MENÜ

Zenei kutatási központ

A Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán 2013-ban megalakult a zene szakirányú kutatóközpont, mely intézményi hátteret biztosít a karon oktató tanárok tudományos kutatásának, zenepedagógusok és egyházzenészek szakmai továbbképzését koordinálja, valamint zenei téren szaktanácsadást nyújt. A kutatóközpont önálló szakmai, tudományos és didaktikai célú intézet.

A kar oktatói mellett a kutatóközpont munkáját számos külső munkatárs erősíti, akik hazai és külföldi egyetemekről kapcsolódtak be a tevékenységbe. Legfiatalabb kutatóinkat a doktori iskola és a mesterképzés hallgatói közül válogattuk.

A Kutatóintézet célja a különböző kutatási és fejlesztési programok kidolgozása, lebonyolítása és az eredmények elismert szaklapokban tudományos publikációkként való közlése; szimpóziumokon és konferenciákon való bemutatása; önálló kötetekben, vagy többszerzős tanulmánykötetekben való megjelentetése. A célok teljesítése érdekében az anyagi forrásokat a Kutatóközpont pályázatokból, tudományos kutatási ösztöndíjakból (grantok), egyéb támogatásokból teremti elő.

Eddigi legfontosabb eredményeink között tartjuk számon azokat a tudományos írásokat, melyeket a félévente megjelenő Studia Universitatis Babeş-Bolyai Musica szaklapban angol, német és francia nyelven közlünk; az egyetemi jegyzeteket, melyek a karon oktató tanárok munkájaként a diákok felkészülését segítik elő; valamint az évente megrendezett konferenciákat, szimpóziumokat, szakmai napokat.

http://muzica.centre.ubbcluj.ro/