MENÜ

Regulament COVID19

PLAN DE MĂSURI

Pentru implementarea normelor de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2 în vederea începerii anului Universitar 2021-2022 în Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca

1. SCOP
Prevederile prezentului Plan de măsuri au drept scop stabilirea modalităților de implementare a măsurilor de organizare a activităţii în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentruprevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectându-se prevederile Ordinului comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății cu nr. 5196/1756 din 03.09.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

2. DOMENIU
Prevederile prezentului Plan de măsuri se aplică personalului tehnico-administrativ, studenților, cadrelor didactice/didactice auxiliare, vizitatorilor și altor participanți la procesul de muncă/educație din Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
3.2. Legea nr. 55/2020 (art. 38, art. 41 și 42) privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
3.3. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (art. 83 alin. (1)), cu modificările și completările ulterioare;
3.4. Legea nr. 95/2006 (art. 10 alin. (2) lit. b), art. 17 alin. (2) și art. 25 alin. (2)) privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3.5. Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, actualizată;
3.6. Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
3.7. Ordinul comun nr. 5196/1756/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2;
3.8. Ordinul comun nr. 4.267/841/2020 al Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 417 din 19 mai
2020;

3.9. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
3.10. Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a
preșcolarilor, elevilor și studenților

4. DEFINIȚII
4.1. Definiţii
a. accident de muncă = accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura contractului în baza căruia își desfășoară activitatea și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin trei zile, invaliditate sau deces;
b. SARS-CoV-2 Coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (abreviat SARS- CoV-2), numit oficial astfel de către OMS cunoscut inițial sub numele coronavirusul 2019-nCoV este un coronavirus ARN monocatenar cu polaritate pozitivă, care cauzează sindromul respirator acut sever 2;
c. dezinfectare = operație de distrugere a microbilor sau a paraziților animali și vegetali;
d. echipament individual de protecție = totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă, pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională;
e. factori nocivi = factorii care exercită influenţă negativă asupra capacităţii de muncă sau provoacă boli profesionale şi alte consecinţe nefavorabile;
f. febră = este un simptom al unei inflamații, infecții, intoxicații sau al unei alte boli, ce se manifestă prin creșterea anormală a temperaturii corpului produsă de hipotalamus;
g. îmbolnăvire = căpătarea unei boli, infectare;
h. loc de muncă = locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situate în clădirile universităţii, inclusiv orice alt loc de muncă din aria universitaţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;
i. mască = dispozitiv de protecție care acoperă fața și capul sau corpul unei persoane;
j. mănușă = obiect de îmbrăcăminte confecționat din piele, cauciuc etc., care acoperă
mâinile, protejându-le;
k. măsurare = reprezintă procesul de obținere pe cale experimentală a uneia sau a mai
multor valori ale mărimii care pot fi atribuite în mod rezonabil unei mărimi;
l. microclimat = ansamblu care caracterizează starea medie a atmosferei dintr-o incintă, sau dintr-o porțiune a unei incinte;
m. prevenire = ansamblu procedeelor și măsurilor luate sau planificate la toate stadiile de
lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor;
n. proces de muncă = succesiunea în timp și în spațiu a acțiunilor conjugate ale executantului, cu ajutorul mijloacelor de producție, în sistemul de muncă;
o. protector = mijloc de protecție special conceput și utilizat pentru a realiza protecția prin
interpunere, ca obstacol (fizic) între pericol și persoana expusă;
p. risc = probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătății, într-o situație periculoasă.

I. PREGĂTIREA ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR

a) Înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcţie de situaţia epidemiologică, de particularităţile locale, de infrastructura, de specificul programelor de studiu şi de resursele umane, conducerea UBB, cu consultarea senatului universitar, stabileşte aplicarea unuia dintre scenariile de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, după cum sunt prevăzute în Ordinul comun
nr. 5196/1756/2021;
b) Conducerea Universității „Babeș-Bolyai” va desemna un responsabil, dintre angajații instituției, care va coordona activitățile de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul instituției. Acesta va fi în legătură cu personalul medico- sanitar, cu reprezentanții direcțiilor de sănătate publică, ai autorităților publice locale și ai CJSU. De asemenea, la nivelul fiecărei facultăți/structura va fi desemnată o persoană responsabilă pentru coordonarea activităților de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 prin consultare cu responsabilul la nivel de
UBB
c) Conducerea Universității „Babeș-Bolyai” va stabili spațiile care pot fi folosite în procesul de învățământ onsite, spațiile de cazare, de servire a mesei, precum și spațiile necesare în vederea izolării temporare a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 din rândul personalului angajat și al studenților;
d) Protocolul de izolare a studenților/personalului angajat care prezintă simptomele
specifice de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 va respecta prevederile
legislației în vigoare emise de autoritățile competente în domeniu.

