MENÜ

Alkalmazott teológia – pásztori pszichológia mesterképzés (4 félév)

Ez a mesterképzés a teológia eredményeinek lelkigondozási alkalmazhatóságában fejleszti a hallgatókat. A képzést segítő foglalkozásúaknak ajánljuk (de nem csak), teológiai előképzettség nem szükséges. Célunk, hogy a biblikateológia, dogmatika, protestáns etika és teológiai antropológia eredményeit beépítsük a segítő foglalkozásúak kompetenciájába, hogy így azok a pszichoterápiás és mentálhigiénés elemeket és módszereket kiegészítsék, és hatékonyan segítsék.

Célunk a bibliai igazságok, a protestáns hitigazságok és a protestáns emberkép hiteles és használható eleminek beépítése a lelkigondozásba és segítésbe, és annak tudatosítása, hogy ezek is magukban hordozzák azt a reménységet és erőt, ami megkerülhetetlen a traumatizált személyek gyógyulásában. Végzetteink alkalmasak lesznek hathatós segítséget nyújtani gyász, betegség, függőség, különböző krízisek, és konfliktusok esetében.

A képzés során fejlesztett kompetenciák:

 • segítői identitás, személyes koncepció kialakítása
 • segítői munkaszervezés
 • alkalmazott (segítő) kommunikáció
 • non-verbális kommunikáció
 • beszélgetésvezetés (Rogers)
 • rendszerszemléletű beszélgetésvezetés
 • krízis / konfliktuskezelés
 • saját személyes hatalommal való helyes élés
 • agressziókezelés
 • vezetés – csoportvezetés / ülésvezetés
 • interdiszciplináris kooperáció
 • gyászolók, betegek lelkigondozása
 • társadalmilag hátrányos helyzetű személyek, közösségek pasztorációja
 • etikai é sdeontológiai kérdések
 • logoterápiaikompetenciák
 • a szenvedés teológiai értelmezésének kompetenciája

A képzés tantárgyai:

 • Valláspszichológia
 • Keresztyén antropológia
 • Csoportlélektan, csoportdinamika és csoportvezetés
 • Szakmai és kutatási gyakorlat
 • A pasztorálpszichológia alapjai és pasztorálpszichológiai irányzatok
 • A pasztoráció és diakónia módszertana
 • A pasztorációs lelkigondozásban és a segítő foglalkozásban alkalmazott etika alapelvei
 • Krízislélektan, krízistanácsadás és intervenció
 • Önismeret és önismereti csoportvezetés
 • A valláspedagógia pszichológiája
 • Bioetika
 • Öregek, betegek és gyászolók lelkigondozása
 • A szenvedés teológiai értelmezése
 • Kórházi lelkigondozás
 • Konfliktuskezelés
 • Bevezetés a logoterápiába
 • Iskolai lelkigondozás