MENÜ

Felvételi pásztori pszichológia mesterképzésre (4 félév)

Helyek száma az őszi pótfelvételin:
– A mesterképzés 3 szakirányára 8 államilag támogatott hely maradt
– 22 tandíjköteles hely

Tanulmányi idő: 4 félév, 2018. október – 2020. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

 • Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
 • Valláspszichológia
 • Keresztyén antropológia
 • A teológiai gondolkodás fejlődése
 • Csoportlélektan, csoportdinamika és csoportvezetés
 • Szakmai és kutatási gyakorlat
 • A pasztorálpszichológia alapjai és pasztorálpszichológiai irányzatok
 • A személyiség pszichológiai és pasztorációs megközelítése
 • A pasztoráció és diakónia módszertana
 • A pasztorációs lelkigondozásban és a segítő foglalkozásban alkalmazott etika alapelvei
 • Krízislélektan, krízistanácsadás és intervenció
 • Önismeret és önismereti csoportvezetés
 • A valláspedagógia pszichológiája
 • Kábítószerfüggők lelki gondozása
 • Bioetika
 • Öregek, betegek és gyászolók lelkigondozása
 • Egészség és betegség interdiszciplináris értelmezése
 • Kórházi lelkigondozás
 • Konfliktuskezelés

A képzés rendjére vonatkozó információk:

Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri képzés munkarendje letölthető innen.

Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri szakvizsgadolgozatok elkészítésének szempontjai letölthetők innen.

Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri szakvizsgadolgozatok védésének rendje letölthető innen.

Felvételi időpontjai:

 • 2018. július 17–23. (hétköznapokon) 8–16 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2018. július 24., 10 óra – kutatási terv bemutatása.
 • 2018. július 25-26. – eredményhirdetés.
 • 2018. július 27. – beiratkozás első évre, végső eredményhirdetés.
 • 2018. szeptember 10–19. (hétköznapokon) 9–16 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2018. szeptember 19. – 10 óra – kutatási terv bemutatása.
 • 2018. szeptember 19. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
 • 2018. szeptember 20. – beiratkozás első évre, végső eredményhirdetés

Felvételi díj és tandíj:

 • A felvételi díj összege 100 RON (azaz 30 iratkozási és 70 felvételi díj), ezt az összeget a dékáni hivatalban kell majd kifizetni.
 • A magiszteri kurzus fizetéses tandíja évi 2500 lej (ezt négy részletben kell majd kifizetni az érintetteknek). A tandíj az Európai Unió bármely országából érkező állampolgár számára azonos.

A felvételire való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • beiratkozási űrlap kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére]
 • online beiratkozási űrlap kitöltése az egyetem digitális adatbázisában;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: az egyetem adatbázisában, ezen a linken kitöltött, majd elmentett digitális dokumentumot .pdf formában kérjük elküldeni a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük a kinyomtatott dokumentumot minden oldalon aláírva személyesen le is adni a kar titkárságán];
 • az adatfelhasználási nyilatkozat kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 • a személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • a licencoklevél (vagy igazolás), és az anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) egyszerű másolata;
 • a beiratkozási díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetéses helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A licencdiploma eredetije (a fizetéses helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • Idegen nyelvvizsga bizonylata; Amennyiben nem rendelkezik nyelvvizsgával az első év első felében felveheti az angol nyelvet
  és a vizsgajegy jelenti majd a bizonylatot
 • Kézzel írt önéletrajz;
 • Személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • 4 db. 3×4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, a tanfolyamra való beiratkozáskor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi űrlap letölthető innen:

Felvételi beiratkozási űrlap

További információk:

 • A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
 • a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen .
 • a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!