MENÜ

Admitere muzică bisericească (master)

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje a felveteli@rt.ubbcluj.ro email címre.

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők tíz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

A magiszteri képzésre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
 • beiratkozási űrlap (aláírva);
 • adatfelhasználási nyilatkozat
 • személyigazolvány
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott
  oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
 • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/törzskönyvi kivonat kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
 • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
 • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • a beiratkozási és a felvételi díj (30+70=100 lej) kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet kifizetni a következő bankszámlára:

Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849

További információk:

 • Telefon: +40264590723 – titkárság
 • Email: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro
 • a Zenepedagógia szakirány címzetes tanárainál

Dokumentumok

Adatfelhasználási nyilatkozat – Declaratie date 2021
Beiratkozási űrlap – Formular înscriere 2021
Tanulmányi szerződés – Contract de studii 2021
Kutatási terv 2021

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!