BBTE honlap | Elérhetőség |  Impresszum
Cimsor
Szakirányok | Kutatás
 
    fe
Valláspedagógia szakirány   Zenepedagógia szakirány   Felvételi

Admitere

Alapképzés
Mesterképzés
Doktorképzés

  Alapképzés
Mesterképzés
 

Szemeszterfüzet

Szemeszterfüzet letöltése

Államvizsga

Államvizsgák időpontjai és szükséges iratok

Órarendek

ÓRAREND 2017-2018

Zenepedagógia ÓRAREND 2017-2018

Mesteris ÓRARENDEK Letöltés

Zene Mesteri órarend I-II. félév 2017-2018

A Studia Musica-val köszöntjük a 70 éves Dr. Köpeczi-Kirkósa Júliánna művésznőt.
Isten éltesse sokáig!

Hírdetések - Rendezvények

Adventi harmóniák

A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Zenepedagógia Szakának diákjai és kamarakórusa gazdag zenés adventi műsorral várta a Farkas utcai Református templomban összegyűlt, karácsonyt váró közönséget. A tér gótikus boltívei alatt középkori hangzás és az ebből áradó áhítattal teli hangulat indította el a hangversenyt, a francia Veni, veni Emanuel szépséges himnusz-dallamával. Majd évezredek karácsonyainak zenéi hangzottak fel a kar zenész diákjainak és irányító tanárainak előadásában, szemléltetve azt, ahogyan a Krisztus-várás minden kor muzsikájában élt és jelen volt. Kortárs kórusművek, barokk és modern orgonaművek, reneszánsz férfikarok és modern nőikarok, vagy éppen a tisztán hangszeres zene mind olyan közegek, amelyek segítségével ezúttal is megszólalt Krisztus születésének zenés harmóniákkal való hírdetése. Az advent megannyi zenei arculatának zárásaként pedig Georg Friedrich Händel Messiásának közismert kórusfúgája csendült fel - For Unto Us a Child is Born -, amelynél talán kevés muzsika tudja kiválóbban hallgató (és előadó) számára közvetíteni a Megváltó születésének Örömhírét.

Áldott, békés karácsonyi ünnepet kíván zeneszóval, harmóniával a
BBTE Református Tanárképző Kara és Zenepedagógia Szakja!

Mozgalomból örökség
Rejtett értékek a magyar reformáció kincstárából

A reformáció 500 éves jubileumának a jegyében tartottak nemrég konferenciát a Babes- Bolyai Tudományegyetem és a kolozsvári teológiai intézet szervezésében. Az egykori Bolyai Egyetem Aula Magnájában igei köszöntőjében Kató Béla püspök elmondta: ötszáz év után újból kell fogalmaznunk, hogy kik vagyunk, milyen örökségünk és milyen hitünk van. Egy vallás próbája legalább száz év, és három-négy generációnak kell felnőnie ahhoz, hogy bebizonyosodjék: a közösség élő hit birtokosa. Éppen ezért ötszáz év elteltével kimondhatjuk: nagyon gazdag örökségünk van, ám ezt fel kell ismerni, tisztelni és ápolni kell – fogalmazott a püspök. Kállay Dezső teológiai rektor megnyitójában arról beszélt, hogy a mozgalom nem újítást, hanem megújítást jelentett. A reformációt az újra és nem az új kifejezés jegyében kell jellemeznünk, újra kell értelmezni az egyházat és a közösséget. Az örökség egyúttal kötelezettséget is jelent, hogy amikor eljutunk a gyökerekhez, akkor lelki megújulásban is részünk legyen. A Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektorhelyettese, Soós Anna köszöntőjében hangsúlyozta: ami 500 esztendővel ezelőtt eretnekségként indult, a jelenben az európai, ezen belül pedig a magyar kultúra megkerülhetetlen részévé vált. Ma már evangélikusok, reformátusok, unitáriusok és katolikusok, hívők, ateisták és kereső emberek közös öröksége az a kulturális forradalom és fejlődés, amelyet Luther tevékenysége indított el. A reformáció nélkül ugyanis az egyetemi élet biztosan nem lenne olyan, mint amilyennek ma ismerjük – méltatta a reformáció egyik hozadékát az egyetemi oktató. Majd hozzátette: az anyanyelvű Biblia és istentisztelet, a presbiterek szerepvállalása a szigorú hierarchikus vezetés helyett mind olyan célkitűzések voltak, amelyek a vallásos életen túl hatással voltak az egész korabeli Európára. „A civil mozgalmak és szervezetek, a közemberek társadalom iránti felelősségvállalása is olyan jelenségek, amelyek gyökereikben a laikusok egyházi szerepvállalását és művelését bátorító reformeszmékhez nyúlnak vissza” – fogalmazott Soós Anna, aki szerint a reformáció egyik legfontosabb üzenete 500 év múlva is az, hogy reformok, megújulás nélkül nincs fejlődés.

