MENÜ

Felvételi zenepedagógia alapképzésre

Felvételi tájékoztató a 2018–2019-es tanévre
Felvételi zenepedagógiára - KolozsvárA BBTE Református Tanárképző Kar ZENEPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2018-2019-as tanévre minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

Helyek száma az őszi pótfelvételin (Zenepedagógia szak):
– 10 államilag támogatott (ingyenes) hely
– 5 tandíjas hely

Tanulmányi idő: 6 félév, 2018. október – 2021. július
Végzettség: zenei/zenetanári oklevél (ami egyúttal előfeltétel is a mesteri tanulmányokra való beiratkozáshoz)

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy a Zenepedagógia szakra felvételizők esetében az alábbi részjegyek általánosa:

1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 50%-át képezi.
2. A zenei képességpróba (interjú) jegye a végső jegy 50%-át képezi.

A Zenepedagógia szakra felvételizők zenei adottságokat (zenei hallást és ritmusérzéket) felmérő képességpróbán vesznek részt, ami kizáró jellegű.

A felvételi vizsga menete (2018. július):

 • 2018. július 17-23. (hétköznapokon) – személyes iratkozás a Kar titkárságán (javasolt eljárás), vagy elektronikus úton (ez utóbbi esetében, előbb mindenképp jelentkezzen a megbízható kitöltés végett a titkárságon, a 0264590723-as telefonszámon, majd a szüséges dokumentációt scannelt formában küldje el a kar titkárságának, az rt@rt.ubbcluj.ro e-mail címre
 • 2018. július 24., 10 óra – a Zenepedagógia szakosok KÉPESSÉGFELMÉRÉSE (interjú)
 • 2018. július 25-26. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
 • 2018. július 27. – végső eredményhirdetés

A felvételi vizsga menete (2018. szeptember):

 • 2018. szeptember 10-19. (hétköznapokon) 9-16 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán (javasolt eljárás), vagy elektronikus úton (ez utóbbi esetében, előbb mindenképp jelentkezzen a megbízható kitöltés végett a titkárságon, a 0264590723-as telefonszámon, majd a szüséges dokumentációt scannelt formában küldje el a kar titkárságának, az rt@rt.ubbcluj.ro e-mail címre
 • 2018. szeptember 19. 10 óra – a Zenepedagógia szakosok KÉPESSÉGFELMÉRÉSE (interjú)
 • 2018. szeptember 19. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
 • 2018. szeptember 20. – végső eredményhirdetés

A felvételire való beiratkozás módja:

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. beiratkozási űrlap kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére]
 2. online beiratkozási űrlap kitöltése az egyetem digitális adatbázisában;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: az egyetem adatbázisában, ezen a linken kitöltött, majd elmentett digitális dokumentumot .pdf formában kérjük elküldeni a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük a kinyomtatott dokumentumot minden oldalon aláírva személyesen le is adni a kar titkárságán];
 3. a személyi igazolvány egyszerű másolata;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 4. az érettségi oklevél egyszerű másolata; [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 5. az adatfelhasználási nyilatkozat kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 6. beiratkozási és a felvételi díj (100 lej) kifizetéséről szóló nyugta – az iratkozási díj 30 lej + a felvételi díj 70 lej;[elektronikus úton való beiratkozás esetén: a 100 lejt kérjük postán vagy bankon keresztül átutalni a lennebb található bankszámlára, és az összeget igazoló postai vagy banki szelvényt kérjük elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük az eredeti szelvényt személyesen le is adni a kar titkárságán];
   A díj kifizetésének mentessége esetén kérjük a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat leadását/elküldését. A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén.

Eredményhirdetés

A felvételi eredményeit a nyári felvételi esetében 2018. július 25/26-én (az őszi vizsga esetében 2018. szeptember 19-én) kifüggesztjük a kar titkársági hirdetőtábláján.

Beiratkozás első évre

A sikeresen felvételiző diák 2018. július 25-26 között személyesen hozza el a Dékáni Hivatalba az első évre való beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat tartalmazó iratcsomóját. Ezzel tulajdonképpen elfoglalja a sikeres felvételi vizsgával megszerzett helyét. Aki nem hozza be a szükséges eredeti iratokat a határidő lejárta előtt, elveszíti a helyet.

Az első évre való beiratkozáshoz (helyek visszaigazolásához) szükséges okiratok:

 • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A középiskola tanulmányi eredményeit igazoló anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • Orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • Egyetemi tanulmányokat igazoló hivatalos okirat (azok számára, akik párhuzamosan akarnak két egyetemet végezni);
 • Licencdiploma vagy igazolás (azok számára, akik már elvégeztek egy egyetemet).
 • Kézzel írt önéletrajz;
 • 3 db. 3×4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be (2500 lej/ tanév), ugyanekkor kifizeti az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi díjszabás:

Az iratkozási díj 30 lej (minden jelentkezőnek ki kell fizetnie attól függetlenül, hogy márciusban, júliusban vagy szeptemberben iratkozik be).
A felvételi díj 70 lej; (két/több kari szakra való felvételi esetén összesen 80 lej)

Mindkét összeget postán lehet kifizetni a következő bankszámlára:

Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849
nyugta hátára rá kell írni: Taxă de admitere.

A felvételi űrlap letölthető innen:

Felvételi beiratkozási űrlap

További információk beszerezhetők:

 • a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen.
 • a Zenepedagógia szakirány címzetes tanárainál.

A beiratkozási iratcsomót a következő címre kérjük postázni:

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ – DECANAT
400174 Cluj-Napoca
Str. Horea, nr. 7. et. II./ 224
Tel\Fax: 0264–590–723

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!