MENÜ
HUEN

Felvételi pásztori pszichológia mesterképzésre (4 félév)

Helyek száma:

 • 9 tandíjmentes hely
 • 21 tandíjas hely

Tanulmányi idő: 4 félév, 2019. október – 2021. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

 • Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
 • Valláspszichológia
 • Keresztyén antropológia
 • A teológiai gondolkodás fejlődése
 • Csoportlélektan, csoportdinamika és csoportvezetés
 • Szakmai és kutatási gyakorlat
 • A pasztorálpszichológia alapjai és pasztorálpszichológiai irányzatok
 • A személyiség pszichológiai és pasztorációs megközelítése
 • A pasztoráció és diakónia módszertana
 • A pasztorációs lelkigondozásban és a segítő foglalkozásban alkalmazott etika alapelvei
 • Krízislélektan, krízistanácsadás és intervenció
 • Önismeret és önismereti csoportvezetés
 • A valláspedagógia pszichológiája
 • Kábítószerfüggők lelki gondozása
 • Bioetika
 • Öregek, betegek és gyászolók lelkigondozása
 • Egészség és betegség interdiszciplináris értelmezése
 • Kórházi lelkigondozás
 • Konfliktuskezelés

A képzés rendjére vonatkozó információk:

Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri képzés munkarendje letölthető innen.

A felvételi vizsga menete

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje az rt@rt.ubbcluj.ro email címre, illetve a felvételi napján 3 példányban kinyomtatott formában.

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi. “

Felvételi időpontjai:

 • 2019. július 16–29. (hétköznapokon) 8–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2019. július 30., 10 óra – kutatási terv bemutatása.
 • 2019. július 30. – eredményhirdetés, beiratkozás első évre;
 • 2019. július 31. – végső eredményhirdetés;
 • 2019. szeptember 11–18. (hétköznapokon) 9–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2019. szeptember 19. – 10 óra – kutatási terv bemutatása;
 • 2019. szeptember 19. – eredményhirdetés, beiratkozás első évre;
 • 2019. szeptember 20. – végső eredményhirdetés;

Felvételi díj és tandíj:

 • A felvételi díj összege 100 RON (azaz 30 iratkozási és 70 felvételi díj), ezt az összeget a dékáni hivatalban kell majd kifizetni.
 • A magiszteri kurzus fizetéses tandíja évi 2500 lej (ezt négy részletben kell majd kifizetni az érintetteknek). A tandíj az Európai Unió bármely országából érkező állampolgár számára azonos.

A felvételire való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • beiratkozási űrlap kitöltése;
 • online beiratkozási űrlap kitöltése az egyetem digitális adatbázisában;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: az egyetem adatbázisában, ezen a linken kitöltött, majd elmentett digitális dokumentumot .pdf formában kérjük elküldeni a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük a kinyomtatott dokumentumot minden oldalon aláírva személyesen le is adni a kar titkárságán];
 • az adatfelhasználási nyilatkozat kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 • a személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • a licencoklevél (vagy igazolás), és a (supliment diplomă) egyszerű másolata;
 • a beiratkozási díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetéses helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat), és az anyakönyvi kivonat (Foaie matricolă)
 • A licencdiploma eredetije (a fizetéses helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat) és a (Supliment diplomă)
 • A születési bizonyítvány hitelesített másolata vagy egyszerű másolat és itt hitelesítjük.
 • Orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • Idegen nyelvvizsga bizonylata; Amennyiben nem rendelkezik nyelvvizsgával az első év első felében felveheti az angol nyelvet
  és a vizsgajegy jelenti majd a bizonylatot;
 • Kézzel írt önéletrajz;
 • Személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • Házassági oklevél másolata;
 • 2 db  (3×4-es fotó);

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, a tanfolyamra való beiratkozáskor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

Kutatási terv minta
Beiratkozási űrlap

További információk:

 • A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
 • a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen.
  Email: rt@rt.ubbcluj.ro
 • a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!