MENÜ
HUEN

Felvételi doktorképzésre

A Református Tanárképző Kar felvételit hirdet doktori tanfolyamra pásztori pszichológia, valláspedagógia, biblika és egyháztörténelem tárgykörében.

Felvételire jelentkezhetnek azok az egyetemi végzettséggel rendelkező hallgatók, akik a bolognai rendszer bevezetése előtt licencvizsgáztak, továbbá azok a hallgatók, akik a bolognai rendszerű licencvizsgát követően elvégezték a mesteri tanfolyamot. Utóbbi hallgatók részére a mesteri tanfolyamon való részvétel felvételi kritérium.

Helyek száma:

 • Molnár János professzor úrnál: 1 nappali tagozatos, 1 látogatás nélküli, 2 fizetéses hely
 • Buzogány Dezső professzor úrnál: 1 nappali tagozatos, 1 látogatás nélküli, 3 fizetéses hely

Tanulmányi idő:

– nappali tagozaton 3 év

Végzettség: doktori oklevél

Felvételi vizsga

1. A vizsga lefolyása:

 • írásbeli dolgozat a megadott témakörökben;
 • a tervezett doktori kutatási terv bemutatása,
 • biblikusok számára héber-görög nyelvvizsga, történészek és valláspedagógusok számára latin nyelvvizsga.

2. Bejutási média: 8.00

3. A vizsga időpontja:

 • 2017. szeptember 12., 10 óra, írásbeli vizsga.
 • 2017. szeptember 13., 10 óra, kutatási terv bemutatása.

4. Beiratkozás: 2017. szeptember 5-9 között (Az egyetem doktori osztályán, Kolozsvár, Farkas utca 1. szám)

Kijelölt témakörök

1. Biblika

 • Messianizmus és eszkatológia az Ószövetsgében;
 • Ígéret és beteljesedés, az Ószövetség és az Újszövetség viszonya;
 • Az Újszövetség krisztológiája

2. Történelem

 • Európai eszmék integrálása Erdélyben a 16–17. században;
 • Református fejedelmek Erdély trónján;
 • Kálvin teológiája.

3. Valláspedagógia

 • Karácsony Sándor pedagógiája
 • Nevelési stratégiák a magyar pedagógiában
 • Új pedagógiai irányzatok.

4. Pásztori pszichológia

 • Élettörténeti válságok
 • Lelkigondozás és pszichoterápia
 • Pszichoszomatikus betegségek és azok orvoslása

A felvételivel és a beiratkozással kapcsolatos információk beszerezhetok az Egyetem doktori osztályán:

Serviciul doctorate al UBB,
Cluj-Napoca 3400, str. M. Kogalniceanu nr. 1.
Tel/Fax: +40-264-405300

A latin nyelvvizsga anyaga letölthető innen: latin szöveg.doc.

Felvételi szabályzat:

– a BBTE Református Tanárképző karának felvételi szabályzata ITT olvasható