MENÜ

Felvételi Valláspedagógia – Egyháztörténet mesterképzésre (4 félév)

A felvételire való beiratkozás kizárólag online formában történik, de bejutás esetén első évre személyesen kell iratkozni a Kar titkárságán!

A Beiratkozási link a következő: https://admitere2022.ubbcluj.ro/

Helyek száma:

 • 2 tandíjmentes hely
 • 24 tandíjas hely

Tanulmányi idő: 4 félév, 2022. október – 2024. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori képzésre való beiratkozáshoz)

Az iratkozás és felvételi menete

2022. szeptember:

 • 2022. szeptember 12–19. (hétköznapokon) 9–15 óra között
 • 2022. szeptember 20. – kutatási terv bemutatása
 • 2022. szeptember 20., 15 óra – előzetes eredményhirdetés
 • 2022. szeptember 20–21. – helyek megerősítése
 • 2022. szeptember 22. – végső eredményhirdetés

A felvételi vizsga menete

Felvételi követelmények:

 1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
  2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
  Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje a felveteli@rt.ubbcluj.ro email címre.

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés, illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

Az online felületen a következő okiratokat kell szkennelve feltölteni:

 • beiratkozási űrlap (aláírva);
 • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
 • személyi igazolvány
 • érettségi oklevél és iskolai anyakönyvi kivonat kivonat (Foaie matricolă) (az iskolai anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
 • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/egyetemi anyakönyvi kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
 • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • amennyiben nem online, kártyával fizetett, a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra.

   

  A felvételi díj egy szakra a következő:

  • 30 lej beiratkozási díj + 70 lej felvételi díj, összesen 100 lej
  • Kifizethető online bankkártyával beiratkozáskor. Ha nem az online fizetési módot választja, mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet befizetni a következő bankszámlára:
   Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
   RO35TREZ21620F330500XXXX
   Cod fiscal: 4305849
  • A díj kifizetése alól való mentesülés esetén kérjük az azt igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat feltöltésé A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a mentesülés lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető iskola igazgatóságával.

  Az első évre való beiratkozás menete

  Amennyiben eredményhirdetés után be kíván iratkozni a helyre, amelyre bejutott, ezt két lépéssel kell megtennie:

  1. Az online felületen igazolja (confirmare) a beiratkozási szándékát, töltse le, töltse ki, írja alá és töltse fel beszkennelve a beiskolázási szerződést szeptember 12-19 között.
  2. Szíveskedjen 2022. szeptember 20-21 (9-15 óra) között személyesen megjelenni a Kar titkárságán (Kolozsvár, Horea út 7 szám, 204-es terem) és behozni eredetiben a következő iratokat:
  • Fisa tip (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
  • beiratkozási típusnyomtatvány (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
  • személyazonossági igazolvány
  • születési anyakönyvi kivonat (egyszerű másolat)
  • érettségi oklevél és iskolai anyakönyvi kivonatfoaie matricolă (az anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/egyetemi anyakönyvi kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
  • kézzel írt önéletrajz;
  • lelkészi ajánlólevél
  • amennyiben nem online, kártyával fizetett, a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra
  • beiskolázási szerződés (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött)
  • házassági oklevél (ammenyiben van ilyen)

  További információk:

  • Telefon: +40264590723 – titkárság
  • Email: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy secretar.rt@ubbcluj.ro

  Pedagógia modul (DPPD)

  A magiszteri képzés hallgatói a következő linken olvashatnak információt a pedagógiai modulra való beiratkozásról.
  https://admitere.ubbcluj.ro/hu/master/modul_pedagogic

  SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!