A kétnapos konferencia alkalmával erdélyi és partiumi, valamint debreceni, pápai, budapesti, sárospataki és felvidéki tanárok, egyháztörténészek, kutatók tartottak előadásokat a reformáció, ökumenizmus, hagyományőrzés, örökség témakörében. A konferencia a Refo 500 rendezvénysorozat egyik gyöngyszeme – mondta kérdésünkre Lukács Olga, a BBTE Tanárképző Fakultásának dékánja. „A szervezés során igyekeztünk minden magyarul oktató teológiai fakultást meghívni, örömünkre elfogadta a meghívást Vik János, a katolikus teológia dékánja, valamint előadást tartott a gyulafehérvári papnevelde rektora, Korom Imre is. A húsz előadás során arra kerestük a kérdést, hogy napjainkban él-e még a reformáció öröksége, vagy az egyház már csak úszik a társadalmi események sodrában, ugyanakkor megpróbálja fontos tényezőként elfogadtatni magát” – értékelt Lukács Olga. A dékán kiemelte a konferencia interdiszciplináris jellegét, vagyis a reformáció hatásának következményeit vizsgálták a pedagógia, az etika, a társadalomtudomány vonatkozásában.

A kétnapos előadássorozat végén elhangzott: a szervezők jövőre szeretnének egy nagyobb méretű, nem csak magyar nyelvű konferenciát is tartani, amely kitekintést nyújt majd a reformáció európai vonatkozásaira is. A konferencia során elhangzott, hogy a reformáció nem nevezhető mozgalomnak, az előadásokkal és a rendezvény megszervezésével viszont a szervezők szeretnék, ha az örökség feltérképezésével és kutatásával egy belső mozgalom indulna el, amely a református egyház megújulásához vezethez.

Somogyi Botond

Képek a konferenciáról

Zsuzsanna napi jótékonysági hangverseny és bál
(2017. február 25)

A diákok szakmai képzésének és művészi tevékenységének támogatására

A Babes–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kar Zenepedagógia tanszéke,
a Kolozsvári Szent Mihály Plébánia és Főtisztelendő KOVÁCS SÁNDOR főesperes-plébános
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

GIUSEPPE VERDI: MESSA DA REQUIEM

rendkívüli hangversenyre 2017. március 25-én, szombaton, 19.30 órai kezdettel
a kolozsvári Szent Mihály Templomba.

Szólisták
CORNELIA HORAK, szoprán (Ausztria)
BARBARA HÖLZL, mezzoszoprán (Németország)
GUSTAVO QUARESMA, tenor (Brazília)
WOLFGANG BANKL, basszus (Ausztria)

Közreműködik
Ensemble Koinonía (Bécs) - HANS HAUSREITHER, karnagy
Kolozsvári BBTE-RT Kamarakórusa

Vezényel
WINDHAGER-GERÉD ERZSÉBET

Belépés díjtalan. Adományokat elfogadunk.

     

Református Tanárképző Kar
400174, Kolozsvár
Horea út 7., II. e./ 224
+40264590723
+40747812182
rt (kukac) rt.ubbcluj.ro

„A Református Tanárképző Kar
Power Point prezentáció letöltése.
BBTE honlap | Elérhetőség |  Impresszum