MENÜ

Központi Egyetemi Könyvtárral kapcsolatos információk (BCU)

Incepând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor studenţilor săi continutul cursurilor indicate la bibliografie în syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat, precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa
https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri

Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii fiecarui utilizator:
https://public-view.bcucluj.ro/login.php

Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:
https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C4%83

In cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la adresa de internet de mai sus.

In baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot utiliza in aceleasi conditii baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului 2000. In plus, BCU ofera acces de la distanta la bazele de date abonate de UBB si BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83

Mentionam de asemenea ca sectiile de imprumut ale bibliotecii functioneaza dupa un program anuntat la
https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu

Alte detalii si informatii suplimentare pot fi obtinute direct de la BCU.

Va multumim pentru colaborare.

BCU „Lucian Blaga” Cluj-Napoca