MENÜ

Admitere Teologie Reformată Didactică (licență)

A felvételire való beiratkozás kizárólag online formában történik, de bejutás esetén első évre személyesen kell iratkozni a Kar titkárságán!

A Beiratkozási link a következő: https://admitere.ubbcluj.ro/

Helyek száma:

 • 20 tandíjmentes
 • 70 tandíjas hely

A BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar VALLÁSPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2023–2024-es tanévre minden protestáns felekezetű érdeklődő számára.

A jelentkezők a felvételi iratcsomójuk kiértékelése alapján juthatnak be alapképzésre.

Magánösztöndíj-lehetőség

Aki alapképzésen első szakként minket választ (vagyis hozzánk államilag támogatott helyre iratkozik be), ha egy második szakra is beiratkozik tandíjköteles helyre, a BBTE-n, tandíjának kifizetését ösztöndíj formájában támogatjuk , ugyanakkor elsőbbséget élvez a bentlakási helyek elosztásakor. Három év alatt két diploma. Nagyszerű lehetőség!

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy az alábbi részjegyek általánosa:

 • 1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 75%-át képezi.
 • 2. A magyarból vagy románból vagy egy humán tárgyból vagy a vallási tárgyból (református kollégiumot végzetteknek) szerzett érettségi vizsgajegy a végső jegy 25%-át képezi.


Az iratkozás és felvételi menete

2023. július:

 • 2023. július 14-21. (hétköznapokon) 8-15 óra között – beiratkozás
 • 2023. július 24. – motivációs levelek kiértékelése és előzetes eredményhirdetés
 • 2023. július 24-25. – beiratkozás első évre (helyek visszaigazolása)
 • 2023. július 26. –  végső eredményhirdetés

2023. szeptember:

 • 2023. szeptember 7-13. (hétköznapokon) 8-15 óra között– beiratkozás
 • 2023. szeptember 13. – motivációs levelek kiértékelése
 • 2023. szeptember 14. – előzetes eredményhirdetés és beiratkozás első évre (helyek visszaigazolása)
 • 2023. szeptember 15. –  végső eredményhirdetés

 

Az online felületen a következő okiratokat kell szkennelve feltölteni:

 • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, beszkennelni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
 • beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva)
 • személyazonossági igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
 • érettségi oklevél és iskolai anyakönyvi kivonat – Foaie matricolă (az anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • motivációs levél
 • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas (apt pentru studii la facultate);
 • kézzel írt önéletrajz;
 • lelkészi ajánlólevél
 • amennyiben nem online, kártyával fizetett, a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra.
 • A felvételi díj egy szakra a következő: 30 lej beiratkozási díj + 70 lej felvételi díj, összesen 100 lej

Kifizethető online bankkártyával beiratkozáskor. Ha nem az online fizetési módot választja, mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet befizetni a következő bankszámlára:
Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849

A díj kifizetése alól való mentesülés esetén kérjük az azt igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat feltöltését. A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a mentesülés lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető iskola igazgatóságával.

Az első évre való beiratkozás (Visszaigazolás) menete

Amennyiben eredményhirdetés után be kíván iratkozni a helyre, amelyre bejutott, ezt két lépéssel kell megtennie:

 1. Az online felületen igazolja (confirmare) a beiratkozási szándékát, töltse le, töltse ki, írja alá és töltse fel beszkennelve a beiskolázási szerződést július 24-25 között, (szeptemberi felvételi esetében: szept.14).
 2. Szíveskedjen 2023. július 24-25, (szeptemberi felvételi esetében: szept.14). 9-15 óra között személyesen megjelenni a Kar titkárságán (Kolozsvár, Horea út 7 szám, 2. emelet, 204-es terem) és behozni eredetiben a következő iratokat:
 • Fisa tip (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
 • beiratkozási típusnyomtatvány (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
 • személyazonossági igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat (egyszerű másolat)
 • érettségi oklevél és iskolai anyakönyvi kivonatfoaie matricolă (az anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • kézzel írt önéletrajz;
 • lelkészi ajánlólevél
 • amennyiben nem online, kártyával fizetett, a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra
 • beiskolázási szerződés (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött)
 • 4 db. 3×4-es méretű fénykép
 • motivációs levél

Amennyiben fizetéses helyre jutott be, július 24-25 között (szeptemberi felvételi esetében: szept.14). szükséges a tandíj első részletét is befizetnie. Ezt megteheti az online felületen. A tandíj összesen 2500 lej, aminek az első részlete (25%-a) 625 lej.

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT
Telefon: +40264590723 – titkárság
Email: secretar.rt@ubbcluj.ro
WhatsApp: +40753700179

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!