MENÜ

Felvételi Valláspedagógia – Egyháztörténet mesterképzésre (4 félév)

A  beiratkozás kizárólag online fog történni!

A Beiratkozási link a következő: (hamarosan)

Helyek száma:

 • 6 tandíjmentes hely
 • 24 tandíjas hely

Tanulmányi idő: 4 félév, 2022. október – 2024. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

Az iratkozás és felvételi menete

2022. július:

 • 2022. július.13-24 (hétköznapokon) 9-15 óra között, július 25: 9-14 óra között – beiratkozás
 • 2022. július 25. – kutatási terv bemutatása, 15 óra
 • 2022. július 25. – előzetes eredményhirdetés
 • 2022. július 26-27. – helyek megerősítése
 • 2022. július 28. – végső eredményhirdetés

 

2022. szeptember:

 • 2022. szeptember 12-19. (hétköznapokon) 9-15 óra között, szeptember 20: 9-14 óra – beiratkozás
 • 2022. szeptember 20. – kutatási terv bemutatása, 15 óra
 • 2022. szeptember 20. – előzetes eredményhirdetés
 • 2022. szeptember 20-21. – helyek megerősítése
 • 2022. szeptember 22.- végső eredményhirdetés

 

A felvételi vizsga menete

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje a felveteli@rt.ubbcluj.ro email címre.

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

  A magiszteri képzésre való beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

  • beiratkozási űrlap (aláírva);
  • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
  • az adatfelhasználási nyilatkozat (aláírva);
  • személyi igazolvány
  • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat kivonat (Foaie matricolă) (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/törzskönyvi kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
  • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
  • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
  • a beiratkozási és a felvételi díj (30+70=100 lej) kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
  • mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető iskola igazgatóságával.

  Mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet kifizetni a következő bankszámlára:
  Facultatea de Teologie Reformată
  RO35TREZ21620F330500XXXX
  Cod fiscal: 4305849

  További információk:

  • Telefon: +40264590723 – titkárság
  • Email: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro

  Pedagógia modul (DPPD)

  A magiszteri képzés hallgatói a következő linken olvashatnak információt a pedagógiai modulra való beiratkozásról.
  https://admitere.ubbcluj.ro/hu/master/modul_pedagogic

  SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!