BBTE honlap | Elérhetőség |  Ro
Cimsor
Szakirányok | Kutatás

Felvételi 2017-ben

Zene Mesteri képzés

A BBTE Református Tanárképző Kar ZENE szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2017-2019-es tanévekre minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

Helyek száma (Zene szak): 15 államilag támogatott (ingyenes) hely
Tanulmányi idő: 4 félév, 2017. október – 2019. július
Végzettség: magiszteri/mesteri oklevél (ami előfeltétel többek között a líceumi oktatáshoz és a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy a Zene (mesteri) szakra felvételizők esetében az alábbi részjegyek általánosa:
1. Az államvizsga jegye az általános 50%-át képezi.
2. A bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50%-át képezi. A kutatási tervvel kapcsolatos részleteket és követelményeket lásd lennebb.

A felvételi vizsga menete (2017. július):

 • 2017. július 17-24. (hétköznapokon) – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2017. július 25., 10 óra (313-as terem) – a Zene szakosok KUTATÁSI TERVÉNEK bemutatása
 • 2017. július 26-27. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
 • 2017. július 28. – végső eredményhirdetés

A felvételi vizsga menete (2017. szeptember):

 • 2017. szeptember 6-18. (hétköznapokon) 9-15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2017. szeptember 19., 10 óra (313-as terem) – a Zene szakosok KUTATÁSI TERVÉNEK bemutatása
 • 2017. szeptember 19. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
 • 2017. szeptember 20. – végső eredményhirdetés

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3-5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzoje egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

Ez a kutatási terv 2017. július 25-ig illetve szeptember 19-ig e-mailen elküldendő a következő címre:

- Zenepedagógia szakirányra felvételizőknek:gabriela(pont)coca(pont)66(kukac)gmail(pont)com

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

A kutatási terv értékelésének kritériumai:

1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

Felvételi díj és tandíj:

– A felvételi díj összege 100 RON (azaz 30 iratkozási és 70 felvételi díj), ezt az összeget a dékáni hivatalban kell majd kifizetni.

– A magiszteri kurzus tandíja évi 2500 lej (ezt négy részletben kell majd kifizetni az érintetteknek). A tandíj az Európai Unió bárely országából érkező állampolgár számára azonos.

A felvételire való beiratkozás módja:

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • beiratkozási űrlap;
 • a személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • a licencoklevél (vagy igazolás), és az anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) egyszerű másolata;
 • a beiratkozási díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

A mesteri első évre való beiratkozáshoz (helyek visszaigazolásához) szükséges okiratok:

 • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A licencdiploma eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • Idegen nyelvvizsga bizonylata;
 • Kézzel írt önéletrajz;
 • Személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • 4 db. 3x4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, a tanfolyamra való beiratkozáskor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi űrlap letölthető innen:

PDF formátumban: FELVÉTELI BEIRATKOZÁSI ŰRLAP

További információk:

A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
– a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen (lásd: Elérhetőség menüpont).
– a Zenepedagógia szakirány címzetes tanárainál (lásd: Tanárok menüpont - E-mail címek)

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

Felvételi szabályzat:

- a BBTE Református Tanárképző karának felvételi szabályzata ITT olvasható

BBTE honlap | Elérhetőség |