MENÜ

Felvételi interkulturális és interkonfesszionális mediáció mesterképzésre

A felvételi és a beiratkozás kizárólag online fog történni!

A Beiratkozási link a következő: https://admitere2021.ubbcluj.ro/

Helyek száma:

 • 6 tandíjmentes hely
 • 22 tandíjas hely

Tanulmányi idő: 4 félév, 2021. október – 2023. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

Felvételi időpontjai:

 • 2021 – Szeptember
 • 2021. szeptember 6-13. (hétköznapokon) 9–15 óra között – beiratkozás;
 • 2021. szeptember 14 – 10:00 óra – kutatási terv bemutatása;
 • A jelentkezőket a beiratkozást követően értesítjük a vizsga időpontjáról. Abban az esetben, ha objektív technikai okok miatt a felvételiző nem tud bejelentkezni a megadott időpontban, a vizsgabizottság egy másik időpontot határozhat meg.
 • 2021. szeptember 14-15. – eredményhirdetés, visszaigazolás, helyek megerősítése, végső eredményhirdetés;

A felvételi vizsga menete

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje a felveteli@rt.ubbcluj.ro email címre.

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

  A magiszteri képzésre való beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

  • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
  • beiratkozási űrlap (aláírva);
  • adatfelhasználási nyilatkozat (aláírva)
  • személyigazolvány
  • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (Foaie matricolă) (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/törzskönyvi kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
  • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
  • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
  • a beiratkozási és a felvételi díj (30+70=100 lej) kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
  • mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető iskola igazgatóságával.);
  • mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet kifizetni a következő bankszámlára:

   Facultatea de Teologie Reformată

   RO35TREZ21620F330500XXXX
   Cod fiscal: 4305849

  Tanulmányi szerződés – Contract de studii 2021
  Kutatási terv minta
  Adatfelhasználási nyilatkozat – Declaratie date 2021
  Beiratkozási űrlap 2021

   Pedagógia modul (DPPD)

   A magiszteri képzés hallgatói a következő linken olvashatnak információt a pedagógiai modulra való beiratkozásról.
   https://admitere.ubbcluj.ro/hu/master/modul_pedagogic

   BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT
   Telefon: +40264590723 – titkárság
   Email: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro

   SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!