MENÜ
HUEN

Dr. Balla László
– egyetemi óraadó tanár

Elérhetőség: ladislauballa@gmail.com

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: dr., egyetemi óraadó tanár

Oktatott tárgyak:  zongorajáték

Tanulmányok:

Oktatói tevékenység:

Tudományos munka:

 1. „A transzcendentális esztétikai kategóriája a filozófiai gondolkodás fejlődése során”
  • Dima Zeneakadémia, tudományos szimpózium, Kolozsvár 1968
 2. „A zeneművészeti gondolkodás bizonyos aspektusai a Transzcendens, Fenséges és Heroikus esztétikai kategóriák tükrében”
  • Dima Zeneakadémia, tudományos szimpózium Kolozsvár 1969
 3. „Collegium Musicum Academicum”
  • Dima Zeneakadémia „Intermezzo” folyóirat, 1. Sz. Kolozsvár, publikált cikk, 1969
 4. „Párhuzamok a zenében és kortárs művészetekben”
  • Enescu Zeneakadémia, tudományos szimpózium, Iaşi 1970
 5. „Dupla imitáció elmélete a zeneművészetben”
  • Dima Zeneakadémia, tudományos szimpózium, Kolozsvár, 1970
 6. „Párhuzamok a zenében és kortárs művészetekben”
  • Dima Zeneakadémia, Intermezzo folyóirat 3-4 sz. Kolozsvár, publikált cikk, 1970
 7. „Lélektani feltételek létrehozásának sajátos módszerei a zenei szakoktatás művészi minőségének tökéletesítése érdekében”
  • Bena Zeneiskola, tematikus tanári konferencia, Kolozsvár, 1971
 8. „Az ember és művészet esztétikai viszony megnyilvánulásának társadalmi vetületei”
  • Dima Zeneakadémia, tudományos szimpózium, Kolozsvár 1973
 9. „Dalest, erdélyi zeneszerzők műveiből”
  • Tribuna folyóirat, Kolozsvár, publikált cikk, 1973
 10. „Iskola és család lélektani hatásai a művészi oktatás szemszögéből”
  • Toduţa Zenelíceum, tudományos szimpózium, Kolozsvár, 1981
 11. „Zongoragyakorlás és művészi előadás esztétikai motivációja”
  • Dima Zeneakadémia, tudományos dolgozat, I-s fokozati vizsga megvédése, Kolozsvár, 1984
 12. „A KECSES szintagma történelmi-esztétikai paraméterei a zenében”
  • Dima Zeneakadémia, V. Nemzeti Muzikológiai Szimpózium, 1998. jún. 5-6
 13. „A művészi zongoraelőadás esztétikai perspektívái”
  • Bena Zeneiskola tudományos szimpózium, Kolozsvár, 2004

Szakirodalmi fordítások (magyar-román)

 1. „Cantata Profana” – Lendvai Ernő „Bartók Béla dramaturgiája” Bp. 1964
  • Enescu Zeneakadémia, Iaşi, 1985 (belső használat)
 2. „Cantata Profana”, – Kárpáti János, lemezborító
  • Enescu Zeneakadémia, Iaşi, (belső használat)
 3. „Ki a jó zenész?”, – Kodály Zoltán
  • Bena Zeneiskola (belső használat)
 4. „Lukács György és a zeneesztétika” – Vitányi Iván
  • Bena, Kolozsvár, (belső használat.)
 5. „A komikum világa zenei hasonlatok tükrében”
  • Márkos Albert „Torzó”, prof. dr.-Angi István tudományos körkörös elemzésének fordítása. Megjelent „Pillanatfelvételek kolozsvári zeneszerzők műhelyében” I. kötet, Arpeggione kiadó, Kolozsvár, 2008

Pályázat

 Balla László: „Jelentéstani kutatások a XX. századi magyar zeneesztétikában”

  • A Magyar Esztétikai Társaság részéről díjazott dolgozat, Bp. 1994

Kiadott könyv

 1. Groteszktől az arabeszkig, vagyis az esztétikai kategóriaközti formáknak áttekintő elemzése a zongora irodalomban

Tagság:

 Romániai Mozart Társaság – alapító tag. 25 éve.