MENÜ

Felvételi zeneművészet alapképzésre

A  beiratkozás kizárólag online fog történni, a vizsga viszont személyes jelenléttel.

A Beiratkozási link a következő: (hamarosan)

A Zeneművészeti szakirány felvételi vizsgát hirdet a 2022-2023-as tanévre.

Zeneművészet ALAPKÉPZÉS (BA)

Helyek száma:

 • 21 tandíjmentes hely
 • tandíjas hely
 • 2 hely vidéki líceumban végzett jelentkezőknek (zene vagy valláspedagógia)

Az iratkozás és felvételi menete

2022. július:

 • 2022. július.11-22 (hétköznapokon) 9-15 óra között – beiratkozás
 • 2022. július 25. –  zenei készségfelmérés és motivációs beszélgetés
 • 2022. július 26. – előzetes eredményhirdetés
 • 2022. július 26-27. – helyek megerősítése
 • 2022. július 28. – végső eredményhirdetés

2022. szeptember:

 • 2022. szeptember 12-19. (hétköznapokon) 9-15 óra között – beiratkozás
 • 2022. szeptember 20. – zenei készségfelmérés és motivációs beszélgetés
 • 2022. szeptember 20. – előzetes eredményhirdetés
 • 2022. szeptember 20-21. – helyek megerősítése
 • 2022. szeptember 22. – végső eredményhirdetés

 

  Zenei készségek felmérése és motivációs beszélgetés

  • két ének előadása (szabadon választott énekek; kísérettel vagy kíséret nélkül; bármilyen stílusban: népdal, műdal, egyházi ének, jazz/musical/könnyűzene).
  • motivációs beszélgetés – a felvételiző beszámol zenei érdeklődéséről, zenével kapcsolatos eddigi tapasztalatáról;

   A Zeneművészeti szakirányra jelentkezők felvételi általánosa két részből tevődik össze:

   • az érettségi általánosa a felvételi végső jegy 25%-át képezi;
   • a készségpróba jegye a felvételi végső jegy 75%-át képezi.

   Az alapképzésre (BA) való beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

   • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
   • beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva)
   • személyazonossági igazolvány
   • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
   • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
   • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
   • adatfelhasználási nyilatkozat
   • a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra – 100 lej (30 lej beiratkozási díj + 70 lej felvételi díj)

   Mindkét összeget postán/bankon/Academic Infon keresztül lehet kifizetni a következő bankszámlára:

   Facultatea de Teologie Reformată
   RO35TREZ21620F330500XXXX
   Cod fiscal: 4305849

   A díj kifizetésének mentessége esetén (pedagógus szülő gyermeke) kérjük a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat elküldését. A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén.

   Dokumentumok

   BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT
   Telefon: +40264590723 – titkárság
   Email: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro