MENÜ

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEKCIÓ ÉVKÖZI-KOLOZSVÁRI TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA

AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI SZEKCIÓ ÉVKÖZI-KOLOZSVÁRI TUDOMÁNYOS ÜLÉSÉNEK PROGRAMJA

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ DOKTOROK KOLLÉGIUMA

Március 24. (péntek) délelőtt, 09.00 – A szekcióülés helyszíne a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar 313-as terem.
Köszöntés: dr. Lukács Olga dékán
Moderálás: dr. Baráth Béla Levente

09.10 – 09.30 dr. Dienes Dénes
A dobóruszkai református egyházközségről és templomáról, kitekintéssel Dobó István viszonyáról a reformációhoz

09.30 – 09.50 dr. Gudor Kund Botond
A reformáció negyedik ága, az alvinczi anabaptisták

09.50 – 10.10 Vargáné dr. Balogh Judit
Református identitás és alumnus öntudat: czegei Vas György és László naplójának tanulságai
Diszkusszió

10.30 – 10.50 dr. Zsigmond Attila
Vizitációk a Szilágyi traktusban

10.50 – 11.10 Hover Zsolt Sándor
A 19. századi kolerajárvány nyomai a világi sajtóban és az egyházi
levéltárakban

11.10 – 11.30 dr. Kovács Teofil
Balogh Ferenc és a vasárnap megszentelése mozgalom az Evangyéliomi Protestáns Lap tükrében. Tilalmas munkák, szabadidős tevékenységek
Diszkusszió, kávészünet

12.00 – 12.20 dr. Sárai Szabó Katalin
„Thun és a pátens újra feltámadt…” Az 1883-as középiskolai törvényt megelőző viták

12.20 – 12.40 dr. Szatmári Emília
Függelék. Zoványi Jenő Kálvin-recepciója Warga Lajos Keresztyén egyháztörténelem című munkája harmadik (másodiknak nevezett)
kiadása apropóján
Diszkusszió

12.30 – 13.20 Kis Dávid
„A debreceni presbitérium igen nagy célra van elhívva…” – Vitás ügyek a debreceni presbitériumban, az 1920-as évek első felébe

13.20 – 13.40 Kerekes József István
Királyhágómelléki és erdélyi hallgatók képzése az Erdélyi Református Egyházkerület Teológiai intézetében 1925-1940 között

Diszkusszió, megbeszélés a szekció munkájáról, vezeti dr. Dienes Dénes