BBTE honlap | Elérhetőség | Impresszum Ro | En
 

Kezdőlap » Valláspedagógia szakirány » Tanárok » Püsök Sarolta

     
Felvételi

 

 
Képzés
Tanárok
Ösztöndíjak
Kiadványaink
Rendezvényeink
Diákélet
Képgaléria
Elérhetőség
 
    dr. Püsök Sarolta
 

Elérhetőség: lengyesarolta (kukac) freemail (pont) hu

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: dr., egyetemi adjunktus

Oktatott tárgyak: Etika, Apologetika, Vallás– és Filozófiatörténet, Hivatásfejlesztő gyakorlat, Bibliaismeret, Keresztyén antropológia – nemek kérdése, Bibliai és rendszeres teológiai fogalmak oktatása

Tanulmányok:

Teológiai doktori fokozat (PhD) a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, a doktori dolgozat címe: Sören Kierkegaard teológiájának súlypontjai – 2009
Tanári képesítés, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Tanárképző Intézet, Kolozsvár – 1998
Magiszteri képesítés (biblika teológiából), Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár – 1999
II. Lelkészképesítő vizsga (Véglegesítő, PTI) – 1995 és lelkésszé szentelés –1996
Teológiai szakvizsga (I. Lelkészképesítő vizsga), Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár – 1994
Teológiai tanulmányok, Protestáns Teológiai Intézet Kolozsvár, és Nagyszeben (német tannyelvű ágazat) – 1990-1994
Érettségi vizsga, Matematika Fizika Líceum Zilah – 1989

Oktatói tevékenység:
01.10.2013 – adjunktus
01.10.2001 →30.01.2012 – tanársegéd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár
1999.09.27-- 01/10/2001 – gyakornok, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár
1996 tavaszától – 1999 júliusáig óraadóként tevékenykedtem (1996 március-július időszakban a dogmatikát, 1996 októbertől-2000 júliusig keresztyén művészettörténetet, tanítottam) a Református Tanárképző Karon

Kutatási ösztöndíjak, szakmai továbbképzések

2014-2015 - POSDRU – továbbképző – “Consilier vocational” , azaz hivatásválasztási tanácsadó képesítéssel
2013-2014 -POSDRU- továbbképző – “FORMATOR” azaz képző képesítéssel
2012-2013 - POSDRU – továbbképző – egyetemi tanárok szakmai továbbképzése
2011-2012 - Politische Bildung in Aktion- ösztöndíj a németországi Bundeszentrale für Politische Bildung szervezésében, a Robert Bosch Alapítvány támogatásával
2009-2011 - Mediátorképzés - A Healing of Memory project keretében a nagyszebeni ortodox és a balázsfalvi görög-katolikus teológia szervezésében nemzetközi előadókkal (magyar, német, osztrák, norvég)
2009-2011 – POSDRU – Convergenta univ. cu viata activa programban szakértő (expert) a diákok szakmai gyakorlatának megszervezésében (practica profesionala)
2011.01.17.-02.13. – Kutatási ösztöndíj (Domus Hungarica), Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kutási téma: Egyházkritika a szépirodalomban –Párbeszédkísérlet, avagy a kritika elemzése és építő elfogadása
2005.06.05 -07.17. – Kutatási ösztöndíj (Kierkegaard Library), Northfield (USA), St. Olaf College, Kutási téma: Kierkegaard Works of love című műve
2005.02.01.24-02.24. – Kutatási ösztöndíj (Agora), Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kutási téma: A vallásközi párbeszéd fontosságáról és
2004.09.01-30. – Kutatási ösztöndíj (Domus Hungarica), ELTE Kierkegaard Cabinet, Kutási téma: Kierkegaard filozófiai helye
2003.09.01-15. – Kutatási ösztöndíj (Domus Hungarica), Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Kutási téma: Interdiszciplináris időértelmezés lehetőségeiről
1994-1995. –HEKS – ösztöndíj, tanulmányok a Baseli Egyetem Teológiai és Filozófiai Karán, (Schweiz- Ch)

Publikációk:

Könyvek
Vallások, mítoszok és vallásfilozófiai irányzatok/ Vallástörténeti jegyzetek, Kolozsvár/Cluj-Napoca - Ro, Egyetemi Műhely Kiadó, 2012. Pg. 226
Sören Kierkegaard teológiájának súlypontjai, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, Egyetemi Műhely Kiadó, 2010. Pg. 168.

