MENÜ
HUEN

Kutatási projektek

Kis létszámuk ellenére a zenepedagógia szakirány címzetes oktatói intézményesített formában igyekeznek megfelelni a BBTE kutatási stratégia elvárásainak. Ennek éltermében jött létre a Zenei kutatási központ melynek keretében mindenki színvonalas kutatási munkát végezhet, úgy egyénileg, mint csapatban. A kutatóközpont tagjainak legfőbb célja az, hogy minél több kutatási projekt kivitelezésében részt vegyenek, melynek eredményei a nemzetközi tudományos körforgásba is bekerüljenek.

A BBTE-RT Zenepedagógia szakirány oktatóinak fő kutatási témakörei a következők:

Dr. COCA Gabriela egyetemi docens:

 • A népzene feldolgozási lehetőségei Sigismund Toduţă kórusműveiben
 • Robert Schumann: Frauenliebe und Leben dalciklus – műelemzés
 • Forma és szerkezet Terényi Ede egynemű kórusműveiben
 • A leitmotívumok világa Richard Wagner Lohengrin című operájában
 • Franz Schubert Die schöne Müllerin dalciklusa – a forma és a hangnemi felépítés a zenei mondanivaló szolgálatában
 • Gárdonyi Zoltán kamaraművei

Dr. PÉTER Éva egyetemi docens:

 • Kétszólamú szolfézsgyűjtemény
 • Zeneelmélet jegyzet – második bővített kiadás
 • Gárdonyi Zoltán zenei alkotásai; a korálfeldolgozások elemzése
 • Osváth Viktor művei és zenei alkotásai – a korálfeldolgozások elemzése
 • Maróthi György élete és tevékenysége (1715-1744) – Az első magyar nyelvű zeneelmélet kézikönyv kiadása
 • Maróthi György: A genfi zsoltárok négyszólamú feldolgozása – zenei elemzés

Dr. FEKETE Miklós egyetemi adjunktus:

 • A 16-18. sz. „castrato” jelensége. A téma fontossága a barokk operában és a barokk egyházzenei műfajokban.
 • A fa- és rézfúvós hangszerek fejlődése a 17-19. században.
 • Az ókor hangszerei, és azok megjelenése az Ószövetségben. (főképpen a zsoltárokban). Magyar bibliai fordítások a hangszerelmélet tükrében;
 • A barokk kor vokál-szimfónikus műveinek hangszerelése – a letűnt hangszerek pótlása a zenekari apparátusban.
 • A fafúvós hangszerek fejlődése a 19. század elején.
 • A magyar népihangszerek fejlődése a 18-20. században.
 • A dallam és a ritmus fejlődése a zenei stilisztika és esztétika szemszögéből.
 • Pierre Villette – a zeneszerző második alkotói korszaka.
 • Orbán György zenei nyelvezete a szerző a cappella kórusműveiben;
 • A romantikus kifejezőeszközök szerepe egy sajátságos irányzat vagy zeneszerzési stílus kialakulásában.
 •  A harmóniai nyelvezet tükröződése César Franck hangszeres és zenekari műveiben.
 • Alkotói irányzatok a kortárs magyar, nyugateurópai, illetve amerikai kórusművekben – stílus és nyelvezet.
 • Az európai későromantikus zene retorikája – Faust és Dante Szimfóniái;
 • Az európai későromantikus zene retorikája – Liszt Ferenc késői művei;
 • Egyetemes zenetörténet – Ókor, Középkor és Reneszánsz;
 • Egyetemes zenetörténet – Barokk és Klasszicizmus;
 • Egyetemes zenetörténet – Romantika és 20. századi zenei irányzatok;
 • Hangszerelmélet és hangszertörténet;
 • Gyerekdal gyűjtemény;
 • Partitúraolvasás gyűjtemény;

Dr. MIKLÓS Noémi egyetemi adjunktus:

 • Ruzitska György kolozsvári zeneszerző orgonaművei – műelemzés.
 • Sigismund Toduţă orgonaművei – műelemzés.
 • Magyar nyelvű orgonaiskola kiadása.
 • Magyar nyelvű számozott basszus iskola kiadása a histórikus források alapján.

Dr. FEKETE Adél egyetemi tanársegéd:

 • Kutatási és elemzési lehetőségek az operák keretében.
 • Bartók Béla színpadi művei.
 • Női imádság a romatikus operában. Nabucco – O dischiuso e il firmament.
 • A filmzene vonzásában – Fazakas Aaron zeneszerzővel.
 • Kery-Lynn Wilson kanadai karmesternő elvei és vezénylési technikája.
 • A zenei kritika – könyvkiadás
 • Imádság az opera műfajában – műelemzés gyűjtemény.