MENÜ

Felvételi valláspedagógia alapképzésre

A beiratkozás kizárólag online formában történik!

A Beiratkozási link a következő: (hamarosan)

Helyek száma:

 • még nem meghatározott

A BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar VALLÁSPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2022–2023-as tanévre minden protestáns felekezetű érdeklődő számára.

A jelentkezők a felvételi iratcsomójuk kiértékelése alapján juthatnak be alapképzésre.

Magánösztöndíj-lehetőség

Aki alapképzésen első szakként minket választ (vagyis hozzánk államilag támogatott helyre iratkozik be), ha egy második szakra is beiratkozik tandíjköteles helyre, a BBTE-n, tandíjának kifizetését ösztöndíj formájában támogatjuk ( idén 8 magánösztöndíjas helyünk van), ugyanakkor elsőbbséget élvez a bentlakási helyek elosztásakor. Három év alatt két diploma. Nagyszerű lehetőség!

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy az alábbi részjegyek általánosa:

 • 1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 75%-át képezi.
 • 2. A vallási tárgyból (református kollégiumot végzetteknek), vagy románból, vagy magyarból, vagy egy humán szakos tárgyból szerzett érettségi vizsgajegy a végső jegy 25%-át képezi.


Az iratkozás és felvételi menete

2022. július:

 • 2022. július.13-22 (hétköznapokon) 9-15 óra között, július 23: 9-14 óra között – beiratkozás
 • 2022. július 23. – előzetes eredményhirdetés
 • 2022. július 23-25. – helyek megerősítése
 • 2022. július 26. – végső eredményhirdetés

2022. szeptember:

 • 2022. szeptember 12-19. (hétköznapokon) 9-15 óra között, szeptember 20: 9-14 óra – beiratkozás
 • 2022. szeptember 20. – előzetes eredményhirdetés
 • 2022. szeptember 20-21. – helyek megerősítése
 • 2022. szeptember 22. –  végső eredményhirdetés

 

Az alapképzésre való beiratkozáshoz szükséges szkennelt okiratok:

 • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, beszkennelni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
 • beiratkozási típusnyomtatvány (aláírva)
 • személyazonossági igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél)
 • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat – Foaie matricolă (a törzskönyvi kivonattal ellátott oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 • orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • adatfelhasználási nyilatkozat (aláírva)
 • kézzel írt önéletrajz;
 • lelkészi ajánlólevél
 • a beiratkozási és a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta egy szakra – (100 lej) 30 lej beiratkozási díj + 70 lej felvételi díj

Mindkét összeget postán/bankon/Academicinfon keresztül lehet befizetni a következő bankszámlára:
Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849

A díj kifizetésének mentessége esetén kérjük a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat elküldését. A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető iskola igazgatóságával.

Dokumentumok

Adatfelhasználási nyilatkozat – Declaratie date 2021
Beiratkozási űrlap – Formular inscriere 2021
Tanulmányi szerződés – Contract de studii 2021

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT
Telefon: +40264590723 – titkárság
Email: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!