MENÜ

Admitere Teologie Reformată Didactică (licență)

A felvételi és a beiratkozás kizárólag online formában történik!!

A Beiratkozási link a következő: https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Helyek száma:

 • 13 tandíjmentes hely
 • 8 fizetéses hely
 • 1 hely vidéki líceumban végzett jelentkezők számára

A BBTE Református Tanárképző Kar VALLÁSPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2021–2022-es tanévre minden protestáns felekezetű érdeklődő számára.

A jelentkezők a felvételi iratcsomójuk kiértékelése alapján juthatnak be alapképzésre.

Magánösztöndíj-lehetőség

Aki alapképzésen első szakként minket választ (vagyis hozzánk államilag támogatott helyre iratkozik be), ha egy második szakra is beiratkozik tandíjköteles helyre, a BBTE-n, tandíjának kifizetését ösztöndíj formájában támogatjuk ( idén 8 magánösztöndíjas helyünk van), ugyanakkor elsőbbséget élvez a bentlakási helyek elosztásakor. Három év alatt két diploma. Nagyszerű lehetőség!

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy az alábbi részjegyek általánosa:

 • 1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 75%-át képezi.
 • 2. A vallási tárgyból (református kollégiumot végzetteknek), vagy románból, vagy magyarból, vagy egy humán szakos tárgyból szerzett érettségi vizsgajegy a végső jegy 25%-át képezi.


A felvételi vizsga menete (2021. szeptember):

 • 2021. szeptember  6–13. (hétköznapokon) 9–15 óra között – beiratkozás;
 • 2021. szeptember 14. – eredményhirdetés, a hallgatók beiratkozása első évre és a beiratkozás visszaigazolása
 • 2021. szeptember 15. – végső eredményhirdetés;

 

Az alapképzésre való beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, beszkennelni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
 • beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva)
 • személyazonossági igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat – Foaie matricolă (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • adatfelhasználási nyilatkozat (aláírva)
 • kézzel írt önéletrajz;
 • lelkészi ajánlólevél
 • a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra – (100 lej) 30 lej beiratkozási díj + 70 lej felvételi díj

Mindkét összeget postán/bankon/Academicinfon keresztül lehet befizetni a következő bankszámlára:
Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849

A díj kifizetésének mentessége esetén kérjük a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat elküldését. A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető iskola igazgatóságával.

Dokumentumok

Adatfelhasználási nyilatkozat – Declaratie date 2021
Beiratkozási űrlap – Formular inscriere 2021
Tanulmányi szerződés – Contract de studii 2021

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT
Telefon: +40264590723 – titkárság
Email: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!