MENÜ

Felvételi Zeneművészet – Egyházzene mesterképzésre

A beiratkozás kizárólag online fog történni, a vizsga viszont személyes jelenléttel!

A Beiratkozási link a következő: (hamarosan)

Helyek száma:

 • 6 tandíjas hely

Az iratkozás és felvételi menete

2022. július:

Beiratkozás: 2022. július.11-22 (hétköznapokon) 9-15 óra között
Kutatási terv bemutatása: 2022. július 26., 10 óra
Előzetes eredményhirdetés: 2022. július 26.
Helyek megerősítése: 2022. július 26-27.
Végső eredményhirdetés: 2022. július 28.

2022. szeptember:

Beiratkozás: 2022. szeptember 12-19. (hétköznapokon) 9-15 óra között
Kutatási terv bemutatása: 2022. szeptember 20., 10 óra
Előzetes eredményhirdetés: 2022. szeptember 20.
Helyek megerősítése: 2022. szeptember 20-21.
Végső eredményhirdetés: 2022. szeptember 22.

  Felvételi követelmények:

  1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
  2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
  Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

  A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje a felveteli@rt.ubbcluj.ro email címre.

  A vizsga lefolyása:

  A jelentkezők tíz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

  A kutatási terv értékelésének kritériumai:

  1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
  2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
  3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
  4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
  5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

  A vizsga minősítése:

  • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50%-át képezi
  • az államvizsga jegye az általános 50%-át képezi.

  A magiszteri képzésre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

  • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
  • beiratkozási űrlap (aláírva);
  • adatfelhasználási nyilatkozat
  • személyigazolvány
  • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott
   oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/törzskönyvi kivonat kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
  • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
  • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
  • a beiratkozási és a felvételi díj (30+70=100 lej) kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
  • mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

  Mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet kifizetni a következő bankszámlára:

  Facultatea de Teologie Reformată
  RO35TREZ21620F330500XXXX
  Cod fiscal: 4305849

  További információk:

  • Telefon: +40264590723 – titkárság
  • e-mail: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro
  • A Zeneművészet szakirány címzetes tanárainál

  Dokumentumok

  SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!