Külföldi kötetekben megjelent szaktanulmányok:
A gyógyító és imádkozó Bethlen Kata - „Innováció és kreativitás az oktatásban és a tudományban”, A Selye János Egyetem 2015-ös Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete, Komárom, 2015. szeptember 16-17. ISBN 978-80- 8122-145- 3, pp. 188-199, pg. 10
“Frauenwürde als Menschenwürde”: Die Problematik der Sünde in Tolstois Auferstehung bezüglich der Beziehung zwischen den Hauptpersonen – In. Women and Religion – Dignity of the Woman as Dignity of the Human Being, Cluj, Verbum, 2011, pp.193-203., pg. 10.
Az egyház mint nemzetmegtartó erő – a 20. századi magyar teológia tükrében – In: Átjárható határok – Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnajára/ Acta Theologica Debrecinensis 2. (szerk: Fekete Károly–Kustár Zoltán–Kovács Ábrahám)Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2011, pp. 441-457, pg. 16

Belföldi kötetekben megjelent szaktanulmányok:

Az eleve elrendelés kérdése, avagy a „mennyei puzzle” kirakása – In: Egyediség és véletlen – interdiszciplináris párbeszéd 4., (A Bolyai Társaság szervezésében a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetemen tartott 4. nemzetközi interdiszciplináris konferencia előadásai, 2015. nov. 6-7.) Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2016, pp.xx-xx., pag.xx
Ismétlés a földi és égi szerelem, az idői és az örökkévaló feszültségében – In: Ritmus és ismétlés – interdiszciplináris párbeszéd 3., (A Bolyai Társaság szervezésében a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen tartott 3. nemzetközi interdiszciplináris konferencia előadásai, 2014. nov. 7-8.) Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2016, pp.163-175., pag.12
A Biblia mint a sikeres kommunikációs modellek tárháza – In: Paradigma(váltás) és kommunikáció – interdiszciplináris párbeszéd 1., (A Bolyai Társaság szervezésében a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen tartott 1. nemzetközi interdiszciplináris konferencia előadásai, 2012. május 4-5.) Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2014, pp.89-104., pag.15
Tallózgatás Szabó Magda életművében – In: Erdélyi Református Naptár 2012, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2011, pp. 187-194., pg. 8
Nők és férfiak az Ószövetségben – In: Erdélyi Református Naptár 2012, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2011, pp. 46-61., pg. 15
Lelkészfeleségek szolgálata a gyülekezetben – In: Erdélyi Református Naptár 2008, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2007, pp.102-110., pg. 8
Az erdélyi konyha kincseiről, a zöld fűszerekről és egynémely növény bibliai előfordulásáról – In: Erdélyi Református Naptár 2007, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2006, pp.202-216., pg. 14
Munka, Hivatás keresztyén szemmel – In: Erdélyi Református Naptár 2001, Kolozsvár/Cluj-Napoca - Ro, 2000, pp.84-89., pg.5

Külföldi szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok:

