MENÜ

Egyháztörténet – Valláspedagógia mesterképzés

A képzés a valláspedagógia vagy egyháztörténet művelését haladó szinten művelni kívánók számára nyújt fejlődési lehetőséget. A valláspedagógóia szakirányt ajánljuk vallástanároknak és lelkészeknek, akik a vallástanítási kompetenciáikat szeretnék fejleszteni. Az egyháztörténet szakirány azoknak a lelkészeknek, vallástanároknak, történészeknek, művészettörténészeknek szól, akiknek kutatásaihoz szükséges az egyháztörténetben való alapos elmélyülés.

Mindkét szakirány esetében nagy hangsúlyt fektetünk az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazására mind az oktatásban, mint a kutatásban. Ezt a célt szolgálják a szakmai gyakorlatok (3 óra hetente minden félélvben), és a gyakorlati jellegű tárgyak, mint például a Paleográfia az egyháztörténészeknek, vagy a teológiai diszciplínák oktatási lehetőségeit fejlesztő tárgyak a valláspedagógia esetében. Mindkét esetben ez a mesteri képzés kiváló belépő a doktori tanfolyamra való beiratkozáshoz, segít megszerezni a tudományos kutatás és közlés alapismereteit.

Fejlesztett kompetenciák:

 • Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
 • Kommunikáció és média használata a vallástanítási folyamatban
 • A bibliai tartalmak oktatása a vallástanítás során
 • A dogmatikai kérdése oktatása a vallástanítás során
 • Iskolai lelkigondozás
 • Csoportvezetés
 • Konfliktuskezelés
 • Egyháztörténeti fogalmak oktatása a vallástanítás során
 • Újkori paleográfia
 • Alsó- középfokú latintudás
 • Egyházi levéltári kutatás
 • Jártasság az erdélyi református egyház történetében
 • Művészettörténeti jártasság

Oktatott tárgyak:

Valláspedagógia szakirány:

 • A kommunikáció és a média szerepe a tanítási, tanulási, pasztorációs és nevelési folyamatokban
 • Bibliai fogalmak a vallásoktatásban
 • A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
 • Modern pedagógiai eszközök és a rendszeres teológia
 • A valláspedagógia pszichológiai alapjai
 • Biblikateológia
 • Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet
 • Egyház- és nevelésszociológia

Egyháztörténet szakirány:

 • Latin nyelv és szemantika
 • Paleográfia
 • XVI–XX. századi protestáns egyháztörténet
 • Könyvek és kéziratok Erdélyben (15–18. sz.)
 • Művészettörténet (erdélyi és európai építészettörténet)
 • Az ökumenikus mozgalmak története
 • Templom, iskola, levéltár (egyházi könyvtár és levéltárszervezés)
 • Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet