MENÜ
HUEN

Felvételi iskolai és társadalmi mediáció mesterképzésre

Helyek száma:

 • 8 tandíjmentes hely
 • 22 tandíjas hely

Tanulmányi idő: 4 félév, 2019. október – 2021. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

Iskolai és társadalmi mediátorképzés:

A mediátor – közvetítő, békéltető,- jelenléte és munkája az iskolákban, tanintézetekben arra irányul, hogy a tanár-diák, diák-diák, diák-szülő, tanár-szülő, tanár-tanár konfliktusokban irányítsa, mederben tartsa a vitás eljárást és segítse a feleket érveik megfelelő megfogalmazásában. Ugyancsak ő teremti meg a tárgyalás optimális feltételeit és összefoglalja a felek számára az elérhető megoldásokat, azok előnyeivel és hátrányaival együtt. Elősegíti a kultúrák és felekezetek közötti esetleges konfliktusok megoldását, békés rendezését.

Az iskolai és társadalmi mediátor feladata:

 • a kölcsönös bizalom légkörének megteremtése és fenntartása
 • csökkentse a konfliktusban lévő felek közötti feszültségeket és bizalmatlanságot
 • a vita során segítse a feleket a valódi érdekeik feltárásában
 • folyamatosan és bizalmasan közvetítsen a felek között
 • igény esetén fogalmazza meg az egyezséget tartalmazó megállapodást

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • különböző mediációs technikák megismerése
 • konfliktuskezelési stílus fejlesztése
 • közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek
 • pszichológia, tárgyalási ismeretek és készségek
 • kérdezéstechnikai ismeretek
 • tárgyalási, konfliktus kezelési és konfliktus feldolgozó módok megismerése

A képzés jelenleg megszerezte az országos akkreditációs bizottság ideiglenes működési engedélyét, a beindításra vonatkozó kormányhatározat a felvételi megszervezése előtt várható.

A felvételi vizsga menete

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje az rt@rt.ubbcluj.ro email címre, illetve a felvételi napján 3 példányban kinyomtatott formában.

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

Felvételi időpontjai:

 • 2019. július 16–29. (hétköznapokon) 8–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2019. július 30., 10 óra – kutatási terv bemutatása.
 • 2019. július 30. – eredményhirdetés, beiratkozás első évre.
 • 2019. július 31. –  végső eredményhirdetés.
 • 2019. szeptember 11–18. (hétköznapokon) 9–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2019. szeptember 19. – 10 óra – kutatási terv bemutatása.
 • 2019. szeptember 19. – eredményhirdetés, helyek megerősítése – beiratkozás első évre.
 • 2019. szeptember 20. – végső eredményhirdetés.

Felvételi díj és tandíj:

 • A felvételi díj összege 100 RON (azaz 30 iratkozási és 70 felvételi díj), ezt az összeget a dékáni hivatalban kell majd kifizetni.
 • A magiszteri kurzus fizetéses tandíja évi 2500 lej (ezt négy részletben kell majd kifizetni az érintetteknek). A tandíj az Európai Unió bármely országából érkező állampolgár számára azonos.

A felvételire való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • beiratkozási űrlap kitöltése;
 • online beiratkozási űrlap kitöltése az egyetem digitális adatbázisában;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: az egyetem adatbázisában, ezen a linken kitöltött, majd elmentett digitális dokumentumot .pdf formában kérjük elküldeni a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük a kinyomtatott dokumentumot minden oldalon aláírva személyesen le is adni a kar titkárságán];
 • az adatfelhasználási nyilatkozat kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 • a személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • a licencoklevél (vagy igazolás), és (supliment diplomamásolata;
 • a beiratkozási díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetéses helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat) és a (Foaie matricolă)
 • A licencdiploma eredetije (a fizetéses helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat) és a (Supliment de diplomă)
 • A születési bizonyítvány hitelesített másolata, vagy egyszerű másolat és itt hitelesítjük;
 • Idegen nyelvvizsga bizonylata; Amennyiben nem rendelkezik nyelvvizsgával az első év első felében felveheti az angol nyelvet
  és a vizsgajegy jelenti majd a bizonylatot
 • Kézzel írt önéletrajz;
 • Személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • Orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • Házassági oklevél másolata
 • csak 2 db foto 4 db helyett (3×4-es fotó).

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, a tanfolyamra való beiratkozáskor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi űrlap letölthető innen:

Felvételi beiratkozási űrlap
Kutatási terv minta

További információk:

 • A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
 • a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen.
  Email: rt@rt.ubbcluj.ro
 • a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!