BBTE honlap | Elérhetőség | Impresszum Ro | En
 

Kezdőlap » Valláspedagógia szakirány » Képzés

   
Felvételi   Bemutató Képzési tantervek Lehetőségek Doktori iskola  
Képzés        
Záróvizsga        
Tanárok  
Nemzetközi kapcsolatok

Órarend

A Református valláspedagógia és Református teológia szociális munka szak második féléves órarendje letölthető innen.

Ösztöndíjak
Kiadványaink
Rendezvényeink
Diákélet Kedves érdeklődő diákok!
Képgaléria

A Református Tanárképzõ Kar a Babeş-Bolyai Tudományegyetem fiatal Kara, melynek célja a református vallástanárképzés mellett olyan, református teológiai tudással, protestáns egyházi műveltséggel és biblikus lelkülettel rendelkező erdélyi tanárnemzedék képzése, amelyik meggyőződéssel, lángoló hittel és ügyszeretettel vállalja fel a tanári pályán a reformátorok lelki és szellemi örökségét. Ezt tájainkon még ma is a „templom és iskola” jelszó hordozza és fejezi ki a legtisztábban és a legszebben. Tanszékeink korszerű épülettel, átlagos feletti infrastruktúrával és képzett, összeforrott tanári karral rendelkeznek.
A Református Tanárképző Kar keretén belül tanárokat és szociális munkásokat készítünk fel az iskolákban és a társadalom más munkaterületein folyó oktatási és diakóniai tevékenységre. Célunk a keresztyén lelkiség, az evangéliumi értékrendszer, a reformátori örökség, az Isten iránti szeretet és engedelmesség, és az ezzel járó szakmai tudás átadása, terjesztése, művelése és gyakorlatba ültetése. A Kar nevelői, oktatói és kutatói munkája egészében az erdélyi református értelmiségképzést szol-gálja, olyan értelmiségi nemzedéket szeretnénk képezni, amely komoly szakmai tu-dással és nagy hittel vállalja a nevelés és a tanítás szolgálatát gyülekezeteink megma-radása és építése érdekében. 
Diákjaink részére két szakon biztosítunk egyetemi képzést: református valláspedagógia, református teológia szociális munka. A képzés ideje három tanév, vagyis hat szemeszter. A tanulmányok befejeztével hallgatóink államilag elismert egyetemi oklevelet kapnak.
A licenciátussal rendelkezõ hallgatók részére magiszteri tanfolyamot szervezünk. A tanfolyam idõtartama négy szemeszter, s elõfeltétele a doktori tanfolyamra való beirat-kozásnak. Választható szakterületek: alkalmazott teológia, valláspedagógia vagy egyháztörténelem.
Ez a kar érted van! Abban a kiváltságban részesülhetsz, hogy Isten olyan munkatársává fogad, aki szolgálhatod az evangélium ügyét az iskolákban vagy a betegek és rászorulók között. Amennyiben elhívást érzel erre a pályára, köztünk a helyed.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Elérhetőség
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Képzési ajánlat:
   
  - A Református Valláspedagógia szak ALAPKÉPZÉS tanterve  
   
- A Református teológia szociális munka szak ALAPKÉPZÉS tanterve
 
  - A Református Valláspedagógia szak alapképzésen fejlesztett általános és szakmai kompetenciák  
   
- A Református teológia szociális munka szak alapképzésen fejlesztett általános és szakmai kompetenciák
 
- Az Alkalmazott Teológia MAGISZTERI képzés tanterve
 
  - A Teológia-Zene-Nevelés MAGISZTERI képzés tanterve  
   
  - Az Alkalmazott Teológia magiszteri képzésen fejlesztett általános és szakmai kompetenciák  
   
  - A Teológia-Zene-Nevelés magiszteri képzésen fejlesztett általános és szakmai kompetenciák
 
 
  Tantárgyak (a névre kattintva megnyitható a leírás):
 

Református valláspedagógia alapképzés,

 Kötelező tantárgyak:

Választható tárgyak:

I. év: nyelvhelyesség 1, nyelvhelyesség 2, klasszikus gitár 1, klasszikus gitár 2.
II. év: klasszikus gitár 3, klasszikus gitár 4.
III. év: klasszikus gitár 5, klasszikus gitár 6.

 
   Fakultatív tantárgyak:  
 

Alkalmazott teológia mesterképzés

 Kötelező tantárgyak:

  • I. év: kompetenciafejlesztés,
 
  Elhelyezkedési lehetőségek:
 
  • állami iskolákban vallástanárként (5-12. osztályokban)
  • gyülekezeti vallástanárként
  • szociális munkásként az állami intézményekben
  • szociális munkásként egyházi intézményekben
  • …és kellő elszántsággal, tanulással más egyházhoz köthető szakmában.
 
   
   
     
   
© BBTE RTK 2012
BBTE honlap | ElérhetőségImpresszum
Ro | En