MENÜ

Felvételi valláspedagógia alapképzésre

A BBTE Református Tanárképző Kar VALLÁSPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2018–2019-as tanévre minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

A meghirdetett helyek száma az őszi pótfelvételin:

Református valláspedagógia:
– 17 tandíjmentes hely
– 65 tandíjas hely

Magánösztöndíj-lehetőség

A 2018–2019-es tanévtől Karunk 10 magánösztöndíjat hirdet azoknak a diákoknak, akik hozzánk iratkoznak be államilag támogatott helyre. Az ösztöndíj fedezi bármilyen, a BBTE másik Karán elkezdett költségtérítéses képzés tandíját. Így egyszerre két szakot végezhetsz. Képzésünket különösen ajánljuk az óvó- és tanítóképző szakos, szociális munkás vagy bölcsész szakot végezni óhajtóknak.

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy az alábbi részjegyek általánosa:

 • 1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 75%-át képezi.
 • 2. A vallási tárgyból (református kollégiumot végzetteknek), vagy románból, vagy magyarból, vagy a humán szakos tárgyból szerzett érettségi vizsgajegy a végső jegy 25%-át képezi.
 • A jelöltek 2018. július 24-én 10 órától interjún vesznek részt.

A felvételi vizsga menete (2018. június):

 • 2018. július 17-23. (hétköznapokon) 9–16 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2018. július 24. 10 óra – interjú
 • 2018. július 25-26. – eredményhirdetés
 • 2018. július 27. – beiratkozás első évre, végső eredményhirdetés

A felvételi vizsga menete (2018. szeptember):

 • 2018. szeptember 10-19 (hétköznapokon) 9–16 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2018. szeptember 19. 10 óra – interjú
 • 2018. szeptember 20. – eredményhirdetés

A felvételire való beiratkozás módja:

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 1. beiratkozási űrlap kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére]
 2. online beiratkozási űrlap kitöltése az egyetem digitális adatbázisában;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: az egyetem adatbázisában, ezen a linken kitöltött, majd elmentett digitális dokumentumot .pdf formában kérjük elküldeni a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük a kinyomtatott dokumentumot minden oldalon aláírva személyesen le is adni a kar titkárságán];
 3. a személyi igazolvány egyszerű másolata;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 4. az érettségi oklevél egyszerű másolata; [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 5. az adatfelhasználási nyilatkozat kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 6. beiratkozási és a felvételi díj (100 lej) kifizetéséről szóló nyugta – az iratkozási díj 30 lej + a felvételi díj 70 lej;[elektronikus úton való beiratkozás esetén: a 100 lejt kérjük postán vagy bankon keresztül átutalni a lennebb található bankszámlára, és az összeget igazoló postai vagy banki szelvényt kérjük elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük az eredeti szelvényt személyesen le is adni a kar titkárságán];
   A díj kifizetésének mentessége esetén kérjük a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat leadását/elküldését. A nyilatkozat igazolja, hogy a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével. A pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén.

Eredményhirdetés

A felvételi eredményeit 2018. július 25-én, illetve szeptember 20-án kifüggesztjük a kar titkársági hirdetőtábláján.

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • Orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • Egyetemi tanulmányokat igazoló hivatalos okirat (azok számára, akik párhuzamosan akarnak két egyetemet végezni);
 • Licencdiploma vagy igazolás (azok számára, akik már elvégeztek egy egyetemet).
 • Kézzel írt önéletrajz;
 • Lelkészi ajánlólevél
 • 3 db. 3×4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be (2000 lej/ tanév), ugyanekkor kifizeti az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi díjszabás:

Az iratkozási díj 30 lej (minden jelentkezőnek ki kell fizetnie attól függetlenül, hogy márciusban, júliusban vagy szeptemberben iratkozik be).

A felvételi díj 70 lej; (két/több kari szakra való felvételi esetén összesen 80 lej)

Mindkét összeget postán lehet kifizetni a következő bankszámlára:
Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849
A nyugta hátára rá kell írni: Taxă de admitere.

A felvételi űrlap letölthető innen:

Felvételi beiratkozási űrlap

További információk beszerezhetők:

 • a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen.
 • a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál

A beiratkozási iratcsomót a következő címre kérjük postázni:

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ – DECANAT
400174 Cluj-Napoca
Str. Horea, nr. 7. et. II./ 224
Tel\Fax: 0264–590–723

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!