Emeljük tekintetünket egy könyvre – Gondolatok az olvasótól az olvasókhoz az Institutio új fordításával kapcsolatban – In: Igazság és Élet, Református Továbbképző Intézet kiadványa, Debrecen, 2015, Nr.3., Évf/Ed./Year/Jahrgang VIII., pp. 493-498., pg. 5
Pásztoroltnak lenni és pásztorrá válni – Mt.18,12-20 – In: Igazság és Élet, Református Továbbképző Intézet kiadványa, Debrecen, 2014, Nr.1., Évf/Ed./Year/Jahrgang VIII., pp. 59-67., pg. 9
Ha Krisztus, akkor szabadon szolgálók örvendező közössége – Fil.2,1-4 – In: Igazság és Élet, Református Továbbképző Intézet kiadványa, Debrecen, 2012, Nr.3., pp. 397-407., pg. 10
Találkozás a jövendő múltban megmutatkozó Istenével – 2 Mózes 19,1-6 - In: Igazság és Élet, Református Továbbképző Intézet kiadványa, Debrecen, 2011, Nr.3., pp. 476-484., pg.8
Gyarapodni Isten és emberek előtti kedvességben – Hatékony kapcsolatteremtés és ápolás a lelkipásztori és tanári szolgálatban – In. Sárospataki Füzetek, Sárospatak - Hu, 2010/4., pp. 31- 43. pg. 12
A sáfároknak az Úr visszatéréséig tartó szabadsága – 1 Korintus 4,1-5– In: Igazság és Élet, Református Továbbképző Intézet kiadványa, Debrecen, 2009, Nr.4., pp. 549-554., pg.5
Kurzbericht von Rumänien aus reformierter Perspektive - In: Schlangenbrut, Nr.107, 27. Jg. 2009, Bonn, 24.
Az erdélyi IKE rövid története – In: Confessió , Budapest –Hu., 1991, Nr. 4., pp.90-92., pg. 3

Belföldi szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok:

A gyermekáldás mint örömforrás, - vagy szenvedés?– In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2015, Nr.1., pp. 44-53., pg.10.
A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma – In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis, A Kolozsári Protestáns Teológia Kutatóintézetének kötetei, (Jubileumi kötet a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulójára), Kolozsvár, 2014, Nr.1., Évf/Ed./Year/Jahrgang V., pp. 157-165., pg. 9
A szorongásról – In: Magiszter Antológia – Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata, Romániai Magyar Pedagógus Szövetség kiadványa (Revista de specialitate a Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România), Csíkszereda/Miercurea Ciuc-Ro, 2005, Nr.1., pp.57–69., pg.12.
A felelősség kérdése Tolsztoj Feltámadásában – In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2011, Nr.1., pp....., pg.10
Szent és profán elemek keveredése a konfirmációban – In. Református Szemle, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2011, Nr.3., Évf/Ed./Year/Jahrgang 104., pp.252–261., pg.11
A dialógus és feltételei a megbékéléshez vezető úton – In. Református Szemle, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2010, Nr.6., Évf/Ed./Year/Jahrgang 103., pp.626–636., pg.10
Sören Kierkegaard teológiájának súlypontjai– In: Református Szemle, Kolozsvár, 2010, Nr.2., Évf/Ed./Year/Jahrgang 103., pp. 230–238. pg. 8
Karl Barth és Sören Kierkegaard, avagy a „csipetnyi fahéj”illata – In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2010, Nr.1., pp.48-76., pg.28
A kanaáni vallás, adalékok az óizraeli vallás megismeréséhez – In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2009/ 2. , pp.19-39., pg. 20
Az Istenhez hanyatló árnyék – Az Isten és ember kapcsolata Ady Endre költészetében– In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2009, Nr.1., pp.29-51., pg. 22
Filozófus volt-e Kierkegaard vagy teológus?– In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2008, Nr.1-2., pp.61-75., pg.14
Az életmű, amely felfedi a keresztyénség érzékcsalódását, avagy Kierkegaard egyház- és keresztyénség-kritikája– In: Református Szemle, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2007, Nr.3., Évf/Ed./Year/Jahrgang 100., pp.601–626., pg.25
Tanítsunk-e más vallásokról, és ha igen, akkor mit és hogyan?– In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2007, Nr.1-2. pp.143-152., pg. 9
Interdiszciplináris kalandozás a kierkegaardi ismeretelmélet és hatástörténete világában James Loder elemzései nyomán– In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2006, Nr.1–2., pp.80–100., pg.20
A szeretet gyakorlása és tanítása– In: Magiszter – Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata, Romániai Magyar Pedagógus Szövetség kiadványa (Revista de specialitate a Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România), Csíkszereda/Miercurea Ciuc-Ro, 2005, Nr.4., pp.14–22., pg. 8.
A szorongásról – In: Magiszter – Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata, Romániai Magyar Pedagógus Szövetség kiadványa (Revista de specialitate a Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România), Csíkszereda/Miercurea Ciuc-Ro, 2005, Nr.1., pp.37–54., pg.17.
Interdiszciplináris időértelmezés – In: Református Szemle, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2005, Nr.4., pp.409–433., pg.24
Vallás, vallások és etika viszonya– In: Református Szemle, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2005, Nr.3., pp.306–317., pg. 11
Az ember halálon innen és túl – In: Református Szemle, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2004, Nr.5., pp.502–509., pg.7
Kultuszkritika a kisprófétáknál – In. Református Szemle, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2004, Nr.4. , pp.347–371., pg.24
A Hitvallásismeret elvi és gyakorlati kérdései – In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2003, Nr. 1-2. (5–6.), pp.138–150., pg. 12
Kierkegaard-hatások a 20. századi teológiában – In. Református Szemle, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2003, Nr.5., pp.494–507., pg.13
Egy aranylap a Bibliából, avagy a történet, amely Kierkegaardot álmatlanná tette (Gen 22,1-14, a nagy próbatétel) – In. Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2002., Nr.2. (4), pp. 41–62., pg.21
A teológus műhelyében (bibliai szövegek hermeneutikai vizsgálata, etikai vonzatok) – In: Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2002., Nr.1. (3.), pp.31–45., pg.14
Nőmozgalmak, feminista teológia? Kísérlet a főbb irányvonalak és kérdéskörök ismertetésére – In: Református Szemle, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2002, Nr.4–5., pp.369–381., pg. 12
Közöny, avagy Nód földjén más is lehetséges? – In: Studia Univ. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2001, Nr.2., pp.19–24., pg. 5
Művészet, képrombolás, reformáció és a képi megjelenítés létjogosultságáról – In: Sudia Uni. Babeș-Bolyai, Theologia Reformata Transylvaniensis, 2001., Nr. 1., pp.139–150., pg.11

Könyvismertetések (Recenziók):

Koncz, Sándor, Kierkegaard és a világháború utáni teológia [Kierkegaard and Post-War Theology], IN:Volume 18, Tome V: Kierkegaard Secondary Literature (Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian and Polish), Edited by Jon Stewart, University of Copenhagen, Denmark, ISBN: 978-1- 4724-7777- 4, 235 pages (în curs de ediție, vezi: http://www.ashgate.com/isbn/9781472477774 )
Széles, László, Kierkegaard gondolkozásának alapvonalai [The Basic Lines of Kierkegaard’s Thought], IN:Volume 18, Tome V: Kierkegaard Secondary Literature (Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian and Polish), Edited by Jon Stewart, University of Copenhagen, Denmark, ISBN: 978-1- 4724-7777- 4, 235 pages (în curs de ediție, vezi: http://www.ashgate.com/isbn/9781472477774 )
Tavaszi, Sándor, Kierkegaard személyisége és gondolkodása [Kierkegaard’s Personality and Thought], IN:Volume 18, Tome V: Kierkegaard Secondary Literature (Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian and Polish), Edited by Jon Stewart, University of Copenhagen, Denmark, ISBN: 978-1- 4724-7777- 4, 235 pages (în curs de ediție, vezi: http://www.ashgate.com/isbn/9781472477774 )
Rendhagyó könyvismertetés: Nagy András – A váltság gondolata az Ótestamentumban – In: Református Szemle- Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 1999, Nr.2., pp.237-238., pg.2

