MENÜ

KMEI Diákszimpózium, Május 17, 12:00 óra

KMEI Diákszimpózium, Május 17, 12:00 óra

Diákszimpózium

A  R E F O R M Á T U S  T A N Á R K É P Z Ő  É S  Z E N E M Ű V É S Z E T I  K A R
K A R Á C S O N Y S Á N D O R  V A L L Á S P E D A G Ó G I A I  É S  P A S Z T O R Á L P S Z I C H O L Ó G I A I
S Z A K K O L L É G I U M Á N A K  S Z E R V E Z É S É B E N

IV. INDULÓ LÉPÉSEK A
TEOLÓGIAI KUTATÁS ÚTJÁN

Május 17., 12:00 óra
BBTE RTZK 220-as terem