MENÜ

Iskolai és társadalmi mediáció

Iskolai és társadalmi mediátorképzés: (4 félév)

A mediátor, azaz közvetítő újkeletű szakma, de a közvetítés, békéltetés feladata ugyanolyan ősrégi, mint az emberek közötti konfliktusok. A szakképzés a mediációhoz szükséges általános ismereteken, képességek fejlesztésen túl az iskolai és társadalmi mediáció sajátos kérdéseibe is bevezeti a hallgatókat a négy féléves elméleti és gyakorlati képzés során. A képzés azon felül, hogy új munkaterület ellátására készít fel, számos olyan ismeretet és képességek fejlesztését kínálja (pl. empátia, határozottság, nyitottság, pártatlanság, ítélkezésmentesség stb.), amelyek a magánéletben is rendkívül hasznosak.

A mediátor – közvetítő, békéltető,- jelenléte és munkája az iskolákban, tanintézetekben arra irányul, hogy a tanár-diák, diák-diák, diák-szülő, tanár-szülő, tanár-tanár konfliktusokban irányítsa, mederben tartsa a vitás eljárást és segítse a feleket érveik megfelelő megfogalmazásában, érdekeik egyeztetésében. Ugyancsak ő teremti meg a tárgyalás optimális feltételeit és összefoglalja a felek számára az elérhető megoldásokat, azok előnyeivel és hátrányaival együtt. Elősegíti a kultúrák és felekezetek közötti esetleges konfliktusok megoldását, békés rendezését.

Az iskolai és társadalmi mediátor feladata:

 • a kölcsönös bizalom légkörének megteremtése és fenntartása
 • hogy csökkentse a konfliktusban lévő felek közötti feszültségeket és bizalmatlanságot
 • a vita során segítse a feleket a valódi érdekeik feltárásában
 • folyamatosan és bizalmasan közvetítsen a felek között
 • igény esetén fogalmazza meg az egyezséget tartalmazó megállapodást

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • különböző mediációs technikák megismerése
 • konfliktuskezelési stílus fejlesztése
 • közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek
 • pszichológiai, tárgyalási ismeretek és készségek
 • kérdezéstechnikai ismeretek
 • tárgyalási, konfliktus – kezelési és konfliktus – feldolgozó módok megismerése