MENÜ
HUEN

Felvételi zeneművészet alapképzésre


A BBTE Református Tanárképző Kar Zeneművészet szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2019-2020-as tanévre minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

Helyek száma (Zeneművészet szak):
17 tandíjmentes hely
8 tandíjas hely

Tanulmányi idő: 6 félév, 2019. október – 2022. július
Végzettség: zenei/zenetanári oklevél (ami egyúttal előfeltétel is a mesteri tanulmányokra való beiratkozáshoz)

Lehetőség van hangszer-modul felvételére: zongorából, hegedűből és orgonából. Aki szeretné ezt felvenni, július 30-án az interjú keretében 2 önként választott darabot kell lejátszania.

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy a zeneművészet szakra felvételizők esetében az alábbi részjegyek általánosa:

1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 50%-át képezi.
2. A zenei képességpróba (interjú) jegye a végső jegy 50%-át képezi.

A zeneművészet szakra felvételizők zenei adottságokat (zenei hallást és ritmusérzéket) felmérő képességpróbán vesznek részt, ami kizáró jellegű.

A felvételi vizsga menete (2019. július):

 • 2019. július 16-29. (hétköznapokon)  9-15 óra között  – személyes iratkozás a Kar titkárságán (javasolt eljárás), vagy elektronikus úton (ez utóbbi esetében, előbb mindenképp jelentkezzen a megbízható kitöltés végett a titkárságon, a 0264590723-as telefonszámon, majd a szüséges dokumentációt scannelt formában küldje el a kar titkárságának, az rt@rt.ubbcluj.ro e-mail címre
 • 2019. július 30., 10 óra – a zeneművészet szakosok KÉPESSÉGFELMÉRÉSE (interjú)
 • 2019. július 30. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
 • 2019. július 31. – végső eredményhirdetés

  A felvételi vizsga menete (2019. szeptember):

  • 2019. szeptember 11-18. (hétköznapokon) 9-15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán (javasolt eljárás), vagy elektronikus úton (ez utóbbi esetében, előbb mindenképp jelentkezzen a megbízható kitöltés végett a titkárságon, a 0264590723-as telefonszámon, majd a szüséges dokumentációt scannelt formában küldje el a kar titkárságának, az rt@rt.ubbcluj.ro e-mail címre
  • 2019. szeptember 19. 10 óra – a zeneművészet szakosok KÉPESSÉGFELMÉRÉSE (interjú)
  • 2019. szeptember 19. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
  • 2019. szeptember 20. – végső eredményhirdetés

  A felvételire való beiratkozás módja:

  A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  1. beiratkozási űrlap kitöltése;
   [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére]
  2. online beiratkozási űrlap kitöltése az egyetem digitális adatbázisában;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: az egyetem adatbázisában, ezen a linken kitöltött, majd elmentett digitális dokumentumot .pdf formában kérjük elküldeni a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük a kinyomtatott dokumentumot minden oldalon aláírva személyesen le is adni a kar titkárságán];
  3. a személyi igazolvány egyszerű másolata;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
  4. az érettségi oklevél egyszerű másolata; [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
  5. az adatfelhasználási nyilatkozat kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
  6. beiratkozási és a felvételi díj (100 lej) kifizetéséről szóló nyugta – az iratkozási díj 30 lej + a felvételi díj 70 lej;[elektronikus úton való beiratkozás esetén: a 100 lejt kérjük postán vagy bankon keresztül átutalni a lennebb található bankszámlára, és az összeget igazoló postai vagy banki szelvényt kérjük elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük az eredeti szelvényt személyesen le is adni a kar titkárságán];
    A díj kifizetésének mentessége esetén kérjük a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat leadását/elküldését. A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén.

   Eredményhirdetés

   A felvételi eredményeit a nyári felvételi esetében 2019. július 30-án (az őszi vizsga esetében 2019. szeptember 19-én) kifüggesztjük a kar titkársági hirdetőtábláján.

   Beiratkozás első évre

   A sikeresen felvételiző diák 2019. július 30-án személyesen hozza el a Dékáni Hivatalba az első évre való beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat tartalmazó iratcsomóját. Ezzel tulajdonképpen elfoglalja a sikeres felvételi vizsgával megszerzett helyét. Aki nem hozza be a szükséges eredeti iratokat a határidő lejárta előtt, elveszíti a helyet.

   Az első évre való beiratkozáshoz (helyek visszaigazolásához) szükséges okiratok:

   • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
   • A középiskola tanulmányi eredményeit igazoló anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
   • A születési bizonyítvány hitelesített másolata vagy egyszerű másolat és mi itt hitelesítjük;
   • Orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
   • Egyetemi tanulmányokat igazoló hivatalos okirat (azok számára, akik párhuzamosan akarnak két egyetemet végezni);
   • Licencdiploma vagy igazolás (azok számára, akik már elvégeztek egy egyetemet).
   • Kézzel írt önéletrajz;
   • 4 db. 3×4-es fotó.

   Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be (2600 lej/ tanév), ugyanekkor kifizeti az előírt tandíj első részletét is.

   A felvételi díjszabás:

   Az iratkozási díj 30 lej (minden jelentkezőnek ki kell fizetnie attól függetlenül, hogy márciusban, júliusban vagy szeptemberben iratkozik be).
   A felvételi díj 70 lej; (két/több kari szakra való felvételi esetén összesen 80 lej)

   Mindkét összeget postán lehet kifizetni a következő bankszámlára:

   Facultatea de Teologie Reformată
   RO35TREZ21620F330500XXXX
   Cod fiscal: 4305849
   nyugta hátára rá kell írni: Taxă de admitere.

   További információk beszerezhetők:

   • a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen.
   • a Zeneművészet szakirány címzetes tanárainál.

   A beiratkozási iratcsomót a következő címre kérjük postázni:

   FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ – DECANAT
   400174 Cluj-Napoca
   Str. Horea, nr. 7. et. II./ 224
   Tel\Fax: 0264–590–723
   Email: rt@rt.ubbcluj.ro

   SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!