MENÜ

Zeneművészet – alapképzés

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának Zeneművészet Tanszéke 2003-ban létesült, hogy mindazoknak, akik itthon, Erdélyben, Kolozsváron szeretnék folytatni egyetemi szintű zenei tanulmányaikat, ehhez magyar nyelven kínáljon lehetőséget.

BBTE Zeneművészet szakirány – zenei felsőfokú képzés magyarul 2003 óta Kolozsváron

  • akkreditált alap- és mesterképzés (3 év BA, 2 év MA)
  • hangszer- és énekoktatás: zongora (kötelező 1-2. éven)
    • hegedű, orgona, zongora, kamarazene, klasszikus canto (ingyenes választható tárgy)
    • furulya, kántorizálás (fizetéses fakultatív tárgy)
  • elméleti és gyakorlati tárgyak: zenetörténet, zeneszerzés, zenei informatika (kottaszerkesztés), zenei menedzsment, népzene…
  • MusiChorum kórus és az egyetemi zenekar fellépései
  • Erasmus-kapcsolatok, Pro Musica Szakkollégium, művészeti ösztöndíjak, tanulmányi utak
  • szakmai gyakorlat: Kolozsvári Magyar Opera, Román Tudományos Akadémia Folklórintézete, Kolozsvári Református Kollégium

Végzős diákjaink államilag elismert zenetanári oklevelet kapnak. Zeneművészet szakunk jellegzetessége az egyedi és összetett tanmenet, amely a diákoknak szélesebb körű elhelyezkedési lehetőséget biztosít a tanulmányaik elvégzése után. Nálunk a diákok a kötelező tantárgyak mellett (zeneelmélet, szolfézs, diktálás, zenetörténet, összhangzattan, ellenpont, formatan, hangszerelés, folklór, kántó, furulya, karvezetés, kórus stb.) egyházzenei szakképesítésben is részesülhetnek. Diákjaink egyéni vagy kiscsoportos órákon tanulnak orgonát, egyházi éneket, illetve kántorizálást.

A felvételi vizsgát Zeneművészet Tanszékünk nem köti zeneiskolában megszerzett érettségi bizonyítványhoz. Vannak diákjaink, akik Református Kollégiumokban vagy más profilú középiskolai intézményekben érettségiztek, és magánúton szerezték zenei ismereteiket. A kezdő szintű diákokat tanáraink fokozott gyakorlati hozzáállással segítik a minél magasabb professzionális szint elérésében. Az alapképzés időtartama, a bolognai rendszernek megfelelően, 3 év (6 szemeszter). Végzős diákjaink 2 éves mesteri képzésen folytathatják tanulmányaikat Zeneművészet Tanszékünkön.

Diákjaink minden állami egyetemistát megillető jogokkal élhetnek: bentlakás, tanulmányi- és érdemösztöndíjak, utazási kedvezmények, külföldi ösztöndíjas részképzések, stb. Külföldi kapcsolatainkat folyamatosan bővítjük, ezáltal különböző Erasmus ösztöndíjakat tudunk biztosítani tanszékünk diákjainak.

Akadémiai szintű infrastruktúránkhoz tartozik a 4000 kötetet számláló zenei könyvtárunk (kották, szakirodalom, jegyzetek), audíciós termünk, informatika laborunk, gyakorlótermeink, korszerű és modern zenei felszereléseink, valamint jó minőségű hangszereink, melyek mind diákjaink szakképesítését szolgálják.

Tanári karunk dinamikus és kompetens szakemberekből áll. A zenei gyakorlat terén közreműködünk számos kolozsvári kulturális intézménnyel (a Zeneakadémiával, az Állami Magyar Operával, a Zenelíceummal), így diákjaink már egyetemistaként betekintést nyerhetnek ezeknek az intézményeknek mindennapi életébe, ami megkönnyíti későbbi zenei pályaválasztásukat.

Célkitűzésünk, hogy jól felkészült zenetanárokat képezzünk!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!