BBTE honlap | Elérhetőség | Impresszum Ro | En
 

Kezdőlap » Zenepedagógia szakirány » Képzés

   
Felvételi   Bemutató Képzési tantervek Lehetőségek Tudtad-e, hogy...  
Képzés        
Tanárok        
Ösztöndíjak

Órarend

A Zenepedagógia szak első féléves órarendje letölthető innen.

Kórusunk
Kiadványaink
Rendezvényeink
Diákélet Kedves érdeklődő diákok!
Képgaléria A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának Zenepedagógia Tanszéke 2003-ban létesült, hogy mindazoknak, akik itthon, Erdélyben, Kolozsváron szeretnék folytatni egyetemi szintű zenei tanulmányaikat, ehhez magyar nyelven kínáljon lehetőséget.
Végzős diákjaink államilag elismert zenetanári oklevelet kapnak. Zenepedagógia szakunk jellegzetessége az egyedi és összetett tanmenet, mely a diákoknak szélesebb körű elhelyezkedési lehetőséget biztosít a tanulmányok elvégzése után. Nálunk a diákok a kötelező tantárgyak mellett (zeneelmélet, szolfézs, diktálás, zenetörténet, összhangzattan, ellenpont, formatan, hangszerelés, folklór, kántó, furulya, karvezetés, kórus stb.) egyházzenei szakképesítésben is részesülhetnek. Diákjaink egyéni vagy kiscsoportos órákon tanulnak orgonát, egyházi éneket, illetve kántorizálást.
A felvételi vizsgát Zenepedagógia Tanszékünk nem köti zeneiskolában megszerzett érettségi bizonyítványhoz. Vannak diákjaink, akik Református Kollégiumokban, vagy más profilú középiskolai intézményekben érettségiztek, és magánúton szerezték zenei ismereteiket. A kezdő szintű diákokat tanáraink fokozott gyakorlati hozzáállással segítik a minél magasabb professzionális szint elérésében. Az alapképzés időtartama, a bolognai rendszernek megfelelően 3 év (6 szemeszter). Végzős diákjaink 2 éves mesteri képzésen folytathatják tanulmányaikat Zenepedagógia Tanszékünkön.
Diákjaink minden állami egyetemistát megillető jogokkal élhetnek: bentlakás, tanulmányi- és érdemösztöndíjak, utazási kedvezmények, külföldi ösztöndíjas részképzések, stb. Külföldi kapcsolatainkat folyamatosan bővítjük, ezáltal különböző Erasmus ösztöndíjakat tudunk biztosítani tanszékünk diákjainak.
Akadémiai szintű infrastruktúránkhoz tartozik a 4000 kötetet számláló zenei könyvtárunk (kották, szakirodalom, jegyzetek), audíciós termünk, informatika laborunk, gyakorlótermeink, korszerű és modern zenei felszereléseink, valamint jó minőségű hangszereink, melyek mind diákjaink szakképesítését szolgálják.
Tanári karunk dinamikus és kompetens szakemberekből áll. A zenei gyakorlat terén közreműködünk számos kolozsvári kulturális intézménnyel (a Zeneakadémiával, az Állami Magyar Operával, a Zenelíceummal), így diákjaink már egyetemistaként betekintést nyerhetnek ezeknek az intézményeknek mindennapi életébe, ami megkönnyíti későbbi zenei pályaválasztásukat.
Célkitűzésünk, hogy jól felkészült zenetanárokat képezzünk!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Elérhetőség
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Coca Gabriela – előadótanár,
a Zenepedagógia Tanszék vezetője
 
   
  Képzés:
   
  - A Zenepedagógia szak ALAPKÉPZÉS tanterve  
   
  - A Zenepedagógia szak alapképzésen fejlesztett általános és szakmai kompetenciák  
   
  - A Teológia-Zene-Nevelés MAGISZTERI képzés tanterve  
   
  - A Teológia-Zene-Nevelés magiszteri képzésen fejlesztett általános és szakmai kompetenciák  
   
   
  Tantárgyak (alapképzés, a tantárgyleírások a tantárgyakra kattintva megnyithatók):
 

Kötelező tantárgyak:

Választható tantárgyak:

 
 

Fakultatív tantárgyak:

 
     
  Elhelyezkedési lehetőségek:
 
 • állami iskolákbanzenetanárként (5-12. osztályokban)
 • zeneóvodai, ill. elemi iskolai zenetanárként (egyre nagyobb a magán zeneóvodák iránti kereslet)
 • állami operák, filharmóniák kóristájaként
 • karvezetőként
 • kántorként, orgonistaként (a kántori vizsga megszerzése után)
 • hangszeres előadóként
 • zenetudományi kutatóként, szakelőadóként
 • zeneinformatikusként, kottaszerkesztőként
 • zenei fordítóként (idegen nyelvű ismeretek birtokában)
 • …és kellő elszántsággal, tanulással más zenéhez köthető szakmában (énekesként, hangszerkészítő- és javítóként, zenei-művészi titkárként, stb.)
 
   
  Tudtál-e arról, hogy:
 
 • egyetemi szintű ZENEI TANULMÁNYAIDAT itthon, Erdélyben, Kolozsváron végezheted?
 • Erdély legnagyobb állami egyeteme, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem MAGYAR nyelvű zenei oktatást biztosít?
 • a ZENEPEDAGÓGIA Tanszék a Református Tanárkép-ző Kar keretében működik?
 • államilag akkreditált zenetanári oklevelet szerezhetsz?
 • a három éves alapképzés után lehetőséged van a két éves MESTERI tanulmányaidat ugyanezen a tanszéken magyarul folytatni?
 • minden, állami egyetemistát megillető joggal élhetsz: ösztöndíjak, bentlakás, utazási kedvezmények, stb?
 • kis-közepes méretű csoportokban tanulhatsz, ami inten-zívebb munkát, illetve természetesebb és közvetlenebb tanár-diák kapcsolatot eredményez?
 • kórus és karvezetés óráink, fellépéseink, turnéink a diá-kok közösségi erejét is meghatározóan erősítik?
 • tanszékünk számos egyéni órát biztosít, melyeken a hangképzést, kántót és a Blockflöte – hangszertanulást lehetővé teszi?
 • tanszékünk diákjai a kötelező zenei szaktárgyak mellett lehetőséget kapnak fakultatív tárgyak keretében az egyházzenei ismeretek megszerzésére is?
 • tanszékünk az alapképzés alatt ingyenes orgona-tanulást biztosít, ami egy esetleges kántorképzés alapfeltétele?
 • a Magyar Operában végezhetsz szakmai gyakorlatot?
 • tanáraink jól felkészült, komoly szakemberek és zené-szek, és tanszékünkön magyarországi vendégtanárok előadásait, képzéseit is hallgathatod?
 • ügyes diákjainknak pénzbeli támogatással együttjáró áthallgatási, részképzési lehetőséget biztosítunk külföldi egyetemek zenei tanszékein? (Erasmus ösztöndíjak)
 • rendelkezésedre álló akadémiai szintű infrastruktúránk; folyamatosan bővülő zenei könyvtárunk és kottatárunk jelenleg több mint 4000 példányt számlál?
 • zenei felszerelésünk és hangszereink újak, minőségiek?
 • intézetünk konferenciái, kiadványai és koncertjei színvonalasak?
 
   
© BBTE RTK 2012
BBTE honlap | ElérhetőségImpresszum
Ro | En