MENÜ

TOVÁBBLÉPÉS VÁLSÁGHELYZETEKBŐL, AVAGY „JABBÓK-RÉVI” TUSAKODÁSAINK

Konferencia időpontja: 2021. október 28-30.
Szervezés módja/helye: hibrid, azaz az előadások zöme a kar székházában (Kolozsvár, Horea út, 7.szám, földszint 20 terem) hangzik el, de néhány előadó, és a pandémia miatt a távolléti változatot választó hallgatóság az alábbi online felületen kapcsolódhat be: https://us02web.zoom.us/j/9640380656
Konferencia témája:

Konferencia rövid leírása: A pandémia miatt egy időre megtorpant a világ, és a félelmek, bosszantó új helyzetek, váratlan kihívások utáni továbblépés mikéntje közös kérdésünk. A mostani válsághelyzet csak egy a sorban, hiszen mind a közös történelmünkben, mind az egyes ember életében számos hasonló példát találunk.
A konferencia célja, hogy a közösségi és egyéni válsághelyzetek nyomán olyan pozitív továbblépési lehetőségekre mutasson rá, amelyek követhető példák, bátorításul szolgálnak kortársainknak. A teológusok számára az ősatyák korából származó történet, Jákób jabbók-révi tusakodása szimbolizálja a nehéz életszakaszból kivezető, áldáshozó utat. (1 Mó 32,23-33). A rendezvény a pasztorál-pszichológiai, a teológiai és zenetudományi kutatások eredményeivel ösztönözni szeretne az egészséges múltszemléletre, konstruktív problémamegoldásra, reményteli jövőtervezésre.

A rendezvény nevesített időbeosztása:
2021. október 28./csütörtök
17.00 – 18.30 Kerekasztalbeszélgetés az előadók és az intézmények küldöttei számára a konferencia témájáról

19.00 – 19.45 NYITÓ HANGVERSENY / Helyszín: Farkas utcai református templom
Előadóművészek: Miklós Noémi (orgona és zongora),
Sófalvi Emese (hegedű),
Vajas Emőke (fuvola)
20.00 – vacsora
2021. október 29./péntek
8.30 – 8.45 – Köszöntések: Lukács Olga, dékán
Gorbai Gabriella, szervező
8.45 – 8.55 – Áhítat Püsök Sarolta, szervező

1. ELŐADÁSTÖMB:
8.55 – 9.20 KOVÁCS Szabolcs: Létbátorság narratívák. Az ön-érték megtalálása és a teljesítőképesség próbája
9.20 – 9.45 FEHÉR Ágota: A tehetségek lelki sérülékenysége és a megküzdés lehetőségei
9.45 – 10.10 BECSKY Borbála: A reziliens működés kompetenciáinak fejlesztési lehetőségei a hivatásgondozó – szupervíziós munkában
10.10 – 10.35 GORBAI Gabriella: A pozitív nevelői attitűd fenntartásának és fejlesztésének lehetőségei válsághelyzetekben
10.35 – 10.50 Az előadások megbeszélése
10.50 – 11.15 Kávészünet

2. ELŐADÁSTÖMB:
11.15 – 11.40 VÁRADI KUSZTOS Györgyi: Levél a bennünk élő gyermekhez – gyógyító írás, belső gyermek, irodalom
11.40 – 12.05 MIKOLA NYÍRI Emese: A szelf megerősítése terápiás írással. A fikció, mint eszköz.
12.05 – 12.30 SZÉNÁSI Lilla: A gardneri többszörös intelligencia és Franz Kett pedagógiájának metszéspontjai
12.30 – 12.55 ORBÁN Imola: Lélekszínező ”víz-festés” – élménypedagógiai és vizuális művészetterápiás módszerek közös útja a segítői kapcsolatokban
12.55 – 13.15 Az előadások megbeszélése
13.15 – 15.00 ebéd, kávészünet

3. ELŐADÁSTÖMB:
15.00 – 15.25 BOGNÁRNÉ KOCSIS Judit: A valdensek viszonyulása a próbatételekhez – az elmúlt századok tükrében
15.25 – 15.50 PÉTER István: Hegyen-völgyön, vízen, túl. Valláson innen. Reformátusok Ó-Romániában a 19. sz.-ban
15.50 – 16.15 PÜSÖK Sarolta: Régi és új tűnődések a továbblépésről kilencven évvel a Magunk revíziója után
16.15 – 16.30 Az előadások megbeszélése
16.30 – 17.00 Kávészünet

4. ELŐADÁSTÖMB:
17.00 – 17.25 LEHOCZKY Mária Magdolna: „Szeretjük a Bibliát”- Kiss Áron módszertani iránymutatásai a bibliai történetek elbeszéléséhez és a bibliaolvasás kezdeteihez
17.25 – 17.50 LÉSZAI Lehel: Miért féltek, ti kicsinyhitűek? (Mt 8,23–27)
17.50 – 18.15 NAGY Alpár: Az élet benövi a hiányt, Én-erősítés gyász idején.
18.15 – 18.40 SZABÓNÉ LÁSZLÓ Lilla: „Valaki megmondaná, hogyan kell felkészülni a legrosszabbra?”- A Covid járvány okozta testi-lelki állapotok pasztorálpszichológiai reflexiója a lelkipásztori szolgálat tükrében
18.40 – 19.00 Az előadások megbeszélése
19.00 Vacsora

2021. október 30./szombat
8.45 – 9.00 Áhítat
9.00 – 9.25 LUKÁCS Olga: Az egyetemek közötti kapcsolatápolás lehetőségei pandémia idején
9.25 –10.25 Work shop: Új stratégiák a tudományos kutatás terén a pandémia alatt szerzett tapasztalatok alapján
10.25 – 10.45 Kávészünet
10.45 –11.45 FÓRUMBESZÉLGETÉS, konferenciazárás

ELŐADÓK NÉVSORA INTÉZMÉNYI HOVATARTOZÁSUK SZERINT:
Budapest / Károli Gáspár Református Egyetem, Hittudományi Kar:
Szabóné dr. László Lilla, egyetemi adjunktus
Nagykőrös / Károli Gáspár Református Egyetem, Hittanoktató- és Kántorképző Intézet:
Fehér Ágota, egyetemi tanársegéd, klinikai szakpszichológus
Lehoczky Mária Magdolna, mesteroktató
Dr. Váradi Kusztos Györgyi, egyetemi adjunktus
Pápa / Pápai Református Teológiai Akadémia:
Bognárné dr. Kocsis Judit, főiskolai docens
Révkomárom/ Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar:
Dr. Szénási Lilla, egyetemi agjunktus, tanszékvezető
Kolozsvár / Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar:
Drd. Becsky Borbála, klin.pszichológus, pszichoterapeuta
Dr. Gorbai Gabriella, egyetemi adjunktus
Dr. Kovács Szabolcs, egyetemi adjunktus,
Dr. Lészai Lehel, egyetemi docens,
Dr. Lukács Olga, egyetemi tanár, dékán,
Dr. Miklós Noémi, egyetemi adjunktus, dékánhelyettes,
Drd. Mikola Nyíri Emese, német-magyar szakos tanár,
Dr. Nagy Alpár, egyetemi adjunktus,
Drd. Orbán Imola, élménypedagógiai tréner,
Dr. Péter István, egyetemi adjunktus, intézetigazgató,
Dr. Püsök Sarolta, egyetemi docens,
Dr. Sófalvi Emese, egyetemi adjunktus,
Vajas Emőke, zene mesteris hallgató.