MENÜ

Admitere muzică (licență)

Zenei készségek felmérése és online motivációs beszélgetés

 • két ének előadása (szabadon választott énekek; kísérettel vagy kíséret nélkül; bármilyen stílusban: népdal, műdal, egyházi ének, jazz/musical/könnyűzene). Kérjük a felvételizőt, hogy az énekekről készítsen otthoni videófelvételt, és ezeket az iratkozási dokumentumokkal együtt küldje el a felveteli@rt.ubbcluj.ro címre (akinek erre nincs módja, azt a bizottság az online találkozáskor hallgatja meg).
 • motivációs beszélgetés – a felvételiző beszámol zenei érdeklődéséről, zenével kapcsolatos eddigi tapasztalatáról;

Fakultativ, emelt szintű hangszer (modul)

 • A zeneművészeti alapképzés felvételin lehetőség van opcionális, emelt szintű hangszerképzés modulra jelentkezni (zongora, orgona és hegedű). Ez esetben a jelölt a felvételire készített énekek mellett két, különböző stílusú hangszeres művet is beküld a felveteli@rt.ubbcluj.ro címre.

A Zeneművészeti szakirányra jelentkezők felvételi általánosa két részből tevődik össze:

 • az érettségi általánosa a felvételi végső jegy 25%-át képezi;
 • a készségpróba jegye a felvételi végső jegy 75%-át képezi.

Az alapképzésre (BA) való beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
 • beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva)
 • személyazonossági igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • adatfelhasználási nyilatkozat
 • a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra – 100 lej (30 lej beiratkozási díj + 70 lej felvételi díj)

Mindkét összeget postán/bankon/Academic Infon keresztül lehet kifizetni a következő bankszámlára:

Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849

A díj kifizetésének mentessége esetén (pedagógus szülő gyermeke) kérjük a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat elküldését. A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén.

Dokumentumok

Adatfelhasználási nyilatkozat – Declaratie date 2021
Beiratkozási űrlap – Formular inscriere 2021
Tanulmányi szerződés – Contract de studii 2021

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT
Telefon: +40264590723 – titkárság
Email: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro