MENÜ

Felvételi Zenepedagógia – Egyházzene mesterképzésre

Felvételi vizsga menete járványhelyzetben

 • Zeneművészet –egyházzene, mesterképzés (MA)*
 • 2020. július 22.
 • Online felület: zoom.us
 • A felvételiző beiratkozáskor e-mailben küldi el a kutatási tervét, melyet a július 22-én tartandó interjún bemutat.

ELŐIRATKOZÁS – ONLINE:

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT
https://rt.ubbcluj.ro
Telefon: +40264590723 – titkárság
Email: rt@rt.ubbcluj.ro

*A jelentkezőket a beiratkozást követően értesítjük a vizsga időpontjáról. Abban az esetben, ha objektív technikai okok miatt a felvételiző nem tud bejelentkezni a megadott időpontban, a vizsgabizottság egy másik időpontot határozhat meg.

Helyek száma:

 • még nem meghatározott

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje az rt@rt.ubbcluj.ro email címre.

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

Felvételi időpontjai:

 • 2020. július 13–22. (hétköznapokon) 9–15 óra között – online iratkozás
 • 2020. július 23., – kutatási terv bemutatása.
 • 2020. július 23. – eredményhirdetés, beiratkozás első évre;
 • 2020. július 24. – végső eredményhirdetés;
 • 2020. szeptember 7–14. (hétköznapokon) 9–15 óra között – online iratkozás;
 • 2020. szeptember 15.  – kutatási terv bemutatása;
 • 2020. szeptember 15. – eredményhirdetés, helyek megerősítése;
 • 2020. szeptember 16. – végső eredményhirdetés;

A jelentkezők beiratkozása online történik. Az előírt dokumentumokat az rt@rt.ubbcluj.ro e-mail címre kell becsomagolva (.zip formátum) továbbítani. A jelentkezők felelősséggel tartoznak az előírt dokumentumok megfelelő feltöltéséért/továbbításáért, aláírva (esetenként) és szkennelve. E szabály alól kivételt képeznek a 3 cm/ 4 cm-es méretű fényképek, amelyeket eredetiben kell behozni az oktatási tevékenység kezdetekor. A jelentkezők felelősséget vállalnak a dokumentumok valódiságáért, valamint a digitális/szkennelt és az eredeti dokumentumok tartalmának azonosságáért, amelyeket a jelentkezői dossziéban kell elhelyezni, kézjeggyel ellátott írásos nyilatkozat kíséretében.

A magiszteri képzésre való beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 • beiratkozási űrlap kitöltése;
 • adatfelhasználási nyilatkozat
 • személyigazolvány
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott
  oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
 • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/törzskönyvi kivonat az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
 • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • a beiratkozási és a felvételi díj (30+70=100 lej) kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet kifizetni a következő bankszámlára:

Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződések aláírásával és elektronikus beküldésével történik (szintén az rt@rt.ubbcluj.ro e-mail címre). Az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell benyújtani.
Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor igazolnia kell a tandíj befizetését is. Amennyiben a szükséges dokumentumokat nem sikerül továbbítani vagy feltölteni a megfelelő felületre, illetve eredeti változatban benyújtani a megadott határidőre, a jelentkező elveszíti a verseny révén megszerzett helyét.

  A beiratkozási űrlap letölthető innen:

  Beiratkozási űrlap

  További információk:

  • A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
  • a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen .
  • a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál

  SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!