MENÜ

Lezárult az A new era of digital platforms in music e-ducation (NERa) Erasmus+ Stratégiai Partnerség program

Lezárult az A new era of digital platforms in music e-ducation (NERa) Erasmus+ Stratégiai Partnerség program

Lezárult az A new era of digital platforms in music e-ducation (NERa) Erasmus+ Stratégiai Partnerség program 2023. május 31-én sikeresen lezárult az A new era of digital platforms in music e-ducation NERa (2020-1-HU01-KA226-HE-093947) Erasmus+ Stratégiai Partnerség program, melynek koordinátora az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem volt. A kétéves projektben a partnerséget alkotó hét intézmény (Conservatorio Perosi Campobasso, Conservatorio Respighi Latina, University of Rzeszów, Besztercebányai Művészeti Akadémia, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Zeneiroda Kft., EKKE) közel félszáz oktatója és hallgatója vett részt.

Akonzorciumi munka célja a művészetközvetítés zenei területén az oktatási és képzési rendszerek felvértezése volt az ahhoz szükséges eszközökkel, hogy meg tudjanak birkózni az online és távtanulásra történt közelmúltbeli hirtelen átállás kihívásaival. A COVID-19 válság
nyomán sokkal sürgetőbbé vált az oktatási és képzési rendszerek korszerűsítésének és digitális átalakításának igénye, az intézmények azon képességeinek megerősítése, hogy kiemelkedő minőségű, befogadó digitális oktatást biztosíthassanak.

A résztvevő intézmények három szellemi termék megvalósításán dolgoztak a 24 hónap alatt. Létrehoztak egy több mint 300 hangfelvételből álló audió adatbázist, amely 44 zeneszerző hangszeres, énekes, illetve kórusműveinek szólamait tartalmazza, lehetővé téve krízishelyzetekben a művek partnerek nélküli betanulását, gyakorlását. Az adatbázis használatához és elkészítéséhez módszertani kézikönyv készült, illetve ezek felhasználásával egy hibrid – online és jelenléti oktatási elemeket összekapcsoló – tananyag született.

Az eredményeket a Tanulási/oktatási/képzési tevékenység keretében megvalósuló hangversenyeken és azok online közvetítésein, valamint tudományos publikációk, konferencia előadások formájában ismerhette meg a nagyközönség. A konzorcium tagjai 2023 tavaszán 5 multiplikációs workshopot tartottak a partnerországokban, melyeken a több mint 100 fős meghívott közönség (oktatási és akadémiai szervezetek képviselői, szakmai döntéshozók, aktív muzsikusok, IT szakemberek) tesztelhették a megvalósult szellemi termékeket. A program eseményei a www.uni-eszterhazy.hu/nera honlapon követhetők, illetve ugyanitt a szellemi termékek is kipróbálhatók. A projekt eredményeit bemutatásra kerültek a partnerintézmények országainak közszolgálati rádió- és televízió műsoraiban is. A NERa-program a művészet és művészetközvetítés ágazataiban tevékeny szakemberek digitális kompetenciáinak fejlesztésére összpontosító partnerségként egyfelől segítette a kulturális és kreatív ágazatok globális válság okozta jelentős társadalmi kihívásainak kezelését, másfelől felhívta a figyelmet a válság által teremtett lehetőségekre. Az ágazatokon átívelő együttműködés digitálisabb és reziliensebb talpra állás formájában egészítette ki a kulturális és kreatív ágazatok válságból történő kilábalását segítő erőfeszítéseket, ezáltal hozzájárulva az EU stratégiai prioritásaihoz.