Tudománynépszerűsítő tanulmányok:

A barátságról minden családtag szemszögéből – In. Református Család, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2014. Nr.3. , pp.9- 10., pg.2; 2014. Nr.4. , pp.6- 8., pg.3,
Tolle, lege! – Vedd és olvasd!– A bibliaolvasás felettébb szükséges voltáról - In. Református Család, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2006 – Nr.2., pp.5-6., pg.2
A szeretetről – In. Református Család, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2005 – Nr.6., pp.3-6., pg.3
Rendet találni rendbontó időkben (A nemzedékek egymás közötti viszonyának keresztyén alapjai) – In. Református Család, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2004. Nr.2., pp.6-8., pg.3.
Dorkász, bibliatanulmány – In: Református Család, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2002, Nr.5., pp.7-11., pg.5.
Az anyák, nagyanyák szerepe a gyermek Istenhez vezetésében – In. Református Család, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro,, 2001, Nr.4., pp.4-6., pg. 3
A keresztyén ünnepekről – In: Református Család, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 1998 – Nr. 4., 11-12., 1999 – Nr.1-2. 14., 14., pg.4

Prédikációk, igetanulmányok:

Igazság és erő – Ésaiás 45,24 - In. Igehirdető, Kolozsvár, 2011, XXII. Évf. Nr. 10., pp. 537-539., pg.3
Hogyan készüljünk fel a halálra? – Filemon 1, 21-24 - In. Igehirdető, Kolozsvár, 2008, XIX. Évf. Nr. 12., pp. 581-584., pg.4
A hónap igéje: IV. Mózes 16,13/a - In: Protestáns Hírmondó, A Rajna-Vesztfáliai Magyar gyülekezet lapja, Köln-De, 2007.16.Évf. Nr. 1-2 ., pp. 13-15., pg.3
A hónap igéje: Zsolt 62,9, - In: Protestáns Hírmondó, A Rajna-Vesztfáliai Magyar gyülekezet lapja, Köln-De, 2005. 14. Évf. Nr. 9-11., pp. 16-18., pg.2
A hónap igéje: 2 Korintus 3,17, - In: Protestáns Hírmondó, A Rajna-Vesztfáliai Magyar gyülekezet lapja, Köln-De, 2004. 13. Évf. Nr. 9-10., pp. 9-11., pg.2
Aki Istenre hallgat, annak nem lehet ellopni a jövendőjét – Jeremiás 29, 4-7, - In. Igehirdető, Kolozsvár, 2003, XIV. Évf. Nr. 6., pp. 298-299., pg.2
Krisztus megjelenik a tanítványoknak – János 20,19-23, - In. Igehirdető, Kolozsvár, 2003, XIV.Évf. Nr. 4., pp. 207-209., pg.3
Ünnepi műsor a Reformáció ünnepére (szerkesztés) - In. Igehirdető, Kolozsvár, 2001, XII. Évf. Nr. 10., pp. 491-496., pg.6
A békesség és a Szentlélek – János 20, 21-22 - In. Igehirdető, Kolozsvár, 2000, XI. Évf. Nr. 6., pp. 278-280., pg.3
A hónap igéje: 2 Timóteus 1-7 - In: Protestáns Hírmondó, A Rajna-Vesztfáliai Magyar gyülekezet lapja, Köln-De, 2000. 9. Évf., Nr. 1-2 ., pp. 9-11., pg.2

Tudománynépszerűsítés, cikkek, esszék:

