MENÜ

Admitere Teologie Aplicata – Master

A felvételire való beiratkozás kizárólag online formában történik, de bejutás esetén első évre személyesen kell iratkozni a Kar titkárságán!

A Beiratkozási link a következő: https://admitere.ubbcluj.ro/

Helyek száma:

 • 6 tandíjmentes
 • 24 tandíjas

Tanulmányi idő: 4 félév, 2023. október – 2025. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori képzésre való beiratkozáshoz)

Az iratkozás és felvételi menete

2023. július:

 • 2023. július 14–21. (hétköznapokon) 8–15 óra között
 • 2023. július 24., 10 óra – kutatási terv bemutatása
 • 2023. július 24., – előzetes eredményhirdetés
 • 2023. július 24–25. – helyek megerősítése
 • 2023. július 26. – végső eredményhirdetés

2023. szeptember:

 • 2023. szeptember 7–13. (hétköznapokon) 8–15 óra között
 • 2023. szeptember 14., 10 óra – kutatási terv bemutatása
 • 2023. szeptember 14., – előzetes eredményhirdetés
 • 2023. szeptember 14. – helyek megerősítése
 • 2023. szeptember 15. – végső eredményhirdetés

A felvételi vizsga menete

Felvételi követelmények:

 1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
  2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
  Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

 

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés, illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

Az online felületen a következő okiratokat kell szkennelve feltölteni:

 • beiratkozási űrlap (aláírva);
 • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
 • személyi igazolvány
 • érettségi oklevél és iskolai anyakönyvi kivonat kivonat (Foaie matricolă) (az iskolai anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
 • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/egyetemi anyakönyvi kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
 • házassági oklevél (ammenyiben van ilyen)
 • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas (apt pentru studii la facultate);
 • amennyiben nem online, kártyával fizetett, a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra.
 • kutatási terv

   

  A felvételi díj egy szakra a következő:

  • 30 lej beiratkozási díj + 70 lej felvételi díj, összesen 100 lej
  • Kifizethető online bankkártyával beiratkozáskor. Ha nem az online fizetési módot választja, mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet befizetni a következő bankszámlára:
   Facultatea de Teologie Reformată și Muzică
   RO35TREZ21620F330500XXXX
   Cod fiscal: 4305849
  • A díj kifizetése alól való mentesülés esetén kérjük az azt igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat feltöltésé A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a mentesülés lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető iskola igazgatóságával.

  Az első évre való beiratkozás menete (visszaigazolás)

  Amennyiben eredményhirdetés után be kíván iratkozni a helyre, amelyre bejutott, ezt két lépéssel kell megtennie:

  1. Az online felületen igazolja (confirmare) a beiratkozási szándékát, töltse le, töltse ki, írja alá és töltse fel beszkennelve a beiskolázási szerződést 2023. július 24-25 között. (szeptemberi felvételi esetében: szept.14).
  2. Szíveskedjen 2023. július 24-25 (szeptemberi felvételi esetében: szept.14). (9-15 óra) között személyesen megjelenni a Kar titkárságán (Kolozsvár, Horea út 7 szám, 204-es terem) és behozni eredetiben a következő iratokat:
  • Fisa tip (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
  • beiratkozási típusnyomtatvány (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
  • személyazonossági igazolvány
  • születési anyakönyvi kivonat (egyszerű másolat)
  • érettségi oklevél és iskolai anyakönyvi kivonatfoaie matricolă (az anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/egyetemi anyakönyvi kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
  • kézzel írt önéletrajz;
  • amennyiben nem online, kártyával fizetett, a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra
  • beiskolázási szerződés (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött) – 2 példányban
  • házassági oklevél másolat (ammenyiben van ilyen)
  • 2 db. 3×4-es méretű fénykép
  • Amennyiben fizetéses helyre jutott be, július 24-25 között (szeptemberi felvételi esetében: szept.14). szükséges a tandíj első részletét is befizetnie. Ezt megteheti az online felületen. A tandíj összesen 2800 lej, aminek az első részlete (25%-a) 700 lej.

  További információk:

  • Telefon: +40264590723 – titkárság
  • Email:  secretar.rt@ubbcluj.ro
  • WhatsApp: +40753700179

  SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!