dolgozat a megadott témakörökben;
- a tervezett doktori kutatási terv bemutatása,
- biblikusok számára héber-görög nyelvvizsga, történészek és valláspedagógusok számára latin nyelvvizsga.

2. Bejutási média: 8.00

3. A vizsga időpontja: 2014. szeptember (a pontos időpontról később érdeklődjenek).

4. Beiratkozás: 2014. szeptemberig. (Az egyetem doktori osztályán, Kolozsvár, Farkas utca 1. szám)

Kijelölt témakörök

1. Biblika

– Messianizmus és eszkatológia az Ószövetsgében;
– Ígéret és beteljesedés, az Ószövetség és az Újszövetség viszonya;
– Az Újszövetség krisztológiája

2. Történelem

– Európai eszmék integrálása Erdélyben a XVI–XVII. században;
– Református fejedelmek Erdély trónján;
– Kálvin teológiája.

3. Valláspedagógia

- Karácsony Sándor pedagógiája
- Nevelési stratégiák a magyar pedagógiában
- Új pedagógiai irányzatok.

4. Pásztori pszichológia

- Élettörténeti válságok
- Lelkigondozás és pszichoterápia
- Pszichoszomatikus betegségek és azok orvoslása

A felvételivel és a beiratkozással kapcsolatos információk beszerezhetok az Egyetem doktori osztályán:

Serviciul doctorate al UBB,
Cluj-Napoca 3400, str. M. Kogalniceanu nr. 1.
Tel/Fax:             +40-264-405300       

A latin nyelvvizsga anyaga letölthető innen: latin szöveg.doc.

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

Diákélet
Képgaléria
Elérhetőség
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Témavezetők

Név

Fokozat

Kutatási terület

Buzogány Dezső

dr., egy. tanár

Teológia, Egyháztörténet

Marton József

dr., egy. tanár

Teológia, egyháztörténet, pasztorális és didaktikateológia

Molnár János

dr., egy. tanár

Teológia, Biblikateológia, pasztorális és didaktikateológia

2. Oktatók

Név

Fokozat

Kutatási terület

Hézser Gábor

dr., egy. tanár

Teológia, pasztorális teológia

Holló László

dr., docens

Teológia, morális teológia

Zamfir Korina

dr., docens

Teológia, biblikateológia

Nóda Mózes

dr., docens

Teológia, Egyháztörténet és liturgika

3. Az Ökumené doktori iskola keretében hallgatóink doktori fokozatot szerezhetnek. A tanulmányi kötelezettségek sikeres elvégzése és a doktori dolgozat megvédése után a Babeș-Bolyai Tudományegyetem teológiai doktori címet és oklevelet ad a jelöltnek. A doktori képzés időtartama három év, és a következőkből áll:

Elméleti alapképzés, melyet a doktori iskola keretében végez el a hallgató, és melynek során elmélyült teológiai ismeretekre tehet szert.
Egyéni kutatási tevékenység.
A doktori disszertációnak nevezett, önálló kutatáson alapuló munka megvédése.

A doktori képzés folyhat magyar, román, angol német vagy más nemzetközi nyelven.

4. A doktori iskola felszerelése

A doktori iskola egyháztörténeti kutatófelszereléssel rendelkezik, amely számítógépekből, nyomtatókból, szkennerekből, nagy teljesítményű digitális fényképezőgépekből, fényképezőállványból, kegytárgyak fényképezésére alkalmas felszerelésekből, videoprojektorból stb. áll.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A doktori iskola tanterve:
 

A tárgy neve

Kurzus

Szem.

Kredit

Előadja

A keresztyén történelemszemlélet

2

2

10

Dr. Marton József

Paleográfia

2

2

10

Dr. Buzogány Dezső

Bibliai antropológia

2

2

10

Dr. Molnár János

A tudományos kutatás- és dolgozatírás módszertana - egyháztörténet

2

2

10

Dr. Nóda Mózes

A tudományos kutatás- és dolgozatírás módszertana – alkalmazott teológia

2

2

10

Hézser Gábor

 
   
   
     
   
© BBTE RTK 2012
BBTE honlap | ElérhetőségImpresszum
Ro | En