MENÜ

Erasmus kapcsolat

Karunk nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolataira, mind az oktatás és kutatás, mind a szakmai gyakorlatok területén. Hallgatóink számos ösztöndíj keretében tanulhatnak magyar, német, szlovák, osztrák, holland területeken. Az Erasmus + lehetőséget nyújt hallgatóinknak, hogy tanulmányi, nyelvi és kulturális tapasztalatokra tegyenek szert. Ciklusonként (alapképzés, mesterképzés, doktorképzés)   akár 12 hónapot is eltölthetnek külföldön ösztöndíjjal. Az Erasmus+ támogatja a külföldön végzett   szakmai gyakorlatokat. Ennek az ösztöndíjnak keretében a Hallgatók tapasztalatot szerezhetnek a közösségi munkapiacon, s lehetővé válik a fogadó országok gazdasági, társadalmi, egyházi, valamint kulturális viszonyainak megismerése. Feltétel: az ösztöndíj megkezdése előtt, a Hallgatók minimum két lezárt szemeszterrel kell rendelkezniük.

Tanulmányi mobilitásra a következő egyetemekkel van szerződésünk:

 1. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Magyarország
 2. Szegedi Egyetem „Juhász Gyula” Zenepedagógia Tanszék, Magyarország
 3. Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Magyarország
 4. Universität Leipzig, Fakultät Evangelische Theologie, Németország
 5. Universität aus Regensburg, Institut für Evanghelische Theologie, Németország
 6. Debreceni Egyetem, Zeneművészeti Kar, Magyarország
 7. Gereformeerde Hogeschool Zwolle, Hollandia
 8. Protestant Theological University Kampen/Leiden/Utrecht, Hollandia
 9. Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg, Németország
 10. Marthin Luther Universität Halle Wittemberg, Theologische Fakultät, Nömeto
 11. Selye János Egyetem, Református Teológiai Kar, Komárom, Szlovákia
 12. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Magyarország
 13. Nyíregyházi Egyetem, Zene Intézet, Magyarország
 14. Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa, Magyarország.
 15. Eszterházy Károly Egyetem, Eger, Magyarország

Tanulmányi hallgatói mobilitásról

A tanulmányi hallgatói mobilitás célja lehetővé tenni a hallgatók számára, hogy külföldi részképzés keretében oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatokat szerezzenek egy másik, az Erasmus+ programban részt vevő ország felsőoktatási intézményében.

A mobilitási program keretében olyan külföldi partneregyetemen lehet tanulmányokat folytatni, amellyel a Református Tanárképző Kar az Erasmus+ programra vonatkozó, intézményközi mobilitási szerződéssel rendelkezik.

A tanulmányi célú hallgatói mobilitás programban részt vehetnek az alap-, vagy mesteriképzésen aktív hallgatók vagy a doktori iskola tagja.

Az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjak időtartama szakmai gyakorlat esetén legalább 2, részképzés esetén legalább 3 hónap, és legfeljebb 12 hónap.

Amennyiben a hallgató nem kívánja igénybe venni a számára megítélt tanulmányi ösztöndíjat, köteles erről az intézményi koordinátort írásban értesíteni, az alábbiak szerint:

 • az őszi félévben kiutazó hallgató az ösztöndíjat szankciók nélkül visszamondhatja, a pályázat benyújtás évének tavaszi félévében a vizsgaidőszak utolsó napjáig (déli 12 óráig),
 • a tavaszi félévben kiutazó hallgató az ösztöndíjat szankciók nélkül visszamondhatja, a pályázat benyújtás évének őszi félévében a szorgalmi időszak utolsó napjáig (déli 12 óráig).

Hallgatói szakmai gyakorlat mobilitásról

A hallgatói szakmai gyakorlat egy másik európai országban található vállalkozásnál / szervezetnél (állami vagy egyházi) eltöltött időszak, melynek célja az, hogy a Református Tanárkézpő Kar hallgatóinak segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához, a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának, közegyházi viszonyainak a megértéséhez, azáltal, hogy lehetővé teszi a hallgatók számára a Karon folytatott képzésükhöz tartozó, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítését egy másik európai országban.

A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatási, képzési, ifjúsági területeken aktív privát, egyházi vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével. A hallgatói szakmai gyakorlatok tekintetében a küldő felsőoktatási intézmény és a fogadó vállalkozás között a különböző érintett felek által aláírt, egyéni hallgatói szakmai gyakorlati szerződés miatt nincs szükség előzetes kétoldalú egyezményre.

Erasmus+ szakmai gyakorlat esetén a minimális időtartam 2 hónap, a maximális időtartam 5 hónap. Képzés szintenként összesen 12 hónap.

A Református Tanárkézpő Kar küldő intézményként a hallgató képzésébe teljes mértékben beszámítja a külföldi szakmai gyakorlat időszakát, a teljesített szakmai gyakorlatot a hallgató diplomájához kiállított Oklevélmellékletben rögzíti.

Aktuális pályázati felhívás

Erasmus + tanulmányi mobilitás 2019-2020. tanévre itt!

Bővebb, részletes információ itt.
http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

Pályázni lehet 2019. október 10. (csütörtök), 12 óráig.

Az űrlapokat a Kar Titkárságán szerezhetik be vagy itt letölthetőek.

Kari Erasmus felelős Dr. Lukács Olga (lukacso@yahoo.de).