MENÜ

Karácsony Sándor Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Szakkollégium

A KARÁCSONY SÁNDOR VALLÁSPEDAGÓGIAI ÉS PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI SZAKKOLLÉGIUM  2017 őszén alakult meg a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán, azzal a céllal, hogy támogassa a kiemelkedő képességű VALLÁSPEDAGÓGIA SZAKOS hallgatók tevékenységét.

A KARÁCSONY SÁNDOR VALLÁSPEDAGÓGIAI ÉS PASZTORÁLPSZICHOLÓGIAI SZAKKOLLÉGIUM  olyan szakmai műhely, amely biztosítja a valláspedagógia és pasztorálpszichológia ágazatban magasan képzett diákok továbbfejlődését több területen. A kutatási tevékenység mellett biztosítani szeretnénk a legtehetségesebb diákok számára a szakmai bemutatkozás, megmérettetés lehetőségét mini konferenciák, műhelytevékenységek rendjén. Támogatjuk jelentkezésüket a diákköri konferenciákra. Célunk, hogy olyan szakmailag jól képzett fiatalokat bocsássunk ki a munkaerőpiac és a társadalmi élet színpadára, akik a szaktudáson túl fejlett egyéniségükkel, és a keresztyén értelmiségire jellemző küldetéstudattal formálják majd saját környezetüket, adják tovább a minőségi értékrendet, és öregbítsék egyetemünk jó hírét.

A szakkollégium keretén belül lehetőség nyílik arra, hogy a hallgatók közül kiválasszuk mindazokat, akik tehetségük, szorgalmuk, motiváltságuk által kiemelkednek a diákok közül. Számukra minden erőnkből biztosítani szeretnénk azokat a feltételeket, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy képességeiket magas szintre fejleszthessék, személyiségüket kibontakoztathassák, és kiemelkedő felkészültséggel léphessenek ki az egyetem falai közül.

A tervezett tevékenységek között szerepel egyéni kutatások tutorálása; szakmai kirándulások anyagi támogatása; külföldi szakemberek által tartott előadások megszervezése.

A célcsoportban olyan diákok szerepelnek, akik a kötelező tanmenetben előírtakon felül is igyekeznek elmélyülni a tudományos kutatásban (a valláspedagógia, pasztorálpszichológia területén).