MENÜ

Pedagógiai modul

A Pedagógiai Modulról – Tanárképző Intézetről…

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanárképző Intézete DPPD – (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) azoknak az egyetemi hallgatóknak a képzését vállalja fel, akik a szakképzés mellett a tanári pályához szükséges tudást és képességeket is el szeretnék sajátítani.

A tanári igazolás, amelyet az alapképzéssel párhuzamos I-es szintű pedagógiai modul elvégzésével megszerezhetnek a hallgatók, lehetőséget kínál arra, hogy tanulmányaik befejeztével vallás, illetve zenetanárként dolgozzanak a közoktatás kötelező szakaszában. Ahhoz, hogy valaki oktatóként helyezkedjék el a középiskola felső szakaszában (XI-XII. osztály), a posztliceális vagy az egyetemi oktatásban, el kell végeznie a II-es szintű pedagógiai modult is.

Az I-es és II-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevelek nem veszítik érvényüket.

Pedagógia modul – Valláspedagógia

Pedagógia modul – Zenepedagógia

A zene szak hallgatói, akik a szakképzés mellett a tanári pályához szükséges tudást és képességeket is el szeretnék sajátítani, beíratkozhatnak a Tanárképző Intézet (DPPD – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic) képzésére. A pedagógusképzésnek két nagy, egymást kiegészítő eleme van:

  • szakmai képzés– amelyet a Református Tanárképző Kar zene szakirányának tantervében szereplő tantárgyak felvétele biztosít, valamint a
  • pszichopedagógiai, módszertani és gyakorlati képzés – amelyet a Tanárképző Intézet tantervében szereplő pszichopedagógiai és módszertani program elvégzése biztosít.

Ahhoz, hogy valaki egy tanári állást elfoglalhasson, mindkét képzési forma elvégzésére szüksége lesz (szakmai és pszichopedagógiai).

A BBTE Tanárképző Intézete rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók vagy az egyetemet végzettek pedagógiai, pszichológiai, didaktikai és gyakorlati felkészítését és továbbképzését biztosítsa a román, magyar és német tagozaton egyaránt.