MENÜ

Bine ați venit pe pagina Facultății de Teologie Reformată și Muzică!

Teologia Reformată

Din punct de vedere administrativ, Facultatea de Teologie Reformată are o istorie relativ recentă, fiind o creaţie a epocii post-revoluţionare, în cadrul programului general de reluare a tradițiilor învăţământului religios şi teologic. Facultatea de Teologie Reformată este o facultate a Universității Babeș-Bolyai și funcționează cu un singur departament (Departamentul de Teologie Reformată Didactică și Muzică).

Din punctul de vedere al tradiţiilor învăţământului superior de teologie reformată, Facultatea de Teologie Reformată reprezintă forma sub care se redeschide învățământul reformat după anul 1989. Bazele Facultăţii de Teologie Reformată s-au pus în anul 1993 în urma realizării unui acord între Ministerul Învăţământului, Universitatea Babeş-Bolyai şi Eparhia Reformată din Ardeal.

Specializarea Teologie Reformată Didactică a primit acreditarea ARACIS în 2015 şi are, în principal, misiunea de pregătire şi formare a persoanelor doritoare să-şi asume responsabilităţi în materie de comunicarea valorilor credinţei creştine şi în mod particular, ale Bisericii Reformate din România.

În acest scop, această specializare urmăreşte următoarele obiective:

  • să ofere cunoştinţele teologice teoretice şi de natură didactică candidaţilor la preoţie, a căror pregătire complementară – liturgică şi spirituală – se desfăşoară în cadrul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca;
  • să asigure o pregătire corespunzătoare viitoarelor cadre didactice în domeniul religiei creştine de confesiune reformată, unitariană și evanghelică-luterană, pentru învăţământul de nivel corespunzător competenţelor didactice specificate de legislaţia în vigoare, persoane care să fie apte să realizeze o cateheză diferenţiată, individuală sau de grup, pe categorii de vârstă şi/sau de pregătire intelectuală şi religioasă;
  • să asigure cunoştinţele teologice şi metodologice necesare cercetării ştiinţifice de profil;
  • posibilitatea aprofundării sau refundamentării propriilor motivaţii existenţiale.

Specializarea asigură pregătirea studenţilor în domeniul teologiei, în perspectivă imediată pastorală și didactică.

Specializarea Muzică

Specializarea Muzică din cadrul Facultății de Teologie Reformată și Muzică a fost înffințată în anul 2003, pentru a oferi o oportunitate de a studia muzica în limba mghiară celor care doresc să studieze în limba maternă.

UBB Muzică – studii superioare muzicale în limba maghiară din anul 2003 la Cluj-Napoca
  • Programe de licență și masterat acreditate (3 ani BA, 2 ani MA)
  • Posibilitate de a studia diferite instrumente și canto: pian, vioară, orgă, canto clasic, flaut drept, muzică de camera.
  • Discipline teoretice și practice: istoria muzicii, compoziție, informatica muzicală, management muzical, folclor muzical.
  • Corul facultății MusiChorum oferă posibilitatea de a participa la evenimente musicale de înalt nivel.
  • Cooperări Erasmus cu instituții musicale importante din Ungaria și nu numai, Colegiul Muzical Pro Musica, posibilitate de a accesa burse artistice
  • Practica artistică în cadrul: Operei Naționale Maghiare din Cluj-Napoca, Institutului de Folclor din Cluj-Napoca, Colegiului Reformat dinbCluj-Napoca.

Anunțuri