MENÜ

Felvételi Zenepedagógia – Egyházzene mesterképzésre

Akinek nincs a beiratkozáshoz szükséges érvényes B1 fokozatú angol nyelvvizsgája, az megszerezheti szeptember 12-én.
Az alábbi linken látható, hogy szeptember 12.-én van lehetőség nyelvvizsgázni:
http://lett.ubbcluj.ro/alpha/en/certificate-si-teste/#register_and_testing_schedule

A dátumra kattintva lehet programálni is, előbb fizetni kell: http://lett.ubbcluj.ro/alpha/en/certificate-si-teste/#fee.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt:

Péter István
intézetigazgató

Helyek száma:

 • 2 ingyenes
 • 11 fizetéses

Felvételi vizsga menete járványhelyzetben

Felvételi időpontjai:

 • 2021 – Július
 • 2021. július 15-26. (hétköznapokon) 9–15 óra között – online iratkozás;
 • 2021. július 27.  – 10:00 óra kutatási terv bemutatása; (219. 220. 313. terem)
 • A jelentkezőket a beiratkozást követően értesítjük a vizsga időpontjáról. Abban az esetben, ha objektív technikai okok miatt a felvételiző nem tud bejelentkezni a megadott időpontban, a vizsgabizottság egy másik időpontot határozhat meg.
 • 2021. július 28. – eredményhirdetés, helyek megerősítése;
 • 2021. július 29. – végső eredményhirdetés;
 • 2021 – Szeptember
 • 2021. szeptember 6-14. (hétköznapokon) 9–15 óra között – online iratkozás;
 • 2021. szeptember 14  – 10:00 óra – kutatási terv bemutatása; (219. 220. 313. terem)
 • A jelentkezőket a beiratkozást követően értesítjük a vizsga időpontjáról. Abban az esetben, ha objektív technikai okok miatt a felvételiző nem tud bejelentkezni a megadott időpontban, a vizsgabizottság egy másik időpontot határozhat meg.
 • 2021. szeptember 14-15. – eredményhirdetés, helyek megerősítése, végső eredményhirdetés;

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje a felveteli@rt.ubbcluj.ro email címre.

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

A felvételihez 3 kötelező lépést kell megtenni:

 1. SZAKASZ – előiratkozás
 2. SZAKASZ – beiratkozás
 3. SZAKASZ – visszaigazolás

1. SZAKASZ – előiratkozás: 2021. július 15-26.

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/

Útmutató: https://www.youtube.com/watch?v=9TJ6oPfZW54&feature=youtu.be

2. SZAKASZ – beiratkozás: 2021. július 26.

A jelentkezők beiratkozása online történik. Az előírt dokumentumokat a
felveteli@rt.ubbcluj.ro e-mail címre kell becsomagolva (.zip formátum) továbbítani, majd
fel kell tölteni az online felületre is.

Útmutató: https://www.youtube.com/watch?v=gAmblfo1Zao&feature=youtu.be (3:20-ig)

A magiszteri képzésre való beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 • Anexa 1 és Anexa 2 (a rendszer generálja az 1. szakasz, az előiratkozás után, ki kell nyomtatni és alá kell írni)
 • beiratkozási űrlap (aláírva);
 • adatfelhasználási nyilatkozat
 • személyigazolvány
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott
  oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
 • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/törzskönyvi kivonat kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
 • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • a beiratkozási és a felvételi díj (30+70=100 lej) kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet kifizetni a következő bankszámlára:

Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849

3. SZAKASZ – visszaigazolás: 2021. július 28.

A helyek visszaigazolása a tanulmányi szerződések (Contract de studii) aláírásával és elektronikus beküldésével történik. Az eredeti dokumentumokat az egyetemi tanév kezdetekor kell benyújtani.
Amennyiben a hallgató tandíjas helyre jutott be, a hely visszaigazolásakor ki kell fizetnie a tandíj első részletét is (875 lej). Amennyiben a szükséges dokumentumokat nem sikerül továbbítani vagy feltölteni a megfelelő felületre, illetve eredeti változatban benyújtani a megadott határidőre, a jelentkező elveszíti a verseny révén megszerzett helyét.

  Útmutató: https://www.youtube.com/watch?v=gAmblfo1Zao&feature=youtu.be (3:20-tól)

  Román elnevezések szerződés kitöltéséhez

  További információk:

  • Telefon: +40264590723 – titkárság
  • Email: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro
  • a Zenepedagógia szakirány címzetes tanárainál

  Dokumentumok

  Adatfelhasználási nyilatkozat – Declarație date
  Beiratkozási űrlap – Formular înscriere
  Tanulmányi szerződés – Contract de studii

  SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!