MENÜ

Admitere muzică bisericească (master)

A felvételire való beiratkozás kizárólag online formában történik, de bejutás esetén első évre személyesen kell iratkozni a Kar titkárságán!

A Beiratkozási link a következő: https://admitere.ubbcluj.ro/

Helyek száma:

 • 9 tandíjmentes
 • 11 tandíjas

Az iratkozás és felvételi menete

2023. július:

Beiratkozás: 2023. július 17-21. (hétköznapokon) 8-15 óra között
Motivációs levél és felvételi interjú: 2023. július 24., 14 óra
Előzetes eredményhirdetés: 2023. július 24.
Helyek megerősítése: 2023. július 24-25.
Végső eredményhirdetés: 2023. július 26.

 

2023. szeptember:

Beiratkozás: 2023. szeptember 7-13. (hétköznapokon) 8-15 óra között
Motivációs levél és felvételi interjú: 2023. szeptember 14., 14 óra
Előzetes eredményhirdetés: 2023. szeptember 14.
Helyek megerősítése: 2023. szeptember 14.
Végső eredményhirdetés: 2023. szeptember 15.

  Felvételi követelmények:

  Motivációs levél és felvételi interjú.

  A vizsga lefolyása:

  A jelentkezők tíz perces beszélgetés keretében elmondják, hogy miért választják ezt a képzést.

  A vizsga minősítése:

  • a motivációs levél és az interjú az általános 50%-át képezi.
  • az államvizsga jegye az általános 50%-át képezi.

  A magiszteri képzésre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

  • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
  • beiratkozási űrlap (aláírva);
  • motivációs levél
  • személyigazolvány
  • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott
   oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/törzskönyvi kivonat kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
  • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
  • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas (apt pentru studii la facultate);
  • amennyiben nem online, kártyával fizetett, a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra;
  • a beiratkozási és a felvételi díj (30+70=100 lej) kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
  • mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);
  • házassági oklevél
  • A helyek visszaigazolásakor feltétlenül szükséges az eredeti iratokat bemutatni;

  Az első évre való beiratkozás menete (visszaigazolás)

  Amennyiben eredményhirdetés után be kíván iratkozni a helyre, amelyre bejutott, ezt két lépéssel kell megtennie:

  1. Az online felületen igazolja (confirmare) a beiratkozási szándékát, töltse le, töltse ki, írja alá és töltse fel beszkennelve a beiskolázási szerződést július 24-25 között. (szeptemberi felvételi esetében: szept.14).
  2. Szíveskedjen 2023. július 24-25 (szeptemberi felvételi esetében: szept.14). (9-15 óra) között személyesen megjelenni a Kar titkárságán (Kolozsvár, Horea út 7 szám, 204-es terem) és behozni eredetiben a következő iratokat:
  • Fisa tip (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
  • beiratkozási típusnyomtatvány (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött felvételikor)
  • személyazonossági igazolvány
  • születési anyakönyvi kivonat (egyszerű másolat)
  • érettségi oklevél és iskolai anyakönyvi kivonatfoaie matricolă (az anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/egyetemi anyakönyvi kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
  • kézzel írt önéletrajz;
  • amennyiben nem online, kártyával fizetett, a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra
  • beiskolázási szerződés (azt, amit kinyomtatva és aláírva feltöltött)
  • 2 db. 3×4-es méretű fénykép
  • Amennyiben fizetéses helyre jutott be, július 24-25 között (szeptemberi felvételi esetében: szept.14).  szükséges a tandíj első részletét is befizetnie. Ezt megteheti az online felületen. A tandíj összesen 3900 lej, aminek az első részlete (25%-a) 975 lej.

  További információk:

  • Telefon: +40264590723 – titkárság
  • Email: secretar.rt@ubbcluj.ro
  • A Zeneművészet szakirány címzetes tanárainál
  • WhatsApp: +40753700179

  SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!