II. MĂSURI DE PROTECȚIE LA NIVEL INDIVIDUAL

Mesaje importante:

 • Spălați-vă des pe mâini!
 • Tușiți sau strănutați în pliul cotului sau într-un șervețel!
 • Utilizați un șervețel de unică folosință, după care aruncați-l!
 • Salutați-i pe ceilalți fără să dați mâna!
 • Nu vă strângeți în brațe!
 • Păstrați distanțarea fizică, evitați aglomerațiile!
 • Purtaţi mască atunci când vă aflaţi în interiorul oricărei clădiri sau în exterior în spații
  aglomerate!
 • Purtați masca corect – acoperiți-vă complet nasul și gura!
 • a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor: Toți studenții/cursanții, cadrele didactice și celelalte
  categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
 • imediat după intrarea în instituția de învățământ superior și înainte de a intra în sala în
  care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența
  fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ;
 • înainte și după masă;
 • înainte și după utilizarea toaletei;după tuse sau strănut;
 • ori de câte ori este necesar.

b) Purtarea măștii de protecție

 • Este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții și de către întreg personalulinstituției de învățământ superior a măștii de protecție în sălile în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, în spațiile secretariatului departamentului /decanatului /rectoratului/altor compartimente funcționale din cadrul instituției de învățământ superior, în timpul deplasării în instituția de învățământ superior și în timpul pauzelor dintre activitățile didactice (atunci când se află în interior);
 • Atunci când nu este asigurată distanța de minimum 1 metru între studenți/cursanți este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții a măștii de protecție în timpul pauzelor în aer liber, precum și în spațiile aglomerate;
 • Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis!

 

III. RESPONSABILITĂȚI
A. Sectorul Didactic

Se va respecta protocolul Facultăți COVID19.

Tipuri de mesaje de diseminat:

 • Spălați-vă frecvent și regulat pe mâini, cel puțin 20 de secunde, cu apă și săpun;
 • Mențineți o distanță cât mai mare față de celelalte persoane;
 • Purtați corect masca de protecție.

AȘA DA:

 • Spală-te/dezinfectează-te pe mâini înainte de a pune mâna pe mască;
 • Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri;
 • Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda metalică sau marginea tare;
 • Ai grijă ca partea colorată a măștii să fie spre exterior;
 • Așază banda metalică sau marginea tare deasupra nasului;
 • Acoperă nasul, gura și bărbia;
 • Potrivește masca pe față fără a lăsa spații libere pe laterale;
 • Evită să atingi masca;
 • Scoate masca apucând-o de barete;
 • Ține masca departe de tine și de suprafețe în timp ce o scoți;
 • După folosire, aruncă imediat masca, într-un coș cu capac;

5

– Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci masca.
– Masca medicala poate fi refolosita de maxim 5 ori dupa sterilizare in cuptor la 70
grade celsius timp de 30 minute
– Masca textila poate fi refolosita dupa spalarea in masina in ciclu cu apa fierbinte, in
limita integritatii structurale

AȘA NU:

 • Nu folosi o mască ruptă sau umedă;
 • Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie;
 • Nu purta o mască prea largă;
 • Nu atinge partea din față a măștii;
 • Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau pentru a face altceva ce necesităreatingerea măștii;
 • Nu-ți lăsa masca la îndemâna altor persoane;
 • Nu schimba masca cu altă persoană;
 • Evitați să vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile neigienizate.
 • Acoperiți-vă gura și nasul cu o batistă de unică folosință sau folosiți cotul îndoit în cazul în care se întâmplă să strănutați sau să tușiți. După aceea, aruncați batista utilizată.
 • Curățați obiectele/suprafețele utilizate sau atinse frecvent, folosind șervețele/lavete/produse biocide.
 • Solicitați consult de specialitate dacă prezentați simptome, precum: febră, tuse sau dificultăți la respirație sau orice altă simptomatologie de boală
 • Discutați cu profesorii dacă aveți întrebări sau griji.

a) Protocolul de triaj
Se va respecta protocolul de triaj COVID19.

b) Protocolul de izolare
Se va respecta protocolul de izolare COVID 19.

B. Direcția Generală Administrativă
Coordonează toate activitățile din aria sa de competență în vederea asigurării celor mai bune condiții de securitate și siguranță pentru întregul personal al instituției și pentru studenți, în vederea desfășurării activităților cu respectarea cerințelor impuse de reglementările specifice în vigoare emise de autoritățile competente în domeniu pentru prevenirea răspândirii și contaminării cu virusul SARS-CoV-2.

6

1) Serviciul Administrativ
a) Elaborează planul propriu de curățenie și dezinfecție (Conform Planului cadru de curățenie aprobat la nivel de universitate), a sălilor în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților , a sălilor aferente secretariatului departamentului/decanatului/rectoratului/compartimentelor funcționale din cadrul instituției, a spațiilor comune (holuri, săli de sport, grupuri sanitare etc.), precum și de aerisire a sălilor și care trebuie să conțină cel puțin următoarele:
– operațiunile și ordinea în care se vor efectua (de exemplu, colectarea deșeurilor, măturarea pardoselii, spălarea pardoselii, dezinfectarea pardoselii, ștergerea și dezinfectarea atât a suprafețelor de scris ale meselor, cât și a spațiului interior de depozitare în acestea a obiectelor, a separatoarelor transparente (dacă este cazul), ștergerea și dezinfectarea pervazurilor, dezinfectarea clanțelor, mânerelor ferestrelor, cuierelor pentru haine, întrerupătoarelor etc.);
–  amplasarea de recipienți coșuri de gunoi, de preferat cu pedală, sac și capac, destinate
aruncării/eliminării măștilor uzate;
– materialele care se vor utiliza pentru fiecare operațiune (de exemplu, produse de
curățenie, produse biocide destinate suprafețelor etc.);
– tehnica ce va fi aplicată pentru fiecare operațiune;
–frecvența curățeniei și a dezinfecției, ținând cont și de timpul necesar de aerisire a spațiului:
– în sălile în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, imediat după ieșirea din sală a studenților/cursanților la finalul orelor formației de studiu din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către formații de studiu diferite;
– în sălile aferente secretariatului departamentului/ decanatului/ rectoratului/ compartimentelor funcționale din cadrul instituției de învățământ superior, imediat după ieșirea cadrelor didactice/celorlalte categorii de personal la finalul orelor din ziua respectivă sau după fiecare utilizare de către un grup diferit de cadre didactice/personal;
– pentru grupurile sanitare, după fiecare pauză, la finalul zilei și ori de câte ori este
necesar;

– cine va face curățenia și cine va supraveghea efectuarea conformă a curățeniei, modalitatea de afișare a monitorizării (de exemplu, tabel cu cine a efectuat, ora și cine a controlat);
– frecvența și durata de aerisire a sălilor în care se desfășoară activități didactice pentrurealizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, a secretariatului departamentului/ decanatului/ rectoratului/ compartimentelor funcționale din cadrul instituției de învățământ superior și a altor încăperi (de exemplu, după curățenie și dezinfecție, minimum 10 minute), precum și asigurarea aerisirii în timpul activităților didactice, cu ferestrele deschise;
-în ceea ce privește realizarea graficului de curățenie și dezinfecție se va aplica Planul cadru de curățenie aprobat la nivel de universitate prevăzut în Anexa 10 ;
– Se prioritizează dezinfecția suprafețelor atinse frecvent, precum:

7

 • clanțe, încuietori, butoane și mânere ale ușilor;
 • treptele scărilor;
 • băncile, catedrele și scaunele din săli;
 • separatoarele montate pe bănci;
 • blaturi;
 • balustrade;
 • întrerupătoare de lumină;
 • mânerele echipamentelor și ale aparatelor (precum cele sportive);
 • butoanele ascensoarelor și ale automatelor pentru produse;

b) Organizarea spațiilor în care se desfășoară activități didactice
Această activitate va fi efectuată în strânsă colaborare cu reprezentanții facultăților și cu respectarea reglementărilor prevăzute în Anexa 2 la ordinul menționat în preambul respectându-se astfel cerințele referitoare la măsurile igienico-sanitare, distanțarea socială și
semnalizare.
c) Organizarea curților interioare/spațiilor exterioare clădirilor care aparțin Universității „Babeș-Bolyai”:
– Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul), astfel încât să se asigure
distanțarea fizică;
– Curțile interioare/Spațiile exterioare clădirilor care aparțin Universității „Babeș-Bolyai”,
acolo unde se adună de regulă persoane din cadrul comunității, vor fi măturate și
spălate periodic cu jeturi de apă dimineața, înaintea începerii activităților didactice.
2) Serviciul Social
a) Elaborează un plan propriu de curățenie și dezinfecție pentru , cămine și spațiile care intră în aria sa de activitate; (Conform Planului cadru de curățenie aprobat la nivel de universitate).
b) Elaborează un plan propriu pentru cămine care va trebui să conțină cel puțin următoarele:
– Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curățenia și dezinfecția
corespunzătoare a tuturor spațiilor comune și de cazare;
– Vor fi efectuate zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective/comune;
– Măsuri de protecție:
– Vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, în funcție de numărul de studenți cazați;
– Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate studenților cazați în cămin soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente;
– Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și se vor evita aglomerările;

8

– Purtarea măștii este obligatorie în spațiile comune;
– Studenții vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală;
– Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat;
– Se va evita utilizarea de covoare/mochete;
– Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele;
– Se va recomanda accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea adaptată specificului fiecărui spațiu;
– Li se va recomanda studenților să evite, pe cât posibil, spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie;
– Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului în context pandemic
– În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2, se va pune în aplicare protocolul de izolare și se va anunța DSP sau se va apela serviciul de urgență 112, după caz.

3) Serviciul Restaurante și Cafetării; Restaurantul Piramida
Se va respecta protocolul de cantiăa/cafeterie COVID19.

4) Serviciul Transport Auto
Se va respecta protocolul de transport COVID19.

5) Complexul de Natație
Complexul de Natație al Universității „Babeș-Bolyai” va asigura buna desfășurare a activităților sportive efectuate cu studenții instituției în zona sa de competență. Astfel, pentru desfășurarea activităților sportive în condiții de siguranță atât pentru cadrele didactice cât și pentru studenți în contextul epidemiei generate de virusul SARS-CoV-2, membrii complexului de natație vor întocmi următoarele:
a) Un plan propriu de curățenie și dezinfecție (Conform Planului cadru de curățenie
aprobat la nivel de universitate) pentru spațiile aferente zonei sale de activitate (vestiare,
căi de acces, etc.) care trebuie să conțină cel puțin următoarele:
– Frecvența efectuării operațiilor de curățenie și dezinfecție;
– Ordinea acestor operațiuni;
– Cine efectuează, respectiv cine verifică efectuarea acestor activități;
– Tipul de materiale și substanțe utilizate în vederea realizării acestor operațiuni.
b) Un plan propriu de organizare a accesului privind fluxul de persoane care trebuie
să conțină cel puțin următoarele:

9

– Respectarea distanțării fizice de minimum 1 metru între persoane;
– În cazul vestiarelor vor fi semnalizate dulapurile care vor rămâne închise în vederea respectării normelor de distanțare fizică;
– Organizarea accesului în incinta Complexului de Natație, astfel încât să fie evitat
contactul între grupe diferite de studenți (de la specializări, ani diferiți de studiu);
– Amplasarea la loc vizibil a programului de aerisire acolo unde este necesară
efectuarea acestei operațiuni (vestiare, holuri, etc.);
c) Identificarea unui spațiu pentru declanșarea protocolului de izolare în situația apariției simptomelor specifice ale infectării cu COVID-19 în rândul personalului angajat al instituției și/sau al studenților.
6) Grădina Botanică „Alexandru Borza”
Grădina Botanică a Universității „Babeș-Bolyai” va asigura buna desfășurare a activităților privind accesul vizitatorilor, precum și cele didactice și de întreținere efectuate cu personalul propiu, fiecare în zona sa de competență. Astfel, pentru desfășurarea activităților mai sus enumerate în condiții de siguranță, în contextul epidemiei generate de virusul SARS-
CoV-2, conducerea structurii va întocmi următoarele:
d) Un plan propriu de curățenie și dezinfecție (Conform Planului cadru de curățenie aprobat la nivel de universitate) pentru spațiile aferente zonei sale de activitate (Săli, vestiare, căi de acces, etc.) care trebuie să conțină cel puțin următoarele:
– Frecvența efectuării operațiilor de curățenie și dezinfecție;
– Ordinea acestor operațiuni;
– Cine efectuează, respectiv cine verifică efectuarea acestor activități;
– Tipul de materiale și substanțe utilizate în vederea realizării acestor operațiuni.
e) Un plan propriu de organizare a accesului privind fluxul de persoane care trebuie să conțină cel puțin următoarele:
– Respectarea distanțării fizice de minimum 1 metru între persoane;
– În cazul vestiarelor vor fi semnalizate dulapurile care vor rămâne închise în vederea respectării normelor de distanțare fizică;
– Organizarea accesului în incinta Grădinii Botanice, astfel încât să fie evitat contactul între grupe diferite de vizitatori/studenți;
– Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul), astfel încât să se asigure
distanțarea fizică;
Amplasarea la loc vizibil a programului de aerisire acolo unde este necesară efectuarea
acestei operațiuni (vestiare, holuri, etc.);
7) Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”
Conducerea Parcului Sportiv al Universității „Babeș-Bolyai”, va asigura buna desfășurare a activităților privind accesul vizitatorilor, precum și cele sportive efectuate cu studenții instituției, în locurile special amenajate din incinta parcului. Astfel, pentru primirea vizitatorilor și desfășurarea activităților sportive în condiții de siguranță atât pentru cadrele didactice cât și pentru studenți în contextul epidemiei generate de virusul SARS-CoV-2, membrii complexului de natație vor întocmi următoarele:

