MENÜ

Aktuális Erasmus pályázati felhívás

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara pályázatot ír ki

Erasmus+ program

Mobilitási projektek:

  • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitásában való részvételre a 2019/2020. tanév I. félévében
  • felsőoktatási hallgatók nyári szakmai gyakorlati mobilitásában való részvételére a 2019/2020. tanévben

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A kitöltött pályázati űrlaphoz (Fișa candidatului) és nyilatkozathoz (Declarație) mellékelve kell beadni az alábbi dokumentumokat:

  • Önéletrajz
  • a Dékáni Hivatalhoz intézett motivációs levél, mely tartalmazza, hogy miért szeretne külföldön szakmai gyakorlatot végezni, vagy miért szeretne külföldön tanulni
  • Igazolás, mely tartalmazza a tanulmányi általánosát vagy a bejutási átlagot (Adeverință)
  • személyi igazolvány fénymásolata

A dokumentum leadási határideje: 2019. október 10. (csütörtök), 12 óra

Az interjú időpontja: 2019. október 18. (péntek), 13:00 óra

A döntésről a pályázókat e-mail útján értesítjük.

Amennyiben a tanulmány vagy gyakorlat fő nyelve nem a magyar, a támogatott pályázók nyelvi kompetenciáját online felmérés formájában a kiutazást megelőzően és a hazaérkezést követően az Európai Bizottság ellenőrzi.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben dr. Lukács Olga dékán, intézményi Erasmus-koordinátor nyújt további tájékoztatást.

Letölthető dokumentumok:

Declarație Selecție 2019-2020

Fișa Candidatului 2019-2020