MENÜ

Kutatási projektek

Kis létszámuk ellenére a zenepedagógia szakirány címzetes oktatói intézményesített formában igyekeznek megfelelni a BBTE kutatási stratégia elvárásainak. Ennek éltermében jött létre a Zenei kutatási központ melynek keretében mindenki színvonalas kutatási munkát végezhet, úgy egyénileg, mint csapatban. A kutatóközpont tagjainak legfőbb célja az, hogy minél több kutatási projekt kivitelezésében részt vegyenek, melynek eredményei a nemzetközi tudományos körforgásba is bekerüljenek.

A BBTE-RT Zenepedagógia szakirány oktatóinak fő kutatási témakörei a következők:

Dr. COCA Gabriela egyetemi docens:

 • A népzene feldolgozási lehetőségei Sigismund Toduţă kórusműveiben
 • Robert Schumann: Frauenliebe und Leben dalciklus – műelemzés
 • Forma és szerkezet Terényi Ede egynemű kórusműveiben
 • A leitmotívumok világa Richard Wagner Lohengrin című operájában
 • Franz Schubert Die schöne Müllerin dalciklusa – a forma és a hangnemi felépítés a zenei mondanivaló szolgálatában
 • Gárdonyi Zoltán kamaraművei

Dr. PÉTER Éva egyetemi docens:

 • Kétszólamú szolfézsgyűjtemény
 • Zeneelmélet jegyzet – második bővített kiadás
 • Gárdonyi Zoltán zenei alkotásai; a korálfeldolgozások elemzése
 • Osváth Viktor művei és zenei alkotásai – a korálfeldolgozások elemzése
 • Maróthi György élete és tevékenysége (1715-1744) – Az első magyar nyelvű zeneelmélet kézikönyv kiadása
 • Maróthi György: A genfi zsoltárok négyszólamú feldolgozása – zenei elemzés

Dr. FEKETE Miklós egyetemi adjunktus:

 • A 16-18. sz. „castrato” jelensége. A téma fontossága a barokk operában és a barokk egyházzenei műfajokban.
 • A fa- és rézfúvós hangszerek fejlődése a 17-19. században.
 • Az ókor hangszerei, és azok megjelenése az Ószövetségben. (főképpen a zsoltárokban). Magyar bibliai fordítások a hangszerelmélet tükrében;
 • A barokk kor vokál-szimfónikus műveinek hangszerelése – a letűnt hangszerek pótlása a zenekari apparátusban.
 • A fafúvós hangszerek fejlődése a 19. század elején.
 • A magyar népihangszerek fejlődése a 18-20. században.
 • A dallam és a ritmus fejlődése a zenei stilisztika és esztétika szemszögéből.
 • Pierre Villette – a zeneszerző második alkotói korszaka.
 • Orbán György zenei nyelvezete a szerző a cappella kórusműveiben;
 • A romantikus kifejezőeszközök szerepe egy sajátságos irányzat vagy zeneszerzési stílus kialakulásában.
 •  A harmóniai nyelvezet tükröződése César Franck hangszeres és zenekari műveiben.
 • Alkotói irányzatok a kortárs magyar, nyugateurópai, illetve amerikai kórusművekben – stílus és nyelvezet.
 • Az európai későromantikus zene retorikája – Faust és Dante Szimfóniái;
 • Az európai későromantikus zene retorikája – Liszt Ferenc késői művei;
 • Egyetemes zenetörténet – Ókor, Középkor és Reneszánsz;
 • Egyetemes zenetörténet – Barokk és Klasszicizmus;
 • Egyetemes zenetörténet – Romantika és 20. századi zenei irányzatok;
 • Hangszerelmélet és hangszertörténet;
 • Gyerekdal gyűjtemény;
 • Partitúraolvasás gyűjtemény;

Dr. MIKLÓS Noémi egyetemi adjunktus:

 • Ruzitska György kolozsvári zeneszerző orgonaművei – műelemzés.
 • Sigismund Toduţă orgonaművei – műelemzés.
 • Magyar nyelvű orgonaiskola kiadása.
 • Magyar nyelvű számozott basszus iskola kiadása a histórikus források alapján.

Dr.  Sófalvi Emese – egyetemi adjunktus

 • Erdély zenekultúrája a 19. században
 • Az intézményes zeneoktatás két évszázada Kolozsváron
 • A népzene mint forrás a 20-21. századi erdélyi zeneszerzők műveiben
 • A romániai magyar vonatkozású zenetudomány bibliográfiája

Drd. Toadere Kovács Dalma – egyetemi tanársegéd

 • A zene és mozgás kapcsolata az ókori görög kultúrában
 • A zene és mozgás kapcsolata az ókori görög kultúrában
 • Zene és mozgás Kodály, Dalcroze és Orff pedagógiai nézetében
 • Zene és mozgás a gyermek koncertek keretén belül
 • Zenei mediálás – A zenei mediátor fogalma és szerepe 21-ik században
 • Az előadó művész – zenei mediátor kettős szerepe
 • A zenei mediálás módszerei
 • Leonard Bernstein leckeelőadásai
 • A gyermek koncertek történelme Romániában
 • A Do Re Mi START! nevelő program koncertjei