10

f) Un plan propriu de curățenie și dezinfecție (Conform Planului cadru de curățenie
aprobat la nivel de universitate) pentru spațiile aferente fiecarei zone de activitate (Sali, Sali
de sport, terenuri ,vestiare, căi de acces, etc.) care trebuie să conțină cel puțin următoarele:
– Frecvența efectuării operațiilor de curățenie și dezinfecție;
– Ordinea acestor operațiuni;
– Cine efectuează, respectiv cine verifică efectuarea acestor activități;
– Tipul de materiale și substanțe utilizate în vederea realizării acestor operațiuni.
g) Un plan propriu de organizare a accesului privind fluxul de persoane care trebuie să conțină cel puțin următoarele:
– Respectarea distanțării fizice de minimum 1 metru între persoane;
– Semnalizarea prin benzi distinctive pe podea a fluxului de intrare respective de ieșire din clădire (dacă se poate organizarea acestei activități prin căi de acces și de ieșire diferite);
– În cazul vestiarelor vor fi semnalizate dulapurile care vor rămâne închise în vederea respectării normelor de distanțare fizică;
– Organizarea accesului în incinta parcului, astfel încât să fie evitat contactul între grupe diferite de vizitatori/studenți;
– Se va organiza mobilierul exterior (acolo unde este cazul), astfel încât să se asigure
distanțarea fizică;
Amplasarea la loc vizibil a programului de aerisire acolo unde este necesară efectuarea
acestei operațiuni (vestiare, holuri, etc.);

8) Serviciul Pază
a) Organizarea accesului în spațiile Universității „Babeș-Bolyai” va fi realizată astfel încât
să se respecte cel puțin următoarele:
– Distanțarea fizică va fi menținută la intrare, folosind orice mijloc posibil (afișe, panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțare, bariere etc.);
– Căile de acces (de tip poartă, ușă sau intrare) vor fi menținute deschise în timpul primirii studenților/cursanților, pentru a limita punctele de contact;
– Termometrizarea persoanelor înaintea intrării acestora în instituției cu respectarea reglementărilor în vigoare inclusiv restricționarea accesului persoanelor care prezintă simptomele specifice infectării cu COVID-19;
– Interzicerea accesului în interiorul instituției tuturor persoanelor care nu poartă corespunzător masca de protecție (astfel în cât să fie acoperite atât nasul cât și gura).
9) Serviciul Intern de Prevenire și Protecție
S.I.P.P. asigură consultanță și suport tuturor structurilor implicate în realizarea măsurilor
de prevenire a răspândirii infectărilor cu virusul SARS-CoV-2 după cum urmează:
a) Elaborează un plan propriu de instruire care va conține cel puțin:
– Instrucțiunea proprie nr. 110 – pe linie de Securitate şi Sănătate a Muncii privind: prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2

11

b) Efectuează instruirea personalului implicat (Responsabilii cu securitatea și sănătatea în muncă la nivelul structurilor din universitate) în vederea realizării măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2.
c) Realizează posterele/afișele cu mesajele de informare care vor fi amplasate în toate locațiile instituției. Aceste afișe vor fi amplasate în sălile unde vor avea acces studenții, în grupurile sanitare respectiv pe holuri, în colaborare cu Serviciul Administrativ și Serviciul
Social, după caz.
d) Controlează realizarea și respectarea măsurilor de prevenire a infectării și răspândirii cu virusul SARS-CoV-2 dispuse de conducerea Universității „Babeș-Bolyai” prin prezentul plan de măsuri.
e) Informează în scris conducerea Universității „Babeș-Bolyai” despre constatările făcute
în teren cu prilejul controalelor desfășurate.

IV. DISPOZIȚII FINALE
– Prevederile prezentului plan de măsuri referitoare la diminuarea riscului de infectare cu virusul SARS-CoV-2 vor fi respectate de către tot personalul și studenții Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca;
– Sistarea activității didactice se va face de către conducerea instituției în baza anchetei epidemiologice și cu recomandările primite din partea organelor abilitate în efectuarea acestei anchete, cu respectarea prevederilor legale în acest sens.