BBTE honlap | Elérhetőség |  Ro
Cimsor
Szakirányok | Kutatás

Felvételi 2017-ben

Valláspedagógia alapképzés

A BBTE Református Tanárképző Kar VALLÁSPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2017–2018-as tanévre minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

A meghirdetett helyek száma:

Református valláspedagógia: 26 ingyenes hely.

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy az alábbi részjegyek általánosa:

 • 1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 75%-át képezi.
 • 2. A felvételi jegy 25%-át képezi a jelölt választása szerint a következő:
  - vagy a vallási tárgyból szerzett érettségi vizsgajegy (amennyiben a jelölt református kollégiumot végzett, és az oklevelén szerepel ilyen tantárgy)
  - vagy a humán szakos tárgyból szerzett érettségi vizsgajegy
  - vagy a románból szerzett érettségi vizsgajegy
  - vagy a magyarból szerzett érettségi vizsgajegy
 • A jelöltek 2017. július 25-én 10 órától interjún vesznek részt.

A felvételi vizsga menete (2017. július):

 • 2017. július 17-24. (hétköznapokon) 9–16 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2017. július 25., 10 óra – interjú
 • 2017. július 25. – eredményhirdetés
 • 2017. július 26–27. – beiratkozás első évre

A felvételi vizsga menete (2017. szeptember):

 • 2017. szeptember 6-18 (hétköznapokon) 9–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2017. szeptember 19., 10 óra – interjú
 • 2017. szeptember 20. – eredményhirdetés

A felvételire való beiratkozás módja:

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • beiratkozási űrlap;
 • a személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • az érettségi oklevél egyszerű másolata;
 • a beiratkozási díj kifizetésérol szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Eredményhirdetés

A felvételi eredményeit 2017. július 25-én, illetve szeptember 20-án kifüggesztjük a kar titkársági hirdetőtábláján, illetve a Kar honlapjára.

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • Orvosi igazolás - feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • Egyetemi tanulmányokat igazoló hivatalos okirat (azok számára, akik párhuzamosan akarnak két egyetemet végezni);
 • Licencdiploma vagy igazolás (azok számára, akik már elvégeztek egy egyetemet).
 • Kézzel írt önéletrajz;
 • 3 db. 3x4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be (2000 lej/ tanév), ugyanekkor kifizeti az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi díjszabás:

Az iratkozási díj 30 lej (minden jelentkezőnek ki kell fizetnie attól függetlenül, hogy márciusban, júliusban vagy szeptemberben iratkozik be).

A felvételi díj 70 lej; (két/több kari szakra való felvételi esetén összesen 80 lej)

Mindkét összeget postán lehet kifizetni a következő bankszámlára:
Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849
A nyugta hátára rá kell írni: Taxă de admitere.

A felvételi űrlap letölthető innen:

PDF formátumban: FELVÉTELI BEIRATKOZÁSI ŰRLAP

További információk beszerezhetők:

 • – a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen (lásd: Elérhetőség menüpont).
 • – a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál (lásd: Tanárok menüpont - E-mail címek)

A beiratkozási iratcsomót a következő címre kérjük postázni:

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ – DECANAT
400174 Cluj-Napoca
Str. Horea, nr. 7. et. II./ 224
Tel\Fax: 0264–590–723

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

BBTE honlap | Elérhetőség |