MENÜ

Zenepedagógia – Egyházzene Mesterképzés

UBB Muzică – studii superioare în limba maghiară la Cluj din anul 2003

Specializarea Masterat Muzică Bisericească Ecumenică a fost înființată în toamna anului 2018. În cadrul acestui ciclu de masterat se pune accent pe aprofundarea cunoștințelor mesteri képzése egyrészt az általános, professzionális zenei kompetenciák tovább fejlesztését tűzte ki célul, a kötelező tantárgyak keretében. Másrészt pedig az egyházzenei kompetenciák fejlesztését segíti elő, az opcionális tantárgyak által. Ilyen formában, a zenepedagógia alapképzésen tanult fundamentális és szaktantárgyak bővítése és elmélyítése mellett egyházzenészeket is képez a szak, továbbfejlesztve a diákok hangszeres és vokális előadói tudását. Analitikus szempontból, az európai és hazai művészet történet keretében a szak bővíti a felvételt nyert egyetemisták egyházzenei történeti tudását, valamint az elméleti és gyakorlati készségét. A zenei ismeretek elmélyítése által biztosítva van egy performánsabb, művészibb előadása a hagyományos egyházzenei és modern zenei alkotásoknak.

A tervezett tanmenet célkitűzése így három nagy fejezetben bontakozik ki:

1. Elmélyíti a zenei alapképzésen megszerzett tudást;

2. Ökumenikus egyházzenei szakosodás lehetőségét segíti;

3. Gyakorlatilag fejleszti a diákok hangszeres egyházzenei repertoárját, a fakultatív orgona, zongora, furulyajáték és ének újabb 4 szemeszteri tanulásának lehetősége által.

Akkreditált Zenepedagógia – Egyházzene Mesteri képzésünk művészi szakmai gyakorlatot is tartalmaz, melyet diákjaink a kolozsvári kultúr intézményekben teljesítenek, szerződés által, úgy mint a: Magyar Operában, a Román Akadémia Folklór Intézetében, a romániai Magyar Zenei Egyesületben.

A 2. fokozatú pedagógiai szakmai gyakorlatot a diákjaink a kolozsvári Református Kollégiumban végzik. E mesteri szak diplomájának birtokosa akármilyen zenei intézményben elhelyezkedhet később (opera, filharmónia stb.). Lehet kórustag, karvezető, hangszeres előadó, továbbá művészeti – tudományos titkár, zenei referens, manager, dolgozhat zenei kiadó keretében mint kotta szerkesztő. Aktiválhat egyházak keretében mint referens vagy zenei tanácsadó, mint egyházi karvezető, orgonista, vagy kántor. A 2. Pedagógiai Modul elvégzése esetén e mesteri szak diplomájának tulajdonosa aktiválhat mint zenetanár, gimnáziumi, liceumi zenei szakintézményekben is.