Kertészsarok - – In. Református Család, Kolozsvár/Cluj-Napoca -Ro, 2016. Nr.2, pp. 16-17., pg.2
Központi téma: az önvizsgálat – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.6. , pp.4., pg.1.
Hitünk tisztaságának megőrzése – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.6. , pp.13-14., pg.2.
Központi téma: a kommunikálás – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.5. , pp.3-4., pg.2.
A kórus élete falunaptól falunapig - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2015. XII.Évf. , Nr.1., pp. 9., pg.1
Gondolatok a Magyarfenesi estek mentén - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2015. XII.Évf., Nr.1., pp. 2-5., pg.4
Kreativitás a konyhában – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.4. , pp.10-11., pg.2.
Központi téma: a kreativitás – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.4. , pp.4-5., pg.2.
Meggyes ételek – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.3. , pp.9-10., pg.1.
Központi téma: a rugalmasság – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.3. , pp.3-4.,
pg.2.
Központi téma: a célirányos élet – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.2. , pp.3. pg.1.
Krumplis ételek – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.2. , pp.9., pg.1.
Kertészsarok – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.1. , pp.17., pg.1.
Narancsos receptek – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.1. , pp.11-12., pg.2.
Tervez a gazdasszony is – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.1. , pp.10., pg.1.
Központi téma: a tervezés - Hogyan válik az álomból cél? – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.1. , pp.4-5., pg.1.
Levél az olvasóknak – In. Református Család, Kolozsvár, 2015. Nr.1. , pp.3., pg.1.
Munkatársképző – In. Református Család, Kolozsvár, 2014. Nr.6. , pp.18., pg.1
Mesélő disznótoros receptek – In. Református Család, Kolozsvár, 2014. Nr.6. , pp.12- 13., pg.2
Őszi csemegék (Birsalma) – In. Református Család, Kolozsvár, 2014. Nr.5. , pp.11- 12., pg.2
Előttünk járt (megemlékezés Okos Istvánról) - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2014. XI. Évf., Nr.1., pp. 10-12., pg.2
Rendhagyó és mindennapos események a kórus életében - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2014. XI.Évf, Nr.1., pp. 9., pg.1
Bonyhai kastélynapok – In. Kehely, A Kolozsvári Református Egyházmegye lapja, Kolozsvár, 2014. Nr.2. , pp.8., pg.1
Főzési ötletek – In. Református Család, Kolozsvár, 2014. Nr.4. , pp.11- 12., pg.2
Jeles napok receptjei (nagypéntek) – In. Református Család, Kolozsvár, 2014. Nr.2. , pp.7., pg.1
Olvastam – In. Református Család, Kolozsvár, 2014. Nr.1. , pp.4- 5., pg.2
Jeles napok receptjei (farsang) – In. Református Család, Kolozsvár, 2014. Nr.1. , pp.11- 12., pg.2
Öröm és üröm – In. Református Család, Kolozsvár, 2013. Nr.6. , pp.13- 14., pg.2
Munka, pihenés...- In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2013. X. Évf., Nr.1., pp. 13-15., pg.2
A béke a lelki egészség fontos alapfeltétele – In. Református Család, Kolozsvár, 2013. Nr.2. , pp.8., pg.1
A családok rejtett kincsei – In. Református Család, Kolozsvár, 2013. Nr.1. , pp.7- 8., pg.1
20 éves a Református Család – In. Református Család, Kolozsvár, 2012. Nr.6. , pp.3- 4., pg.1
Szerényen rejtőzködő kincseinkről - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató),
Magyarfenes, 2012. IX.Évf., Nr.1., pp. 5-6., pg.2
Szemelvények a kórus legutóbbi esztendejéből - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2012. IX.Évf., Nr.1., pp. 1., pg.1
Először találkoztak az európai protestáns egyházak zsinati képviselői –In: Üzenet , Kolozsvár, Nr.6. 15.03.2012., pp.8., pg.1
A németek újra tanulják, amit mi éppen most akarunk elfelejteni (Év eleji riport az egészséges, becsületes életről – In. Református Család, Kolozsvár, 2012. Nr.1. , pp. 5-6., pg.2
Levél az olvasóknak– In. Református Család, Kolozsvár, 2011. Nr.5. , pp. 4., pg.1
Egy ünnep létjogosultságáról– In. Református Család, Kolozsvár, 2011. Nr.5. , pp. 6-7., pg.2
Csipkerózsika átkát ma nem az orsó hordozza - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2011. VIII.Évf., Nr.1., pp. 5-7., pg.3
Születésnapot ünnepelt a magyarfenesi kórus - In: Szabadság, 2010.09.17.pp.5, pg.1/2
A felelősségteljes élet, tolsztoji üzenet a jó faluközösség számára - In: A Mi Lapunk
(Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2010. VII . Évf., Nr.1., pp.8-11., pg.4
Születésnap - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes 2010. VII. Évf, Nr. 1., pp.4-5., pg.2
A nyelv bűnéről a böjti időszakban – In: Üzenet , Kolozsvár, Nr.6. 15.03.2010., pp.4.,7., pg.1
Magyar dal Brüsszelben - In: Szabadság, 2009.07.04., 12. és A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), 2009. VI. Évf, Nr. 1., pp.6-9., pg.3
Találkozások háza – a magyarfenesi református egyház épülő gyülekezeti otthonáról - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2007. V. Évf, Nr. 1., pp.6-8., pg.3.
2007-ben Kodály Zoltán dalait zengik a magyar kórusok – In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi
tájékoztató), Magyarfenes, 2007. IV. Évf, Nr. 1., pp.1., pg.1.
Tudósítás a Magyarfenesi Rákóczi Szövetségről - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2007. IV. Évf, Nr. 1., pp.2-3., pg.1.
Újabb esztendő a Magyarfenesi Vegyeskar életéből - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2006. III. Évf, Nr. 1., pp.1-2., pg.2.
Szemelvények a Magyarfenesi Rákóczi Szövetség első évének eseményeiből - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2005. II. Évf, Nr. 1., pp.5-6., pg.2
Egy esztendő a Magyarfenesi Vegyeskar életében - In: A Mi Lapunk (Magyarfenesi tájékoztató), Magyarfenes, 2005. II. Évf, Nr. 1., pp.4-5., pg.1
Bemutatjuk a Magyarfenesi Vegyeskart – In: A mi lapunk (Magyarfenesi tájékoztató) Magyarfenes, 2004. I. Évf, Nr. 1., pp.3-4., pg.2
A csend áldása – In. Református Család, Kolozsvár, 2003. Nr.5. , pp. 2., pg.1
Találkozások – In. Üzenet, Kolozsvár, 01.10. 2003., pp.1.,8., pg.1
Beszámoló egy nyári nemzetközi találkozóról – In: Református Család, Kolozsvár, 2002, Nr.5., pp.14., pg.1
Zászlószentelési beszéd az Erdélyi Református Nőszövetség Konferenciáján Kézdivásárhelyen – In: Református Család, Kolozsvár, 2002, Nr.4, pp.6-7., pg.1
Gyermeknapi gondolatok – In: Üzenet , Kolozsvár, Nr.11. 01.06.2002, pp.3., pg.1
Pünkösd. Örök pünkösd? - In: Üzenet , Kolozsvár, Nr.10., 15.05.2002, pp. 1.,4., pg.1
Gondolatok a szabadságról – In: Közlemények –Wien, 1998, pp.1., pg.1
A báseli tanulmányév margójára – In: Református Szemle, Kolozsvár, 1996, Nr.4., pp.55-56.,pg. 2
Isten Igéje életemben - In: Református Család, Kolozsvár, 1995, Nr.4. , pp.4., pg. 1
Prófétai szigorral – In: Harangszó, Nagyvárad, 1995.06.12, pp.1., pg.1
Két útszakasz mezsgyéjén – In: Üzenet, Kolozsvár, 20.06.1994, pp.3., pg. 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

© BBTE RTK 2012
BBTE honlap | ElérhetőségImpresszum
Ro | En