MENÜ

Felvételi valláspedagógia alapképzésre

A Beiratkozási link a következő: https://admitere.ubbcluj.ro/

Helyek száma:

 • 13 tandíjmentes
 • 67 tandíjas hely

A BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar VALLÁSPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2023–2024-es tanévre minden protestáns felekezetű érdeklődő számára.

A jelentkezők a felvételi iratcsomójuk kiértékelése alapján juthatnak be alapképzésre.

Magánösztöndíj-lehetőség

Aki alapképzésen első szakként minket választ (vagyis hozzánk államilag támogatott helyre iratkozik be), ha egy második szakra is beiratkozik tandíjköteles helyre, a BBTE-n, tandíjának kifizetését ösztöndíj formájában támogatjuk , ugyanakkor elsőbbséget élvez a bentlakási helyek elosztásakor. Három év alatt két diploma. Nagyszerű lehetőség!

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy az alábbi részjegyek általánosa:

 • 1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 75%-át képezi.
 • 2. A magyarból vagy románból vagy egy humán tárgyból vagy a vallási tárgyból (református kollégiumot végzetteknek) szerzett érettségi vizsgajegy a végső jegy 25%-át képezi.


Az iratkozás és felvételi menete

2023. szeptember:

 • 2023. szeptember 7-13. beiratkozás a következő linken: https://admitere.ubbcluj.ro/
 • 2023. szeptember 13. – motivációs levelek kiértékelése
 • 2023. szeptember 14. – előzetes eredményhirdetés és beiratkozás első évre (helyek visszaigazolása)
 • 2023. szeptember 15. –  végső eredményhirdetés

 

Az online felületen a következő okiratokat kell szkennelve feltölteni:

 • Fisa tip (a rendszer generálja, online alá lehet írni)
 • beiratkozási típusnyomtatvány (kitöltve és aláírva)
 • személyazonossági igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
 • érettségi oklevél* és iskolai anyakönyvi kivonat – Foaie matricolă (az anyakönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • motivációs levél
 • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas (apt pentru studii la facultate);
 • lelkészi ajánlólevél
 • házassági oklevél (csak abban az esetben, ha a házasságkötés után névváltoztatás történt)

Az iratok feltöltését követően egy 100 lej értékű összeget kell befizetni, melyből 30 lej a beiratkozási díj, 70 lej a felvételi díj. Az összeg kifizethető online, bankkártyával, a beiratkozási felületen. Ha az egyik szülő pedagógus, a felvételi díjat (70 lejt) nem kell kifzetni, csak a beiratkozási díjat (30 lejt). Ilyen esetben fizetéskor fel kell tölteni a pedagógus szülő munkahelyi igazolását, valamint egy saját felelősségre írt nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a felvételiző csak egy alkalommal élt a kedvezmény lehetőségével.

* Amennyiben a felvételiző az érettségi oklevelet nem Romániában szerezte, ajánljuk figyelmébe a következő linket: https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-eu-countries/bachelor-studies/

Az első évre való beiratkozás (Visszaigazolás) menete

1. Szeptember 14-én a felvételiző igazolja a hely elfoglalását (confirmare loc) az online felületen, a beiskolázási szerződés aláírásával (a rendszer generálja, online alá lehet írni). Amennyiben fizetéses helyre jutott be, szükséges a tandíj első részletét is befizetnie. Ezt megteheti az online felületen. A tandíj egy tanévre 2500 lej, aminek az első részlete (25%-a) 625 lej.
Ugyanitt kell bejelölje a felvételiző, ha szeretné felvenni a pedagógiai modult (doresc modul pedagogic).

2. Szeptember 14-én a felvételiző behozza eredetiben az összes iratot, melyet feltölött az online felületre. Ezeken kívül szükség van még 4 db. 3×4-es méretű fényképre, valamint a személyazonossági igazolvány, a születési anyakönyvi kivonat és a házassági oklevél egyszerű másolatára  (itt helyben hitelesítjük). A dossziét a titkárságon kell leadni, 9-15 óra között,cím: Kolozsvár, Horea út 7 szám, 2. emelet, 204-es terem

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT
Telefon: +40264590723 – titkárság
Email: secretar.rt@ubbcluj.ro
WhatsApp: +40753700179

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!