MENÜ
HUEN

Licensz vizsga

1. Februári védés

A februári licensz vizsgára február 24-26 között kerül sor, a dolgozatok és a többi szükséges dokumentum leadási határideje február 20, 12 óra.
A leaadandó iratok listája lent található. A Fisa de lichidare a kiiratkozáshoz szükséges
és mindenkinek el kell járni.
Minden iratot a titkárságon lehet leadni hétköznaponként, órarend szerint (hétfő-
csütörtök 9-12, péntek 13-16 óra között).

Az államvizsga dolgozat formai követelményei

Formátum: A4-es lapméret
Lapszélek elrendezése: bal lapszél 2,5 cm, jobb lapszél 2 cm, felső lapszél 2 cm, alsó lapszél 2 cm.
Sorköz: 1,5

A szöveg formai elrendezése a bekezdésekben: sorkizárás (Justify), (a szöveg a bal és a jobb oldali margóhoz egyenletesen igazodik, a sorkizárás eredményeképpen a szöveg mindkét oldalon egyenletes lesz).

Bekezdés: minden bekezdés 1cm-es behúzással kezdődik.

Betűtípus és -méret: Times New Roman, 12-es méret. A dolgozat nyelvének megfelelő ékezetek használata kötelező.

Az oldalak számozása: A cimlapokat nem kell számozni. A számozás a bevezetőnél jelenik meg először és a dolgozat utolsó oldaláig tart. Jelölése: az oldal alján, középen.

Táblázatok: A dolgozatban a táblázatokat folytatólagosan kell számozni. Mindegyik táblázatot számmal és címmel kell ellátni (1. táblázat: cím), ezt a táblázat fölött kell feltüntetni, balra rendezve. A főszövegben minden táblázatra hivatkozni kell minimum egyszer. A táblázatok címét le kell fordítani magyar nyelvre, nem lehet átvenni az SPSS programból. Két táblázat nem követheti közvetlenül egymást szöveges magyarázat beiktatása nélkül. Fejezet, alfejezet nem kezdődhet és nem végződhet táblázattal.

Ábrák: Ide tartoznak a képek, grafikonok stb. Az ábrákat folytatólagosan számozzuk a dolgozatban. Mindegyik ábrát számmal és címmel kell ellátni (1. ábra: cím), ezt az ábra alatt kell feltüntetni, középre rendezve. A szövegben minden ábrára hivatkozni kell minimum egyszer. Az ábrák címét le kell fordítani magyar nyelvre, nem lehet átvenni az SPSS programból. Két ábra nem követheti közvetlenül egymást szöveges magyarázat  beiktatása nélkül. Fejezet, alfejezet nem kezdődhet és nem végződhet ábrával.

Terjedelem: az államvizsga dolgozat 30−50 oldal terjedelmű.
Az államvizsga dolgozatot magyarul vagy egy elismert nemzetközi nyelven kell megirni és megvédeni.
A dolgozat címét – a megírás és megvédés nyelvétől függetlenül – magyarul és románul is fel kell tüntetni a dolgozat címlapján. (A címlapon a témavezető és a hallgató adatainak is szerepelnie kell. Az erre vonatkozó követelményeket lásd azAz államvizsga dolgozat struktúrája című fejezetben, illetve az 1., 2. mellékletben) A dolgozat papír alapú változatát spirálos vagy keménykötésű formában lehet leadni. Kötelezően mellékelni kell a teljes dolgozat elektronikus változatát CD-én.

Az államvizsga dolgozat tartalmi és szerkesztési követelményei

Az államvizsga dolgozat a tartalmi elrendezés és a kutatás követelményei szerint fejezetekre tagolódik. Az egyes fejezetek mindig új oldalon kezdődnek.

Letölthető dokumentumok:

Államvizsga tételek 2019 – Zene
Államvizsga tételek 2019 – Teológia
Államvizsga dolgozat fedőlap – példa
Licensz vizsgához szükséges dokumentumok
Fișa de înscriere licență
Fișa de lichidare
Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea