MENÜ

Felvételi Zeneművészet – Egyházzene mesterképzésre

A felvételire való beiratkozás kizárólag online formában történik, de bejutás esetén első évre személyesen kell iratkozni a Kar titkárságán!

A Beiratkozási link a következő: https://admitere2022.ubbcluj.ro/

Helyek száma:

 • 6 tandíjas hely

Az iratkozás és felvételi menete

2022. szeptember:

Beiratkozás: 2022. szeptember 12-19. (hétköznapokon) 9-15 óra között
Kutatási terv bemutatása: 2022. szeptember 20., 10 óra
Előzetes eredményhirdetés: 2022. szeptember 20.
Helyek megerősítése: 2022. szeptember 20-21.
Végső eredményhirdetés: 2022. szeptember 22.

  Felvételi követelmények:

  1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
  2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
  Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

  A kutatási tervet/motivációs levelet a felvételi interjú előtt küldje a felveteli@rt.ubbcluj.ro email címre.

  A vizsga lefolyása:

  A jelentkezők tíz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

  A kutatási terv értékelésének kritériumai:

  1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
  2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
  3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
  4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
  5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

  A vizsga minősítése:

  • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50%-át képezi
  • az államvizsga jegye az általános 50%-át képezi.

  A magiszteri képzésre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

  • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
  • beiratkozási űrlap (aláírva);
  • személyigazolvány
  • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/anyakönyvi kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
  • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
  • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
  • A helyek visszaigazolásakor feltétlenül szükséges az eredeti iratokat bemutatni.

  Az első évre való beiratkozás menete

  Amennyiben eredményhirdetés után be kíván iratkozni a helyre, amelyre bejutott, ezt két lépéssel kell megtennie:

  1. Az online felületen igazolja (confirmare) a beiratkozási szándékát, töltse le, töltse ki, írja alá és töltse fel beszkennelve a beiskolázási szerződést szerződés 12-19 között.
  2. Szíveskedjen 2022. szeptember 20-21 (9-15 óra) között személyesen megjelenni a Kar titkárságán (Kolozsvár, Horea út 7 szám, 204-es terem) és behozni eredetiben a következő iratokat:
  • Fisa tip (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
  • beiratkozási típusnyomtatvány (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
  • személyazonossági igazolvány
  • születési anyakönyvi kivonat (egyszerű másolat)
  • érettségi oklevél és iskolai anyakönyvi kivonatfoaie matricolă (az anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/egyetemi anyakönyvi kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
  • kézzel írt önéletrajz;
  • lelkészi ajánlólevél
  • amennyiben nem online, kártyával fizetett, a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra
  • beiskolázási szerződés (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött)
  • házassági oklevél (ammenyiben van ilyen)

   A felvételi díj

   • Kifizethető online is bankkártyával beiratkozáskor. (Minden fizetési módnál szükséges a nyugta/fizetési bizonylat bemutatása)
    Ha nem az online fizetési módot választja, mindkét összeget postán/bankon keresztül is be lehet fizetni a következő bankszámlára:

   Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
   RO35TREZ21620F330500XXXX
   Cod fiscal: 4305849

    

   További információkért a felvételizők érdeklődhetnek az alábbi elérhetőségeken keresztül:

   • Telefon: +40264590723 – titkárság
   • e-mail: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy secretar.rt@ubbcluj.ro
   • A Zeneművészet szakirány címzetes tanárainál

   SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!