MENÜ

Zenei menedzser és zenei közvetítő mesterképzés

A beiratkozás kizárólag online fog történni, a vizsga viszont személyes jelenléttel!

A Beiratkozási link a következő: (hamarosan)

Helyek száma:

 • még nem meghatározott

Az iratkozás és felvételi menete

2022. július:

Beiratkozás: 2022. július.11-22 (hétköznapokon) 9-15 óra között
Kutatási terv bemutatása: 2022. július 26., 10 óra
Előzetes eredményhirdetés: 2022. július 26.
Helyek megerősítése: 2022. július 26-27.
Végső eredményhirdetés: 2022. július 28.

2022. szeptember:

Beiratkozás: 2022. szeptember 12-19. (hétköznapokon) 9-15 óra között
Kutatási terv bemutatása: 2022. szeptember 20., 10 óra
Előzetes eredményhirdetés: 2022. szeptember 20.
Helyek megerősítése: 2022. szeptember 20-21.
Végső eredményhirdetés: 2022. szeptember 22.

  Felvételi követelmények:

  Motivációs levél és felvételi interjú.

  A vizsga lefolyása:

  A jelentkezők tíz perces beszélgetés keretében elmondják, hogy miért választják ezt a képzést.

  A vizsga minősítése:

  • a motivációs levél és az interjú az általános 50%-át képezi.
  • az államvizsga jegye az általános 50%-át képezi.

  A magiszteri képzésre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

  • Fisa tip (a rendszer generálja, ki kell nyomtatni és alá kell írni, majd feltölteni a megfelelő részhez)
  • beiratkozási űrlap (aláírva);
  • adatfelhasználási nyilatkozat
  • motivációs levél
  • személyigazolvány
  • érettségi oklevél és törzskönyvi kivonat (a törzskönyvi kivonattal ellátott
   oklevelek esetén) vagy ezzel egyenértékű oklevél
  • egyetemi/főiskolai oklevél és oklevél melléklet/törzskönyvi kivonat kivonat (Supliment diplomă) az alapképzésről vagy ezekkel egyenértékű oklevél;
  • születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél);
  • nyelvvizsga-oklevél/bizonylat;
  • orvosi igazolás– feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
  • a beiratkozási és a felvételi díj (30+70=100 lej) kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
  • mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

  Mindkét összeget postán/bankon keresztül lehet kifizetni a következő bankszámlára:

  Facultatea de Teologie Reformată
  RO35TREZ21620F330500XXXX
  Cod fiscal: 4305849

  További információk:

  • Telefon: +40264590723 – titkárság
  • e-mail: felveteli@rt.ubbcluj.ro vagy rt@rt.ubbcluj.ro
  • A Zeneművészet szakirány címzetes tanárainál

  Dokumentumok

  Adatfelhasználási nyilatkozat – Declaratie date 2021
  Beiratkozási űrlap – Formular înscriere 2021
  Tanulmányi szerződés – Contract de studii 2021

  SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!