MENÜ

Fekete Miklós:
Postromanticul Liszt

Fekete Miklós:
Postromanticul Liszt

Fekete Miklós: Postromanticul Liszt. Semantica valorilor estetice a ultimelor compoziții lisztiene,
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2018.