MENÜ

Banciu Katalin:
Itinerarii muzicologice: Mozart, Puccini, Toduţă, Terényi

Banciu Katalin:
Itinerarii muzicologice: Mozart, Puccini, Toduţă, Terényi

Banciu, Katalin. Itinerarii muzicologice: Mozart, Puccini, Toduţă, Terényi. Editura MediaMusica, Cluj‑Napoca, 2009.