MENÜ

Studii: Muzică (nivel licență)

Specializarea Muzică din cadrul Facultății de Teologie Reformată și Muzică a fost înființată în anul 2003, pentru a oferi celor care doresc să studieze în limba maternă o oportunitate de a studia muzica în limba maghiară.

UBB Muzică – studii superioare muzicale în limba maghiară din anul 2003 la Cluj-Napoca

  • Programe de licență și masterat acreditate (3 ani BA, 2 ani MA)
  • Posibilitate de a studia diferite instrumente și canto: pian, vioară, orgă, canto clasic, flaut drept, muzică de cameră.
  • Discipline teoretice și practice: istoria muzicii, compoziție, informatica muzicală, management muzical, folclor muzical.
  • Corul facultății MusiChorum oferă posibilitatea de a participa la evenimente muzicale de înalt nivel.
  • Cooperări Erasmus cu instituții muzicale importante din Ungaria și nu numai, Colegiul Muzical Pro Musica, posibilitate de a accesa burse artistice
  • Practică artistică efectuată în cadrul: Operei Naționale Maghiare din Cluj-Napoca, Institutului de Folclor din Cluj-Napoca, Colegiului Reformat din Cluj-Napoca.

Absolvenții noștri primesc diplome recunoscute cu care se pot ocupa posturi didactice în domeniul Muzică. Planul de învățământ este unul complex, care oferă posibilitatea specializării pe mai multe paliere aferente domeniului muzical, astfel existând posibilitatea ocupării diferitelor posturi în domeniul muzical. Pe lângă disciplinele muzicale obligatorii, studenții noștri au posibilitatea să studieze discipline specifice muzicii bisericești precum: orga, cantorizarea și cântul bisericesc.

Examenul de admitere nu este condiționat de deținerea unei diplome de bacalaureat obținute în cadrul unui liceu de muzică. Avem studenți care au terminat licee cu alt profil decât cel muzical.  Durata studiilor de licență este de 3 ani (respectiv 6 semestre), conform sistemului de învățământ de Bologna. După încheierea studiilor de licență, absolvenții au posibilitatea să se înscrie la ciclul de studii de masterat organizat de către facultatea noastră.

Studenții noștri beneficiază de toate drepturile ce le revin studenților cetățeni români: dreptul la cămin, la burse, la reducere la transportul în comun, la burse în străinătate, etc.

Scopul nostru principal este să formăm muzicieni foarte bine pregătiți!