MENÜ

Alumni napok 2022 – Valláspedagógia szakirány

Alumni napok 2022 – Valláspedagógia szakirány

Május 12-14 között zajlanak egyetemünkön a 2022-es Alumni napok, melyekre karunk is bekapcsolódik néhány programmal.

A Valláspedagógia szakirány

pénteken, május 13-án, délután 16:00 órai kezdettel tart szakmai találkozót
A tanári önreflexió, és a tanítói, nevelői munka hatékonyságának mérése, értékelése a vallástanításban
címmel, a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem közreműködésével, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.

A találkozóra online kerül sor Teams felületen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc4MzZjNjMtZDE2OC00OWQ4LWI2NjUtZWI2NjhkMTE1YzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e06a5dee-cc56-40bd-b41e-bf3f482bcdd3%22%2c%22Oid%22%3a%2207e99d09-0fd9-4192-8ab8-329d1627d152%22%7d